Loading...
Patientmålning av administrationsbyggnaden. Akryl på trä. Konstnär: Okänd.
Hem/Byggnader/Administrationsbyggnaden – Dammvillan

Administrationsbyggnaden

Sjukhusets administrationsbyggnad står klar 1909, samtidigt som de första patienterna börjar skrivas in på de nya vårdavdelningarna.

Administrationsbyggnaden på Långbro är ett flervåningshus i anslutning till dammen, idag kallas byggnaden för dammvillan. Från begynnelsen används fastigheten som läkarmottagning, bostad för sjukhuset underläkare och sysslomannen samt som kontor för ekonomiavdelningen.
Här fick besökare invänta ett godkännande av överläkaren innan man fick möjlighet att träffa inlagda anhöriga på de olika vårdavdelningarna. Från besöksrummet fick man eskort av vårdpersonal till avdelning där den anhöriga vårdades. Man fick inte lov att själv hitta fram inom sjukhusområdet, det ansågs vara en säkerhetsrisk för besökaren.

1923 bygger man om för att ge plats för bostäder åt husmor, bokhållare och ogift personal. 1950 överger man den 450 kvm stora Överläkarvillan som bostad och istället flyttar överläkaren hit. Från 2000 fram till 2013 bedrivs det skolverksamhet i fastigheten, men den är nu i mycket dåligt skick. Dammvillan totalrenoveras 2015–2018 och är i dag privatbostad.

Långbro sjukhus. Administrationsbyggnad (tv) och Stora Mans. Dammen är under byggnad i förgrunden. 1910.
Långbro sjukhus. Administrationsbyggnad (tv) och Stora Mans. Dammen är under byggnad i förgrunden. 1910.
Långbro sjukhus. Administrationsbyggnad till höger i bild med dammen i mitten. Ca 1920.
Administrationsbyggnaden med dammen i förgrunden. Foto: Ernest Florman 1923. Landstingsarkivet, Stockholm läns Landsting.

Fler inlägg

Sjukhusdammen

Samtidigt som man bygger sjukhuset så anlägger man en 150 meter lång damm genom att dämma upp det s.k. Långbro-diket, ett vattenflöde från det högt belägna skogsområde som i dag är Fruängen. Diket, som idag är nedgrävt i kulvertar, gick genom hela sjukhusområdet och mynnade ut vid nuvarande Johan Skytteskolan…

Olof Kinberg, överläkare vid Långbro sjukhus.

Olof Kinberg var Långbro sjukhus första överläkare och direktör, men han kommer att gå till historien som Sveriges första rättspsykiater och den “svenska kriminologins fader”. Som rådgivare till Kungliga Medicinalstyrelsen är han högst delaktig i planeringen och genomförandet av det nya stora sinnessjukhuset utanför Stockholm…

2020-08-14T13:38:40+02:00
Till toppen