Långbro sjukhus. Byggnad för oroliga patienter. 1930-talet.

Stormen

Byggnaderna för våldsamma och oroliga patienterna på Långbro sjukhus kallas för Stormen eller Oron. Här vårdar man patienterna på låsta avdelningar med inhägnade rastgårdar och under ständig övervakning.

Redan när Långbro sjukhus precis har öppnat har man svårt att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna har avdelningar för s.k. heloroliga patienter, men med en ständigt ökande tillströmningen av nya patienter och med stora störningsproblem från de oroliga avdelningarna, patienter som skriker och är mycket aggressiva, så beslutar man att bygga två mindre paviljonger som är anpassade för denna patientgrupp.

Vårdbyggnad nr 3, Lilla Mans eller Oron Mans, invigs 1921 och vårdbyggnad nr 4, Lilla Kvinns, som är den motsvarande paviljong för kvinnor, tas i bruk 1925. Som patient på dessa avdelningar har man ingen eller väldigt begränsad rörelsefrihet, man är ständigt under uppsikt och personal-tätheten är väsentligt högre än på en lugn avdelning. Rastgårdar ligger i direkt anslutning till byggnaderna, så att man lätt kan hantera och kontrollera patienterna, och vårdarna består av män, även på de kvinnliga avdelningarna.

Behovet av denna typ av vård minskar sedan i snabb takt när nya läkemedel som t.ex. Hibernal introduceras, och under slutet på 60-talet avvecklar man stormavdelningarna, de två byggnaderna rivs i olika omgångar, 1968 och 1976. I dag finns inga rester kvar av byggnaderna, här är det istället nybyggda bostadsrätter som har bytt plats med de tidigare låsta avdelningarna.

På satellitbilden längs ner på sidan är platsen för byggnaderna markerade.

Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.
Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.
Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.
Lilla Mans. Foto: Ernest Florman 1923. Landstingsarkivet, Stockholm läns Landsting.
Lilla Mans under uppbyggnad. ca 1921.
Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.
Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.
Mentalsköterskor utanför Lilla Mans. 1920-tal.
Vykort med Lilla Mans i nederkant av bilden. Lilla Kvinns strax ovanför. ca 1940.