Loading...
Långbro sjukhus, Älvsjöporten – grindstuga vid Johan Skyttes väg. ca 1930. Foto: Okänd.
Hem/Byggnader, Parken/Grindstugorna

Grindstugorna

Sjukhusområdet hade två bevakade infarter, grindstugor. Det var Stora Porten vid nuvarande Mickelsbergsvägen och Älvsjöporten vid Johan Skyttes väg.

Stora Portens grindstuga var bemannad dygnet runt, här fanns fram till 60-talet sjukhuset växel. På övervåningen fanns en personalbostad med egen ingång via ett trapphus från markplanet. Älvsjöportens grindstuga hade bemanning från sju på morgonen till tio på kvällen. Övriga tider krävdes en nyckel för att komma in på området. Utanför Älvsjöporten låg ändhållplatsen för busslinje 67 från Skanstull. Och under en kort period fanns det här även en minigolfbana med en kiosk.

Förutom bemannade infarter till området fanns ett antal obemannade och låsta grindar. Utmed nuvarande Vantörsvägen fanns tre av dessa grindar, möjliga att passera för personal med tilldelad nyckel.

Hela sjukhusområdet var från början inhägnat med ett två och en halvmeter högt spetsigt trästaket. Under slutet av 1940-talet byttes detta ut mot ett gallerstaket med taggtråd. Under 60–70-talen försvann det slutna sjukhusområdets funktion men staketet blev kvar tills sjukhusområdet omvandlades under början av 00-talet. Då monterades de kvarvarande staketet ner. Fortfarande kan man se ärr på trädstammar som i decennier vuxit samman med staketet.

Grindstugan vid Johan Skyttes väg förstördes i en misstänkt anlagd brand 2002 och på platsen uppförde JM ett bostadshuset 2010.

Ritning grindstuga 1907, signerad Gustaf Wickman. Regionarkivet i Stockholm.

Grindstugan Långbro sjukhus

Grindstugan – Stora Porten – vid Mickelsbergsvägen ca 1970. Fotograf: Okänd.

Grindstugan vid Johan Skyttes väg. 1988. Fotograf: Ingrid Wilken.

Grindstugan vid Mickelsbergsvägen. 1988. Fotograf: Ingrid Wilken.

Långbro sjukhusområdet var från begynnelsen inhägnat med ett drygt två meter högt trästaket. Under 1940-talets slut byttes staketet ut mot ett modernt ”Gunnebostängsel”

Byggnadernas placering är vid markeringen

Läs mer om Långbro sjukhus

Olof Kinberg, överläkare vid Långbro sjukhus.

Olof Kinberg var Långbro sjukhus första överläkare och direktör, men han kommer att gå till historien som Sveriges första rättspsykiater och den “svenska kriminologins fader”. Som rådgivare till Kungliga Medicinalstyrelsen är han högst delaktig i planeringen och genomförandet av det nya stora sinnessjukhuset utanför Stockholm…

Sjukhusdammen

Samtidigt som man bygger sjukhuset så anlägger man en 150 meter lång damm genom att dämma upp det s.k. Långbro-diket, ett vattenflöde från det högt belägna skogsområde som i dag är Fruängen. Diket, som idag är nedgrävt i kulvertar, gick genom hela sjukhusområdet och mynnade ut vid nuvarande Johan Skytteskolan…

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-11-17T17:27:58+01:00
Till toppen