Långbro sjukhus, dagrum/korridor på Stora Kvinns. 1920-talet.

Stora Kvinns

Långbro sjukhus vårdavdelning för kvinnor – i folkmun döpt till Stora Kvinns, invigdes i maj 1910. Byggnaden var då en exakt kopia av vårdbyggnaden för män – Stora Mans. Byggnaden följde dåtidens mönster med paviljongsystem för sjukhus. Där byggnaderna placerades med givna avstånd från varandra.

Stora Kvinns invigdes 5 maj 1910 efter en viss försening p.g.a storstrejken 1909. Byggnaden är, som Stora Mans, ritad av Gustaf Wickman. Mittenpartiet innehöll en stor vävsal och i tornrummet sattes 1922 upp en klocka som var synlig från hela sjukhusområdet. Under flera omgångar har Stora Kvinns använts vid filminspelningar som t.ex. Beck, OP-7 och långfilmen 1939. 1931 drabbades byggnaden av en anlagd brand – man valde att rita om mittpartiet vilket gör att Stora Kvinns idag skiljer sig från Stora Mans.

”I augusti 1931 uppstod eldsvåda i vindsvåningens mittparti på kvinnopaviljongen. Den del av vindsvåningen, som avbränts och inrymmer sjukhusets arbets- och vävsal, står vid årsskiftet oreparerad under provisoriskt yttertak. Utredning pågår om eventuell påbyggnad av kvinnopaviljongen i och för utökning av sjukavdelningarna.”
Ur ”Sinnessjukvården i riket år 1931”

Huvudvåningarna rymde allmänna salar för upp till 8 patienter med fönster åt sydväst. Mitten av byggnaden innehöll enskilda salar. Vindsvåningen  var inredd som personalbostäder. Bottenvåningen var anpassad för oroliga och mer vårdkrävande patienter. Här fanns även mottagningsrum och mindre operationssalar. Byggnaden hade fem hissar för att underlätta logistiken och alla korridorer, som var väl tilltagna, användes även som dagrum.

I dag är fastigheten 73 bostadsrätter i olika storlekar, från 45 till 140 kvm.

Ritning på ombyggnation efter branden på 30-talet
Stora Kvinns från norr ca 1920.
Stora Kvinns 1910
Stora Kvinns från sydost ca 1930
Enskild sal för kvinnlig patient. Foto: Ernest Florman 1923. Landstingsarkivet, Stockholm läns Landsting.
Stora Kvinns från söder ca 1920.
Långbro sjukhus, vävsal på Stora Kvinns. Foto: Ernest Florman 1923. SSL. Landstingsarkivet.
Stora Kvinns från söder. Foto: Ernest Florman 1923. Landstingsarkivet, Stockholm läns Landsting.
Stora Kvinns innergård ca 1940.
Personalbostad - vindsvåningen Stora Kvinns. 1920-tal.