Patientmålning av administrationsbyggnaden. Akryl på trä. Konstnär: Okänd.

Administrationsbyggnaden

Sjukhusets administrationsbyggnad står klar 1909, samtidigt som de första patienterna börjar skrivas in på de nya vårdavdelningarna.

Administrationsbyggnaden är ett trevåningshus i anslutning till sjukhusets damm. Från begynnelsen används fastigheten som läkarmottagning, bostad för sjukhuset underläkare och sysslomannen samt som kontor för ekonomiavdelningen. Här fick man även invänta ett godkännande av överläkaren innan man fick möjlighet att träffa sina anhöriga som var inlagda på de olika vårdavdelningarna.

1923 bygger man om för att ge plats för bostäder åt husmor, bokhållare och ogift personal. 1950 överges överläkarvillan som bostad och istället flyttar överläkaren hit. Från 2000 fram till 2013 bedrivs det skolverksamhet i fastigheten, men den är nu i mycket dåligt skick. Byggnaden totalrenoveras 2015–2018 och är idag privatbostad.

Långbro sjukhus. Administrationsbyggnad (tv) och Stora Mans. Dammen är under byggnad i förgrunden. 1910.

Långbro sjukhus. Administrationsbyggnad (tv) och Stora Mans. Dammen är under byggnad i förgrunden. 1910.

Långbro sjukhus. Administrationsbyggnad till höger i bild med dammen i mitten. Ca 1920.

Administrationsbyggnaden med dammen i förgrunden. Foto: Ernest Florman 1923. Landstingsarkivet, Stockholm läns Landsting.