Loading...
Konradsbergs sinnessjukhus — Stockholms Hospital. Wikipedia
Hem/Mentalsjukvård/Vårdinrättningar för sinnessjuka

Vårdinrättningar

Stockholms första vårdinrättning inrättades i slutet av 1200-talet på Helgeandsholmen vid nuvarande Riksdagshuset. På den tiden var det ingen skillnad på fattigvård och vården av psykiskt sjuka. Under många perioder i historien hade staden stora problem med överbeläggningar och otjänliga vårdbyggnader. Här nedan finns en sammanfattning av några vårdinrättningar i Stockholm och under vilka år de bedrev sin verksamhet.

 

Detalj från Vädersolstavlan, kopia av Jacob Heinrich Elbfas ca 1636. Storkyrkan i Stockholm.

Helgeandshuset, 1300–1600

Låg till en början på nuvarande Helgeandsholmen, där i dag Riksdagshuset ligger. En bit in på 1500-talet flyttade verksamheten till Gråbrödraklostret Gråmunkeholmen, nuvarande Riddarholmen. Hit flyttades även Sankt Görans hospital, tillsammans blev det kort och gott; Hospitalet.

Danvikens hospital, 1558–1861

På order av Gustaf Vasa flyttas Hospitalet från Gråmunkeholmen till Danviken i Sickla. Själva flytten gick trögt då Stockholms borgare ansåg att det tog pengar från mer nödvändiga projekt.

Foto: Danvikens arkiv

Danvikens dårhus, 1788–1861

1788 utökades verksamheten på Danvikens hospital för att kunna flytta över vården av sinnessjuka och veneriskt smittade till en egen byggnad. 1820 hade sjukhuset 86 intagna fördelade på 41 rum.

Stockholms Hospital eller Konradsbergs sinnessjukhus.

Konradsbergs sinnessjukhus. Foto: Stockholms Stadsarkiv.

Konradsbergs hospital, 1861–1995

Ansågs vara Sveriges första mentalsjukhus, beläget i Marieberg i Stockholm. Byggnaden uppfördes i en slottsliknande stil och fick snabbt smeknamnet Dårarnas slott. Det ursprungliga namnet var Stockholms hospital för sinnessjuka eller Konradsbergs hospital, från 1932 Psykiatriska sjukhuset och från 1 juli 1967 Rålambshovs sjukhus. I dag inrymmer fastigheten en friskola.

Katarina sjukhus på Södermalm

Katarina sjukhus. Foto: Stockholms Stadsmuseum.

Katarina sjukhus, 1902–1935

Från begynnelsen byggt som ett epidemisjukhus. Byggnaden finns fortfarande kvar med adress Bjurholmsgatan 1–11.

Långbro sjukhus med dammen i förgrunden

Dammen, Långbro sjukhus ca 1920. Foto: Okänd.

Långbro sjukhus, 1909–1998

Sjukhuset togs i bruk i slutet på 1909 och 1912 var sjukhuset fullt utbyggt med totalt 640 vårdplatser. Under 1920-talet färdigställdes två nya paviljonger vilket utökade antalet platser till 800. Under 1970-talet hade Långbro sjukhus som flest antal intagna patienter, ca 1350.

Flicka framför Södra bysättningshäkten 1923 på Hornsgatan i Stockholm

”Bysis” Foto: Waldén, 1923

Södra provisoriska sinnessjukhuset, Hornsgatan, 1902–1935

Från början ett bysättningshäkte för personer som inte kunde betala sina skulder, i folkmun Bysis. Fastigheten ligger i dag på Hornsgatan 82 (tidigare 74). Från 1898 och fram till 1935 vårdade man sinnessjuka i stora delar av byggnaden. Här fanns även en anstalt för desinficering.

Åsö sjukhus i bakgrunden med två kvinnor på bänk framför - träd

Åsö sjukhus, ca 1950. Digitala Stadsmuseet.

Provisoriska sinnessjukhuset, Södermannagatan, 1905–1909 samt 1917–1932

Sjukhuset inrättades passande nog i kvarteret Oron vid fd. Åsö sjukhus, Södermannagatan 13 på Södermalm 1905–1909. 1917–1918 öppnades det provisoriska sjukhuset åter då platserna vid Långbro inte räckte till. Ännu en period, 1920–1932, användes sinnessjukhuset, då med 50 platser för kvinnor.

Provisoriskt sinnessjukhus Bondegatan, ca 1932. Bild: Stockholms Stadsmuseum, fotograf: Okänd.

Provisoriska sinnessjukhuset II, Bondegatan, 1905–1932

Beläget på Bondegatan 34 – nuvarande 56 och fungerade som avlastning från det då överbelagda Långbro sjukhus.

Krattade gångar framför Sankt Görans sjukhus i Stockholm vid sekelskiftet.

Sankt Görans sjukhus Foto: Okänd, 1896. Stockholms stadsarkiv.

S:t Görans sjukhus — filial, 1923–1933

Fungerade som en provisorisk vårdenhet för patienter från Långbro sjukhus.

Karlsbergskanalen med Sankt Eriks sjukhus i bakgrunden

Sankt Eriks sjukhus Foto: Johan Stjernström 1928. Stockholms stadsarkiv

S:t Eriks sjukhus — mentalkliniken, 1926–1970

En avdelning för sinnessjuka vid S:t Eriks sjukhus, senare benämnd Mentalkliniken.

Flygfotografi av Beckomberga sjukhus vid invigningen 1932

Beckomberga sjukhus från syd. Foto: O Bladh 1932. Stockholms stadsarkiv

Beckomberga sjukhus, 1932–1995

Placerat i västra Stockholm och öppnade för patienter i oktober 1932. Hela sjukhuset bestod av ett tjugotal byggnader och var på 1950-talet ett av Europas största mentalsjukhus. Som mest vårdades över 2000 patienter på Beckomberga.

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online. Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

Fler inlägg

Hermann Göring

Journalanteckningar beskriver honom som besvärlig, missmodig och hysterisk. Han tröttar ut personalen med ständiga krav och tror sig vara utsatt för en konspiration där alla i hans närhet är mutade av judarna. Han uttrycker dessutom en stark oro för att tyskarna ska få reda på att han är intagen på ett sinnessjukhus i Sverige.

2021-04-11T16:37:21+02:00
Till toppen