Branden

I oktober 1970 utbröt en brand på vinden på paviljong 3 – hus 30 – inom Långbro sjukhus.

Över 200 patienter fick evakueras – men ingen rapporterades allvarligt skadad av branden. Efter några timmars brandbekämpning så kunde branden släckas men skadorna var omfattande. Sjukhuset hade vid denna tidpunkt inget sprinklersystem. Något som dagens sjukhus oftast är utrustat med.

En tidigare anställd har hört av sig med följande kommentar om branden.

”Angående branden på paviljong 3 1970 så var den nog inte anlagd vad jag kan minnas. Gick praktik på en avdelning där oktober 1970, som mentalskötarelev. Var ledig den dagen men var på vårdskolan på ett möte. Skolan låg inom sjukhusområdet på den tiden.
Pågick ett svetsningsarbete på taket av paviljong 3 och eld utbröt på grund av svetsningsarbete. Passerade förbi och såg stora lågor från taket och hjälpte till med evakuering av patienter därifrån. Fanns nödutgångar som fungerade där och ingen patient skadades av branden vad jag minns. Flera av avdelningarna kunde användas nästan som vanligt samma dag. Hoppade själv in som extrapersonal på en avdelning där natten efter branden.”

Lång­bro sjuk­hus, bygg­nad 30.
Lång­bro sjuk­hus, bygg­nad 30. Stock­holms Stads­mu­se­um.
Lång­bro sjuk­hus, bygg­nad 30. Stock­holms Stads­mu­se­um.