Långbro sjukhus. Överläkarvillan ca 1930.

Överläkarvillan

En bostad för överläkaren krävde sitt utrymme och sin plats – minst 9 rum och avskild från övriga byggnader på sjukhuset.

Överläkarens bostad var en symbol för hans position inom sjukhuset, högst upp i hierarkin och avskiljd från övriga. Villan bestod av ca 10 rum och var inredd enligt dåtidens förväntningar på ett högreståndshem – matsal, salong, två herrum, kök, serveringsrum, jungfrukammare, sov- och gästrum. Exteriören på Långbro sjukhus överläkarbostad beskrivs av Fredric Bedoire i ”Gustaf Wickman som sjukhusarkitekt” på följande sätt: Fasaderna utgörs av enkla osmyckade putsytor. Villorna förefaller vara tänkta att betraktas på avstånd så att de hela, tunga, ganska schwungfulla volymerna skall kunna uppfattas…Med de vita fasaderna och de dominerande takfallen ansluter byggnaderna till en barockaktig jugend-variant som var mycket vanlig i Tyskland.

KÄLLOR

Fredric Bedoire. Gustaf Wickman som sjukhusarkitekt.
Långbro sjukhus, överläkarvillan. 1920-tal.
Långbro sjukhus, överläkarvillan. 1923. Foto: Ernest Florman 1923.
Långbro sjukhus, överläkarvilla från norr. 1920-tal.
Schematisk ritning, överläkarvilla. Fredric Bedoire.
Överläkarvillan