Loading...
Långbro sjukhus, Älvsjöporten – grindstuga vid Johan Skyttes väg. ca 1930. Foto: Okänd.
Hem/Byggnader, Parken/Grindstugorna

Grindstugorna

Sjukhusområdet hade två bevakade infarter, Stora Porten vid nuvarande Mickelsbergsvägen och Älvsjöporten vid Johan Skyttes väg.

Stora Porten:s grindstuga var bemannad dygnet runt. Här fanns även sjukhuset växel och på övervåningen en personalbostad med egen ingång via ett trapphus från markplanet. Älvsjöporten:s grindstuga hade bara bemanning kl. 07.00–22.00, övriga tider krävdes nyckel. Utanför grinden var ändhållplatsen för busslinje 67 som trafikerade sträckan Långbro sjukhus – Skanstull. Under en period fanns här även en minigolfbana och en kiosk.

Förutom bemannade infarter till området fanns ett antal obemannade och låsta grindar. Utmed Vantörsvägen fanns det t.ex. tre grindar för ut- och inpassage för personal med nyckel.

Hela området var inhägnat med ett 250 cm högt spetsigt trästaket. Under slutet på 40-talet byttes trästaketet ut mot ett gallerstaket med taggtråd. Hela staketet avlägsnades vid början av 2000-talet.

Grindstugan vid Johan Skyttes väg brann 2002 och på platsen uppförde JM ett bostadshuset 2010.

Ritning grindstuga 1907, signerad Gustaf Wickman. Regionarkivet i Stockholm.

Grindstugan Långbro sjukhus

Grindstugan – Stora Porten – vid Mickelsbergsvägen ca 1970. Fotograf: Okänd.

Grindstugan vid Johan Skyttes väg. 1988. Fotograf: Ingrid Wilken.

Grindstugan vid Mickelsbergsvägen. 1988. Fotograf: Ingrid Wilken.

Långbro sjukhusområdet var från begynnelsen inhägnat med ett drygt två meter högt trästaket. Under 1940-talets slut byttes staketet ut mot ett modernt ”Gunnebostängsel”

Byggnadernas placering är vid markeringen

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online. Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

Fler inlägg

Stora Mans

Invigdes i december 1909 och bestod av, för den tiden, toppmoderna vårdavdelningar, operationssalar, mottagningsrum och apotek. Det fanns salar för upp till åtta liggande patienter och enskilda rum för intagna med möjlighet att betala. En samlingssal högst upp i byggnaden användes som lokal för gudstjänster, teater och musikstunder

Stora Kvinns

Långbro sjukhus vårdavdelning för kvinnor – i folkmun döpt till Stora Kvinns, invigdes i maj 1910. Byggnaden är en exakt kopia av vårdbyggnaden för män – Stora Mans. Byggnaden följer dåtidens mönster med paviljongsystem, där byggnaderna placerades på optimala avstånd från varandra.

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online. Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-04-11T15:58:51+02:00
Till toppen