Patientkonst

Patienterna på Långbro var kreativa och uttryckte sig i olika former; målningar, teckningar, skisser osv, både i abstrakt form och mer lättillgänglig. Här nedan visar vi en bråkdel av konstverken — de flesta har ingen historik och sällan, eller aldrig information om konstnären.

Patientkonst

Patienterna på Långbro var kreativa och uttryckte sig i olika former; målningar, teckningar, skisser osv, både i abstrakt form och mer lättillgänglig. Här nedan visar vi en bråkdel av konstverken — de flesta har ingen historik och sällan, eller aldrig information om konstnären.

Lång­bro sjuk­hus, pati­ent­mål­ning. Osig­ne­rad. Ing­et årtal.
Lång­bro sjuk­hus, pati­ent­mål­ning. Sig­ne­rad E Lind­borg -34?.
Lång­bro sjuk­hus, pati­ent­mål­ning. Osig­ne­rad. Olja alt. akryl. Ing­et årtal.
Lång­bro sjuk­hus, pati­ent­mål­ning. Osig­ne­rad. Olja alt. akryl. Ing­et årtal.