Loading...
Långbro sjukhus, skrädderiet en arbetsplats på Stora Mans. 1927.
Hem/Parken, Personal/En arbetplats

En arbetsplats

Sedan slutet av 1800-talet var mentalsjukhuset en arbetsplats även för patienter, sysselsättning var den främsta terapin för de intagna. Fysiskt arbete fyllde dagarna med ordning och rutiner. Hårda dagsverk bland äppelträd, på åkrar och i växthus gjorde kroppen trött och dämpade oron.

Under 1900-talets första hälft var vårdtiderna för mentalpatienter mycket långa, ibland hela deras liv. Med det tidsperspektivet så var det inga problem att utbilda sig t.ex. till skräddare, borstbindare eller tryckare. Men när mediciner och vården utvecklades och blev mer effektiva så blev patienternas tid på sjukhuset kortare, och med det försvann även möjligheten att lära sig ett hantverk.

Långbro sjukhus hade från öppnandet många arbetsplatser för patienter. Som ett skrädderi med lokaler högst upp på Stora Mans. Här jobbade en anställd skräddare, som med assistans av patienter, sydde både personaluniformer och vardagskläder åt de intagna.

Sjukhusets stora trädgårdsodlingar hade som mest sex växthus och en heltidsanställd trädgårdsmästare. Odlingarna gav ett överskott som man sålde vidare till andra sjukhus i närområdet. Man odlade främst potatis, rödbetor och vitkål, men här fanns även stora odlingar med äpplen och rabarber för kräm, saft och sylt.

I källaren på Stora Kvinns fanns ett tryckeri med tryckpress och sättningsutrustning. Här producerade man trycksaker för eget behov men även på uppdrag från andra sjukhus.

Ett borstbinderi i källaren på Stora Mans försåg sjukhuset med borstar för alla ändamål.

När landstingen tog över ansvaret för mentalsjukhusen så infördes nya regler. Man fick inte använda patienterna för arbete i någon form, och med den inriktningen så försvann möjligheten att driva produktion i sjukhuset regi.

Långbro sjukhus, tryckeri i källaren på Stora Kvinns. ca 1920.
Långbro sjukhus, borstbinderi i källaren på Stora Mans. ca 1920.
Trädgården och odlingar på Långbro sjukhus. Stora Mans i bakgrunden och nuvarande ”Långbro:s Bakficka” i förgrunden, ca 1920

Läs mer om Långbro sjukhus

Sjukhusdammen

Samtidigt som man bygger sjukhuset så anlägger man en 150 meter lång damm genom att dämma upp det s.k. Långbro-diket, ett vattenflöde från det högt belägna skogsområde som i dag är Fruängen. Diket, som idag är nedgrävt i kulvertar, gick genom hela sjukhusområdet och mynnade ut vid nuvarande Johan Skytteskolan…

Hermann Göring

Journalanteckningar beskriver honom som besvärlig, missmodig och hysterisk. Han tröttar ut personalen med ständiga krav och tror sig vara utsatt för en konspiration där alla i hans närhet är mutade av judarna. Han uttrycker dessutom en stark oro för att tyskarna ska få reda på att han är intagen på ett sinnessjukhus i Sverige.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-11-17T17:19:20+01:00
Till toppen