Långbro sjukhus, Älvsjöporten – grindstuga vid Johan Skyttes väg. ca 1930. Foto: Okänd.
Hem/Byggnader, Parken/Grindstugorna

Grindstugorna

Sjukhusområdet hade vid öppnandet 1910 två bevakade ingångar, Stora Porten vid nuvarande Mickelsbergsvägen och Älvsjöporten vid Johan Skyttes väg.

Grindstugan vid huvudingången eller Stora Porten var bemannad dygnet runt, här fanns även sjukhusets växel. Övervåningen var inredd som personalbostad med egen ingång och den undre delen var utrymme för vakt- och telefonpersonal.

Även vid Älvsjöportens grindstuga fanns personalbostad, denna port var öppen för passage 07.00–22.00. Övriga tider krävdes nyckel. Utanför grinden var ändhållplats för busslinje 67 som gick från Skanstull. Här fanns även en minigolfbana och en kiosk under en period.

Förutom bemannade ingångar till området fanns ett antal obemannade och låsta grindar. Utmed Vantörsvägen fanns det t.ex. tre grindar för ut- och inpassage för personal med nyckel.

Hela området var inhägnat med ett ca 250 cm högt trästaket med spetsiga överdelar. Under slutet på 1940-talet byttes trästaketet ut mot ett gallerstaket med taggtråd. Hela staketet avlägsnades vid början av 2000-talet.

Grindstugan vid Johan Skyttes väg brann 2002 och ersattes av JM med ett bostadshuset 2010.

Ritning grindstuga 1907, signerad Gustaf Wickman. Regionarkivet i Stockholm.

Grindstugan Långbro sjukhus

Grindstugan – Stora Porten – vid Mickelsbergsvägen ca 1970. Fotograf: Okänd.

Grindstugan vid Johan Skyttes väg. 1988. Fotograf: Ingrid Wilken.

Grindstugan vid Mickelsbergsvägen. 1988. Fotograf: Ingrid Wilken.

Långbro sjukhusområdet var från begynnelsen inhägnat med ett drygt två meter högt trästaket. Under 1940-talets slut byttes staketet ut mot ett modernt ”Gunnebostängsel”

Byggnadernas placering är vid markeringen