Loading...
Administrationsbyggnaden från söder ca 1927. Foto: SLL.
Hem/Byggnader/Administrationsbyggnaden – Dammvillan

Administrationsbyggnaden

Sjukhusets administrationsbyggnad står klar 1909, samtidigt som de första patienterna börjar skrivas in på de nya vårdavdelningarna.

Administrationsbyggnaden på Långbro är ett flervåningshus i anslutning till dammen, idag kallas byggnaden för dammvillan. Från begynnelsen används fastigheten som läkarmottagning, bostad för sjukhuset underläkare och sysslomannen samt som kontor för ekonomiavdelningen.
Här fick besökare invänta ett godkännande av överläkaren innan man fick möjlighet att träffa inlagda anhöriga på de olika vårdavdelningarna. Från besöksrummet fick man eskort av vårdpersonal till avdelning där den anhöriga vårdades. Man fick inte lov att själv hitta fram inom sjukhusområdet, det ansågs vara en säkerhetsrisk för besökaren.

1923 bygger man om för att ge plats för bostäder åt husmor, bokhållare och ogift personal. 1950 överger man den 450 kvm stora Överläkarvillan som bostad och istället flyttar överläkaren hit. Från 2000 fram till 2013 bedrivs det skolverksamhet i fastigheten, men den är nu i mycket dåligt skick. Dammvillan totalrenoveras 2015–2018 och är i dag privatbostad.

Långbro sjukhus. Administrationsbyggnad (tv) och Stora Mans. Dammen är under byggnad i förgrunden. 1910.
Långbro sjukhus. Administrationsbyggnad (tv) och Stora Mans. Dammen är under byggnad i förgrunden. 1910.
Långbro sjukhus. Administrationsbyggnad till höger i bild med dammen i mitten. Ca 1920.
Administrationsbyggnaden med dammen i förgrunden. Foto: Ernest Florman 1923. Landstingsarkivet, Stockholm läns Landsting.

Fler inlägg

Stora Mans

Invigdes i december 1909 och bestod av, för den tiden, toppmoderna vårdavdelningar, operationssalar, mottagningsrum och apotek. Det fanns salar för upp till åtta liggande patienter och enskilda rum för intagna med möjlighet att betala. En samlingssal högst upp i byggnaden användes som lokal för gudstjänster, teater och musikstunder

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online. Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-05-26T13:01:45+02:00
Till toppen