Loading...

Varumärket Hibernal® kommer från ordet hibernering, som betyder vintersömn.

Hibernal®

Klorpromazin® eller Hibernal® som läkemedlet kom att heta i Sverige, var det första preparatet inom gruppen neuroleptika som framgångsrikt användes mot psykoser.

11 december 1951 framställer man ämnet klorpromazin® i ett laboratorium på Rhône-Poulenc. Det är ett ämne som till en början användes som en stabilisator för att förebygga neurogen chocker vid kirurgiska ingrepp. Efter en tids användning upptäcker man preparatets lugnande, och av en slump, antipsykotiska effekt.

Två franska psykiatriker, Jean Delay och Pierre Deniker introducerar klorpromazin inom psykiatrin. En första studie görs på patienter inlagda på Sainte Anne-sjukhuset utanför Paris. Resultaten är slående och man konstaterar att:

–Vi kan redan efter en första injektionen märka effekter som öppnar vägen för en ny typ av psykiatri.

Läkemedelsföretaget Smith, Kline & French köper rättigheterna 1953, och efter prövningar så lanseras preparatet 1954 på USA-marknaden. 1955 registreras preparatet Hibernal® i Sverige och den första svenska utvärderingen görs 1956 på 106 kvinnliga patienter vid Mariebergs sinnessjukhus.

…Det har varit av stort intresse att konstatera att Hibernal® verkligen i vissa fall kan bringa ett så specifikt symptom som hörselhallucinos att försvinna…
Effekten är helt olik de mycket höga doser av t.ex. barbiturater som man tidigare använt för att behandla svårt sjuka patienter.

Aldrig tidigare i psykiatrihistorien har man fått tillgång till ett preparat som ger en sådan genomgripande effekt och många liknar det vid introduktionen av penicillinet 1941. Nu kan man från den ena dagen till den andra öppna upp tidigare låsta avdelningarna på de stora sinnessjukhusen. Rehabilitering och social träning blir mycket mer framgångsrik tack vare den nya behandlingen och många patienter skrivs ut från avdelningarna.
Men med preparatet kommer också många svåra biverkningar: kramper, stelhet, rastlöshet, trötthet, viktökning, listan kan göras mycket lång.
Under 1960-talet är man generös med förskrivning av klorpromazin® för alla typer av psykoser och många, även psykiatriker, är kritiska mot att man använder läkemedlet som ett universalpreparat och man pratar om effekterna som “kemisk lobotomi”..

Neuroleptika2017-12-12T09:13:09+02:00

Neuroleptika introducerades 1952 med det fransktillverkade klorpromazin (Hibernal®, inte längre i bruk i Sverige), som hör till den viktiga gruppen fentiaziner…De ursprungliga neuroleptika anses utöva sin verkan främst genom att blockera hjärnans receptorer för signalsubstansen dopamin. Effekten blir minskad styrka av psykotiska symtom som hallucinationer och vanföreställningar, något som ökar möjligheterna för rehabilitering till självständigt liv.
Hämtat från:

Nationalencyklopedin, neuroleptika. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/neuroleptika

Hibernal® 50 mg dragéer i glasburk utan innehåll. Foto: Lunds medicinhistoriska museum.

Den s.k. Hibernal-hatten användes under behandlingen, då läkemedlet gjorde patienterna överkänsliga mot solljus.
Foto: Lunds Medicinhistoriska museum.

”Ett läkemedel så potent att det åstadkom konstgjord vintersömn.” Ajanki T. Läkartidningen nr 3 2005 volym 102.

Behandling med neuroleptika. SBU-rap port nr 133, 1997.

2017-12-13T23:35:43+02:00