Långbro sjukhus, Älvsjöporten – grindstuga vid Johan Skyttes väg. ca 1930. Foto: Okänd.
Hem/Byggnader, Parken/Grindstugorna

Grindstugorna

Sjukhusområdet hade från begynnelsen två bevakade infarter, grindstugor. Det var ”Stora Porten” vid Mickelsbergsvägen och ”Älvsjöporten” vid Johan Skyttes väg.

”Stora Portens” grindstuga var bemannad dygnet runt och här fanns fram till 60-talet sjukhuset växel. På övervåningen fanns personalbostad med egen ingång via ett trapphus från markplanet. ”Älvsjöportens” grindstuga hade bemanning från sju på morgonen till tio på kvällen. Utanför låg ändhållplatsen för busslinje 67 från Skanstull. Och under en kort period fanns det här även en minigolfbana med en kiosk. Övriga tider krävdes en nyckel för att komma in på sjukhusområdet.

Förutom bemannade infarter till området fanns ett antal obemannade och låsta grindar. Utmed nuvarande Vantörsvägen fanns tre av dessa att använda för personal med tilldelad nyckel.

Hela sjukhusområdet var från början inhägnat med ett två och en halvmeter högt spetsigt trästaket. Under slutet av 1940-talet byttes detta ut mot ett gallerstaket med taggtråd. Under 60–70-talen försvann det slutna sjukhusområdets funktion men staketet blev kvar tills sjukhusområdet omvandlades under början av 00-talet. Då monterades de kvarvarande staketet ner. Fortfarande kan man se ärr på trädstammar som i decennier vuxit samman med staketet.

Grindstugan vid Johan Skyttes väg förstördes i en misstänkt anlagd brand 2002 och på platsen uppförde JM ett bostadshuset 2010.

Ritning grindstuga 1907, signerad Gustaf Wickman. Regionarkivet i Stockholm.

Grindstugan Långbro sjukhus

Grindstugan – Stora Porten – vid Mickelsbergsvägen ca 1970. Fotograf: Okänd.

Grindstugan vid Johan Skyttes väg. 1988. Fotograf: Ingrid Wilken.

Grindstugan vid Mickelsbergsvägen. 1988. Fotograf: Ingrid Wilken.

Långbro sjukhusområdet var från begynnelsen inhägnat med ett drygt två meter högt trästaket. Under 1940-talets slut byttes staketet ut mot ett modernt ”Gunnebostängsel”

Byggnadernas placering är markerade på kartan här nedan.

Mer om Långbro sjukhus

Stora Mans

Invigdes i december 1909 och bestod av, för den tiden, toppmoderna vårdavdelningar, operationssalar, mottagningsrum och apotek. Det fanns salar för upp till åtta liggande patienter och enskilda rum för intagna med möjlighet att betala. En samlingssal högst upp i byggnaden användes som lokal för gudstjänster, teater och musikstunder

Stormen

Efter en kort tid konstaterades att sjukhuset hade svårt att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna hade avdelningar för s.k. heloroliga patienter, men den ständigt ökande tillströmning av nya patienter som skriker och är mycket aggressiva ger upphov till stora störningsproblem. Man beslutar därför att bygga två mindre paviljonger som var mer anpassade för denna patientgrupp…

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2023-05-27T12:31:10+02:00
Till toppen