Kontakta oss

Fyll i for­mu­lä­ret här vid sidan >
eller mai­la oss på:
kontakt@langbrosjukhus.se

Obser­ve­ra att svars­ti­der­na kan vari­e­ra
då vi ej har någon anställd per­so­nal.

Här söker du efter pati­ent­jour­na­ler.

Långbroparken

f.d. Lång­bro sjuk­hus­om­rå­de.
Ingång till par­ken finns från:
• Mic­kelsbergs­vä­gen
• Van­törs­vä­gen
• Johan Skyt­tes väg
• Väs­te­räng­s­vä­gen
• Svart­lösa­vä­gen

Vi kan ej sva­ra på frå­gor om per­so­nal eller pati­en­ter som job­bat eller vår­dats på Lång­bro sjuk­hus.
Pati­ent­jour­na­ler kan ni bestäl­la >> här.