Långbro sjukhus. Dammen med Stora Mans i bakgrunden — ca 1920.

Dammen

Sjukhusområdets damm var en central punkt, med möjlighet till avkoppling och kontemplation, för både patienter och personal.

Samtidigt som man bygger sjukhuset så anlägger man en damm genom att dämma upp det s.k. Långbrodiket, ett vattenflöde från det högt belägna skogsområde som i dag är Fruängen. Diket är idag nedgrävt i kulvertar men gick för hundra år sedan genom hela sjukhusområdet och mynnade ut vid nuvarande Johan Skytteskolan.

Mitt i dammen anlägger man en ö där man bygger ett litet hus för två vingklippta svanar. Under en period har man även placerat två broar ut till ön och på 50-talet installerar man en fontän för syresättning av vattnet och för allmän trevnad. Kalla vintrar brukar patienter och områdets barn åka skridskor och spela hockey på den skottade dammen. Tyvärr kunde vattnet även medföra tragedier som vi kan läsa i ”Överinspektörens årsberättelse”:

”Alfred Karlsson, intagen den 6 juli 1910, lidande af en akut alkoholhallucinos; hade visat sig ängslig och orolig, varför det blivit tillsagdt att han … ej finge lämnas ur sikte; den 2 oktober skedde emellertid olyckshändelsen, hvarvid det tillgick så att patienten, som begärt att få gå på klosetten och där lämnats ensam af sköterskan. Vid återpasserandet genom dagrumskorridoren hoppade ut genom ett här öppet ventilationsfönster (som då ännu ej fått säkerhetskedja) samt dränkte sig i den utanför befintliga dammen.”

Långbro sjukhus. Vårdare vid dammen med svanhus i bakgrunden. Ca 1910.
Långbro sjukhus. Dammen vintertid. Ca 1910.
Långbro sjukhus. Dammen ca 1910.
Långbro sjukhus. Administrationsbyggnad (tv) och Stora Mans. Dammen är under byggnad i förgrunden. 1910.
Långbro sjukhus. Dammen med svanhus. ca 1910.
Långbro sjukhus. Dammen med roddbåt. Ca 1920.
Långbro sjukhus. Dammen under 1980-talet. Foto: Stadsmuseet.
Långbro sjukhus. Bron med personal. Ca 1910.