Överläkare Olof Kinberg på sitt mottagningsrum. Foto: Ernest Florman 1923. SLL. Landstingsarkivet.

Läkare på Långbro

Sveriges första heltidsanställde läkaren med ansvar för vård av sinnessjuka var Georg Engström, verksam på Vadstena hospital 1826–1850. Den första professuren i psykiatri inrättades på Karolinska institutet 1861. När Långbro sjukhus togs i bruk 1910, hade man en överläkare, en biträdande överläkare, underläkare samt biträdande läkare. Total sex heltidsanställda läkare med ansvar för över 600 patienter.

Långbro sjukhus första överläkare var den färgstarke Olof Kinberg. Som överläkare var man ytterst ansvarig för patienterna, driften av sjukhuset, personal och ekonomi. Under åren har sjukhuset haft en mängd mer eller mindre namnkunniga läkare som på olika sätt har påverkat vården av psykiskt sjuka. Inte bara på det egna sjukhuset utan även hur vården utvecklats inom det psykiatriska området.

Olof Kinberg, överläkare på Långbro sjukhus. Foto: Ernest Florman 1923. Landstingsarkivet, SLL.
Långbro sjukhus. Läkare ca 1930.
Långbro sjukhus. Läkare på mottagningen. Olof Kinberg (2 f h) 1910-tal
Långbro sjukhus. Olof Kinberg (mitten), Julia Kinberg (tv) med personal.

LÄKARE – URVAL

1908–1927

Olof Kinberg, f. 1873. Professor och docent i psykiatri.

1906 överläkare på södra provisoriska sinnessjukhuset (Bysättningshäktet – Hornsgatan 82). Från 1908 överläkare och direktör, Långbro sjukhus. Professor 1920.

Han var gift med läkaren Julia Kinberg, f. Rosenbaum 1898–1915. Julia var under perioden 1910–1915 underläkare och biträdande läkare på Långbro sjukhus.

Gustaf Åhman, f. 1880. med lic.

bitr. läkare samt 1911–1924 bitr. överläkare på Långbro sjukhus.

 

1924–1947

Torsten Hubert, f. 1882. Psykiater

Överläkare vid Långbro sjukhus, där han stannade till pensioneringen.

1928–1932

Fritz Wiesel, f. 1886. Psykiater.

Överläkare vid Långbro sjukhus 1928–32. Överläkare Beckomberga samt Håga sjukhus. Läkare på Venngarn och Svartsjö

1932–1949

Sven Stenberg, f. 1895. Docent i psykiatri

Överläkare och sjukhusdirektör vid Långbro sjukhus från 1932.

1949–1962

Gunnar Lundquist, f. 1907. Biträdande professor och docent i psykiatri

Överläkare vid Långbro sjukhus 1949–62. Biträdande professor i klinisk alkoholforskning och överläkare vid kliniken för alkoholsjukdomar på Karolinska sjukhuset.

1959-1975

Curt Åmark, f. 1910. Docent i psykiatri.

Överläkare på Långbro sjukhus 1959–75. Han var även läkare på Venngarn, Stockholms stads familjerådgivningsbyrå samt på Pensionsstyrelsen. Åmark var även föreståndare för Sankt Lukasstiftelsen.

Lönestatistik 1900-talets början

Lönemässigt var det en stor skillnad på vad en överläkare tjänade – jämfört med i stort sett alla andra yrken på sjukhuset:

Direktör och överläkare 8 500 kr/mån
Bitr. överläkaren 5 600 kr/mån
Biträdande läkare 3 540 kr/mån
Underläkare 2 800/mån
Syssloman 3 360 kr/mån
Predikantarvode 800 kr/mån
Vårdare 350 kr/mån
Dessutom erhöll överläkare, bitr. överläkare och syssloman bostad med ved.

Överläkare Långbro.

Urval i bokstavsordning.

Gunnar Adell, f. 1905.
Långbro 1932–1935

Bo Almberg, f. 1904.
Konsultläkare i internmedicin vid Långbro 1944-1945

Ture Arvidsson, f. 1922.
Långbro 1954–1960

Gabriella Axdorph, f. 1925.
Långbro 1956-1957

Patrik Sehlstedt, f. 1902.
Långbro 1932–1937, 1941–1962

Gustav Beander, f. 1913.
Långbro 1959–1961

Brita Bengtsson, f. 1923.
Långbro 1950

Bengt Berggren, f. 1921.
Långbro 1966-1972

Håkan Berggren, f. 1905.
Långbro 1938, 1945

Curt I:Son Berglund, f. 1919.
Långbro 1946–1947

Gunnar Bergman, f. 1897.
Långbro 1927

Torsten Bingley, f. 1910.
Långbro 1942

Johan Cullberg, f. 1934.
Långbro 1978–1984

Johan Ehrensvärd, f. 1902.
Långbro 1930

Börje Ejrup, f. 1910.
Långbro 1957–1962

Gustaf Elander, f. 1882.
Långbro 1911–1912

Hjalmar Eneström, f. 1880.
Långbro 1912–1923

Lisa Forsmark–Nordenstam, f. 1922.
Långbro 1949–1962

Curth Franke, f. 1887.
Långbro 1918–1919, 1923–1928

Erik Goldkuhl, f. 1901. docent
Långbro 1946–1962

Gustaf Grönberger, f. 1882.
Konsultläkare i kirurgi vid Långbro 1923–1928.

Allan Grönwald, f. 1906
Långbro 1934–1945

Nils Haak, f. 1906.
Långbro 1946

Stig Hammargren, f. 1910.
Långbro 1948–1969

Brita Hanson, f. 1917.
Långbro 1954–1956

Folke Hansson, f. 1903.
Långbro 1948–1962

Harry Hartford, f. 1908.
Långbro 1947

Britta Hegethorn, f. 1932.
Långbro 1981–1984

Viktor Hellberg, f. 1893.
Långbro 1926–1932

Ivar Helldorff f. 1918.
Långbro 1961–1962

Göran Herlitz, f. 1933.
Långbro 1976–1984

Elof Holm, f. 1900.
Långbro 1932–1935

Olof Höök, f. 1918.
Långbro 1945

Sten Lagergren, f. 1900. Med. dr.
Långbro 1931

Hans-Gunnar Leche, f. 1921.
Långbro 1953, 1967

Åke Jacobson, f. 1924.
Långbro 1959–1962

Rut Johansson, f. 1914.
Långbro 1966–1980

Hans Karlsson, f. 1933.
Långbro 1972–1984

Georg Kinberg, f. 1875.
Bror till Olof Kinberg.
Långbro 1913–1916

Margit Krantz-Takman, f. 1917.
Långbro 1951–1977

Stig-Arne Larsson, f. 1917.
Långbro 1947–1953

Gösta Leander, f. 1905.
Långbro 1957–1962

Birgit Linder, f. 1912.
Långbro 1945

Ulf Lindewall, f. 1924 .
Långbro 1977-1984

Jan Ljungqvist, f. 1936 .
Långbro 1980-1984

Bertil Mars, f. 1918.
Långbro 1950

Harald Rabe, f. 1897.
Långbro 1925, 1928–1932

Åke Stenstedt, f. 1901. docent
Långbro 1959

Harald Rabe, f. 1897. Med. dr.
Långbro 1925–1928

Nils Sjöström, f. 1888.
Långbro 1920–1923.

Moses Salzman, f. 1906.
Långbro 1937

Einar Thorfinn, f. 1903.
Långbro 1929–1930

Einar Torbring, f. 1896.
Långbro 1928–1932

Jannis Tzortsakis, f. 1934.
Långbro 1982–1984

Lars Ullerstam, f. 1935.
Långbro 1971–1972

Curt Wedholm, f. 1919.
Långbro 1949–1950

Arne Wikman, f. 1914.
Långbro 1940–1943

Leslie William-Olsson, f. 1899.
Långbro 1929, 1932 samt 1933

Härje Åsander f. 1924.
Långbro 1954–1955, 1959–1962

Edgar Öjing, f. 1902.
Långbro 1940–1945