Byggnader inom Långbro sjukhusområde.

Sedan invigningen 1910 så har sjukhusområdet ständigt förändrats. Under sjukhusets första decennium så blev platsbristen snabbt akut. Detta löstes med två nya byggnader i den sydliga delen av området. Dessa avdelningar för krävande patienter revs under 1960- och 70-talen.

De originalbyggnader som idag är kvar på sjukhusområdet är klassade som kulturhistoriskt värdefulla av Stockholms stadsmuseum och får inte förändras från sitt ursprungliga utseende. Dessa byggnader är idag bostäder, skolor och restaurang.

Många av byggnaderna som man idag ser inom de gamla sjukhusområdet  tillkom efter att JM köpt området 1998. Dessa hus är byggda för att maximalt utnyttja de ytor som var godkända för exploatering.

Stockholms Stads sinnessjukhus vid Långbro

2021-09-19T13:36:01+02:00

1909 öppnar Stockholms Stad Långbro sjukhus, eller som det formella namnet är: Stockholms Stads sinnessjukhus vid Långbro. Sjukhuset har varit i planeringsstadiet och under byggnation i nästan sju år. Patienterna står på kö för att tas in på avdelningarna. En artikel i DN beskriver ett första intryck…

Stockholms Stads sinnessjukhus vid Långbro2021-09-19T13:36:01+02:00
Till toppen