Patientkonst

Patienterna på Långbro var kreativa och uttryckte sig i olika former; målningar, teckningar, skisser osv, både i abstrakt form och mer lättillgänglig. Här nedan visar vi en bråkdel av konstverken – de flesta har ingen historik och sällan, eller aldrig information om konstnären.

Långbro sjukhus, patientmålning. Osignerad. Inget årtal.
Långbro sjukhus, patientmålning. Signerad E Lindborg -34?.
Långbro sjukhus, patientmålning. Osignerad. Olja alt. akryl. Inget årtal.
Långbro sjukhus, patientmålning. Osignerad. Olja alt. akryl. Inget årtal.