Olof Kinberg. Överläkare och styrelseman på Långbro sjukhus 1909–1927.

Olof Kinberg

Olof Kinberg var Långbro sjukhus första överläkare och direktör, men han kommer att gå till historien som Sveriges första rättspsykiater och den ”svenska kriminologins fader”. Som rådgivare till Kungliga Medicinalstyrelsen är han delaktig i planeringen av det nya sinnessjukhuset i Älvsjö utanför Stockholm

Kinberg tillträder tjänsten som överläkare och direktör på Långbro vid 35 års ålder 1908. Ett år senare blir han docent i psykiatri vid Karolinska Institutet i Stockholm och 1920 blir han även ansvarig läkare för sinnessjukvården på Långholmens centralfängelse

Olof Kinberg på sitt mottagningsrum. Foto: Ernest Florman 1923. SLL.
Långbro sjukhus. Olof Kinberg (mitten), Julia Kinberg (tv) med personal.
Långbro sjukhus. Läkare på mottagningen. Olof Kinberg (2 f h) 1910-tal

Olof Kinberg bygger upp Långbro sjukhus från grunden och efter sin övertygelse om hur modern sinnessjukvård ska bedrivas. Under 17 år styr han sjukhuset i stort och i smått, med en utpräglad hierarkisk ledarstil, där det är han som bestämmer över underpersonalens permissioner, semestrar och giftermål. Han har för vana att uttala sig om personalen i nedsättande ordalag och kommer bl.a. ihop sig med sysslomannen Sven Svensson. Till sist blir situationen ohållbar och 1927 bestämmer sig sjukhusets styrelse för att omplacera sysslomannen, samt att förändra Kinbergs förordnande till att omfatta endast överläkartjänsten. Direktörstjänsten ska tillsättas av en ny person vid ett senare tillfälle, vilket Kinberg ser som ett misstroende och bestämmer sig för att avgå.

Centralfängelset, Långholmen. Foto: Bertil Norberg. SSM.

Ett år senare, 1928, blir han heltidsanställd överläkare och forskare på Långholmen, och 1932 blir han ansvarig för den helt nyöppnade rättspsykiatriska kliniken på fängelset. 1939 får han även lämna tjänsten på Långholmen efter flera interna konflikter.

Kinberg är en produktiv författare till nästan 300 skrifter, som översätts till flera olika språk. Han debatterar flitigt i frågor som ligger honom nära. I tidens anda är han en övertygad anhängare av eugenik och en stark förespråkare av rashygieniska teorier.

Han är även under period vice ordförande i Rashygieniska institutet i Uppsala (SIFR), som har sitt ursprung i Svenska sällskapet för rashygien. Ett sällskap som han grundat och varit ordförande i sedan 1909. Han kommer att inrikta sin resterande, yrkesverksamma tid till kriminologi, straffrätt och rättspsykiatri. Olof Kinberg avlider 86 år gammal i april 1960.

Julia Kinberg
Julia Kinberg

Olof Kinberg gifter sig 1898 med Julia Rosenbaum, även hon läkare. Hon tjänstgör som biträdande läkare på Långbro sjukhus 1913–1915. De skiljer sig 1915 och ett år senare gifter han om sig med sångerskan Maria Wallenström.