Långbro sjukhus, dagrum/korridor på Stora Kvinns. 1920-talet.

Stora Kvinns

Långbro sjukhus vårdavdelning för kvinnor – i folkmun döpt till Stora Kvinns, invigdes i maj 1910. Byggnaden var då en exakt kopia av vårdbyggnaden för män – Stora Mans. Byggnaden följde dåtidens mönster med paviljongsystem för sjukhus där byggnaderna placerades med givna avstånd från varandra.

Stora Kvinns invigdes 5 maj 1910 efter en viss försening p.g.a storstrejken 1909. Byggnaden är, som Stora Mans, ritad av Gustaf Wickman. Mittenpartiet innehöll en stor vävsal och i tornrummet sattes 1922 upp en klocka som var synlig från hela sjukhusområdet. Under flera omgångar har Stora Kvinns använts vid filminspelningar som t.ex. Beck, OP-7 och långfilmen 1939. 1931 drabbades byggnaden av en anlagd brand och man valde att rita om mittpartiet, vilket gör att Stora Kvinns idag skiljer sig från Stora Mans.

“I augusti 1931 upp­stod elds­vå­da i vindsvå­ning­ens mitt­par­ti på kvin­no­pa­vil­jong­en. Den del av vindsvå­ning­en, som avbränts och inrym­mer sjuk­hu­sets arbets- och väv­sal, står vid års­skif­tet ore­pa­re­rad under pro­vi­so­riskt ytter­tak. Utred­ning pågår om even­tu­ell påbygg­nad av kvin­no­pa­vil­jong­en i och för utök­ning av sju­kav­del­ning­ar­na.”
Ur “Sin­nes­sjuk­vår­den i riket år 1931”

Huvudvåningarna inrymde allmänna salar för upp till 8 patienter med fönster åt sydväst. Mitten av byggnaden innehöll enskilda salar. Vindsvåningen  var inredd som personalbostäder. Bottenvåningen var anpassad för oroliga och mer vårdkrävande patienter. Här fanns även mottagningsrum och mindre operationssalar. Byggnaden hade fem hissar för att underlätta logistiken och alla korridorer, som var väl tilltagna, användes även som dagrum.

I dag är fastigheten 73 bostadsrätter i olika storlekar, från 45 till 140 kvm.

Rit­ning på ombygg­na­tion efter bran­den på 30-talet
Sto­ra Kvinns från norr ca 1920.
Sto­ra Kvinns 1910
Sto­ra Kvinns från syd­ost ca 1930
Enskild sal för kvinn­lig pati­ent. Foto: Ernest Flor­man 1923. Lands­tingsar­ki­vet, Stock­holm läns Lands­ting.
Sto­ra Kvinns från söder ca 1920.
Lång­bro sjuk­hus, väv­sal på Sto­ra Kvinns. Foto: Ernest Flor­man 1923. SSL. Lands­tingsar­ki­vet.
Sto­ra Kvinns från söder. Foto: Ernest Flor­man 1923. Lands­tingsar­ki­vet, Stock­holm läns Lands­ting.
Sto­ra Kvinns inner­gård ca 1940.
Per­so­nal­bo­stad — vindsvå­ning­en Sto­ra Kvinns. 1920-tal.