Kontakta oss

Fyll i for­mu­lä­ret här vid sidan >
eller mai­la oss på:
kontakt@langbrosjukhus.se

Obser­ve­ra att svars­ti­der­na kan variera
då vi ej har någon anställd personal.

Här söker du efter patientjournaler.

Långbroparken

f.d. Lång­bro sjukhusområde.
Ingång till par­ken finns från:
• Mickelsbergsvägen
• Vantörsvägen
• Johan Skyt­tes väg
• Västerängsvägen
• Svartlösavägen

Vi kan ej sva­ra på frå­gor om per­so­nal eller pati­en­ter som job­bat eller vår­dats på Lång­bro sjukhus.
Pati­ent­jour­na­ler kan ni bestäl­la >> här.