Långbro sjukhus. Administrationsbyggnad t.v. ca 1920.

Administrationsbyggnad

Sjukhusets administrationsbyggnad står klar 1909, samtidigt som de första patienterna börjar skrivas in på de nya vårdavdelningarna.

Administrationsbyggnaden består av tre våningar, och från början används den som läkarmottagning, bostad för sjukhuset läkare och syssloman, samt som kontor för ekonomiavdelningen. Här får man även invänta godkännande av överläkaren innan man får möjlighet att träffa anhöriga på vårdavdelningarna.

1923 bygger man om för att ge plats för bostäder åt husmor, bokhållare och ogift personal. Under mitten av 1900-talet överges överläkarvillan som bostad och istället flyttar överläkaren hit. Från 2000 fram till 2013 bedrivs det skolverksamhet i fastigheten, men den är nu i mycket dåligt skick.  Byggnaden totalrenoveras 2015–2016 och är idag privatbostad.

Lång­bro sjuk­hus. Admi­nist­ra­tions­bygg­nad (tv) och Sto­ra Mans. 1910-tal.
Lång­bro sjuk­hus. Admi­nist­ra­tions­bygg­nad.
Lång­bro sjuk­hus. Admi­nist­ra­tions­bygg­nad (tv) och Sto­ra Mans. Dam­men är under bygg­nad i för­grun­den. 1910.
Lång­bro sjuk­hus. Admi­nist­ra­tions­bygg­nad (tv) och Sto­ra Mans. 1920-tal.
Foto: Ernest Flor­man 1923. Lands­tingsar­ki­vet, Stock­holm läns Lands­ting.