Loading...
Administrationsbyggnaden från söder ca 1927. Foto: SLL.
Hem/Byggnader/Administrationsbyggnaden – Dammvillan

Administrationsbyggnaden

Sjukhusets administrationsbyggnad stod klar 1909, samtidigt som de första patienterna började skrivas in på de nya vårdavdelningarna.

Byggnaden är ett flervåningshus i anslutning till dammen. Från begynnelsen användes fastigheten som läkarmottagning, bostad för sjukhuset underläkare och sysslomannen samt som kontor för ekonomiavdelningen.

Här fick besökare invänta ett godkännande av överläkaren innan man fick möjlighet att träffa anhöriga på de olika vårdavdelningarna. Från besöksrummet fick man eskort av vårdpersonal till rätt avdelning. Säkerheten hindrade att man själv fick promenera fritt på sjukhusområdet.

1923 byggde man om fastigheten för att ge plats för bostäder åt husmor, bokhållare och ogift personal. 1950 flyttade man även hit överläkarens bostad från Överläkarvillan. Från 2000 fram till 2013 bedrevs skolverksamhet i fastigheten, som nu var i mycket dåligt skick. Dammvillan totalrenoveras 2015–2018 och är i dag privatbostad.

Långbro sjukhus. Administrationsbyggnad (tv) och Stora Mans. Dammen är under byggnad i förgrunden. 1910.
Långbro sjukhus. Administrationsbyggnad (tv) och Stora Mans. Dammen är under byggnad i förgrunden. 1910.
Långbro sjukhus. Administrationsbyggnad till höger i bild med dammen i mitten. Ca 1920.
Administrationsbyggnaden med dammen i förgrunden. Foto: Ernest Florman 1923. Landstingsarkivet, Stockholm läns Landsting.

Mer om Långbro sjukhus

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2023-04-16T16:51:20+02:00
Till toppen