Loading...
Långbro sjukhus, skrädderiet en arbetsplats på Stora Mans. 1927.
Hem/Parken, Personal/En arbetplats

En arbetsplats

Sedan slutet av 1800-talet var mentalsjukhuset en arbetsplats även för patienter, sysselsättning var den främsta terapin för de intagna. Fysiskt arbete fyllde dagarna med ordning och rutiner. Hårda dagsverk bland äppelträd, på åkrar och i växthus gjorde kroppen trött och dämpade oron.

Under 1900-talets första hälft var vårdtiderna för mentalpatienter mycket långa, ibland hela deras liv och med det tidsperspektivet så var det inga problem att utbilda sig t.ex. till skräddare, borstbindare eller tryckare. Men när mediciner och vården utvecklades och blev mer effektiva så blev patienternas tid på sjukhuset kortare, med det försvann även möjligheten att lära sig ett hantverk.

Sjukhuset hade från begynnelsen många arbetsplatser för patienter, som ett skrädderi med lokaler högst upp på Stora Mans. Här jobbade en anställd skräddare som, med assistans av patienter, sydde både personaluniformer och vardagskläder åt de intagna.

Långbros stora trädgårdsodlingar hade som mest sex växthus och en anställd trädgårdsmästare. Odlingarna gav ett överskott som man sålde vidare till andra sjukhus i närområdet. Man odlade främst potatis, rödbetor och vitkål, men här fanns även stora odlingar med äpplen och rabarber för kräm, saft och sylt.

Ett tryckeri med tryckpress och sättningsutrustning där man producerade trycksaker, både för eget behov och på uppdrag från andra sjukhus.

Ett borstbinderi i källaren på Stora Mans försåg sjukhuset med borstar för alla ändamål.

När landstingen tog över ansvaret för mentalsjukhusen så infördes nya regler där man inte fick använda patienterna för arbete i någon form. Med den inriktningen så försvann möjligheten att driva produktion i sjukhuset regi.

Långbro sjukhus, tryckeri i källaren på Stora Kvinns. ca 1920.
Långbro sjukhus, borstbinderi i källaren på Stora Mans. ca 1920.
Trädgården och odlingar på Långbro sjukhus. Stora Mans i bakgrunden och nuvarande ”Långbro:s Bakficka” i förgrunden, ca 1920

Läs mer om Långbro sjukhus

Villa 39 och Sveriges farligaste kvinna

1989 färdigställs en vårdbyggnad i den nordvästra delen av sjukhusområdet, byggnaden är ritad och inredd för att hantera ”Sveriges farligaste kvinna”. Villan har tre rum för patienten och ytterligare tre rum för personal och administration. Runt byggnaden finns ett fyra meter högt specialstaket för att förhindra att patienten rymmer.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-09-12T16:04:18+02:00
Till toppen