Loading...
Konradsbergs sinnessjukhus — Stockholms Hospital. Wikipedia
Hem/Mentalsjukvård/Vårdinrättningar för sinnessjuka

Vårdinrättningar

I slutet av 1200-talet öppnades Sveriges första vårdinrättning på Helgeandsholmen i Stockholm. På den tiden var det ingen skillnad på fattigvård och sinnessjukvård. Under många perioder i historien hade staden stora problem med överbeläggningar och otjänliga vårdbyggnader.

Här nedan finns en sammanfattning av några vårdinrättningar i Stockholm under seklerna.

Detalj från Vädersolstavlan, kopia av Jacob Heinrich Elbfas ca 1636. Storkyrkan i Stockholm.

Helgeandshuset, 1288–1600

Sveriges första vårdinrättning, en byggnad som från begynnelsen låg på nuvarande Helgeandsholmen, i dag platsen för Riksdagshuset. En bit in på 1500-talet flyttade man hela anläggningen till Gråmunkeholmen, nuvarande Riddarholmen. Hit flyttades även Sankt Görans hospital, tillsammans blev de bägge inrättningarna kort och gott: Hospitalet.

Danvikens hospital, 1558–1861

På order av Gustaf Vasa flyttas Hospitalet från Gråmunkeholmen till Danviken i Sickla. Själva flytten gick trögt då Stockholms borgare ansåg att det tog pengar från mer trängande projekt.

Foto: Danvikens arkiv

Danvikens dårhus, 1788–1861

1788 utökades verksamheten på Danvikens hospital för att kunna flytta över vården av sinnessjuka och veneriskt smittade till en egen byggnad. 1820 hade sjukhuset 86 intagna fördelade på 41 rum.

Stockholms Hospital eller Konradsbergs sinnessjukhus.

Konradsbergs sinnessjukhus. Foto: Stockholms Stadsarkiv.

Konradsbergs hospital, 1861–1995

Konradsbergs sägs vara Sveriges första sinnessjukhus, beläget i Marieberg i Stockholm. Byggnaden uppfördes i en slottsliknande stil och fick snabbt smeknamnet Dårarnas slott. Det ursprungliga namnet var Stockholms hospital för sinnessjuka eller Konradsbergs hospital, från 1932 Psykiatriska sjukhuset och från 1 juli 1967 Rålambshovs sjukhus. Byggnaden ägs i dag av kommunägda SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

Katarina sjukhus på Södermalm

Katarina sjukhus. Foto: Stockholms Stadsmuseum.

Katarina sjukhus, 1902–1935

Stockholms första epidemisjukhus, öppnade 1831 och från 1898 blev anläggningen ett provisoriskt sinnessjukhus. 1902 permanentades vården av sinnessjuka och pågick fram till öppnandet av Beckomberga sjukhus 1933. Byggnaden finns fortfarande kvar mitt på Södermalm med adress Bjurholmsgatan 1–11.

Långbro sjukhus med dammen i förgrunden

Dammen, Långbro sjukhus ca 1920. Foto: Okänd.

Långbro sjukhus, 1909–1998

Sjukhuset togs i bruk i slutet på 1909, 1912 var sjukhuset fullt utbyggt med totalt 640 vårdplatser. Under 1920-talet färdigställdes två nya paviljonger, vilket utökade antalet platser till 800. Under 1970-talet hade Långbro sjukhus i medeltal 1350 intagna.

Flicka framför Södra bysättningshäkten 1923 på Hornsgatan i Stockholm

”Bysis” Foto: Waldén, 1923

Södra provisoriska sinnessjukhuset, Hornsgatan 74 (82), 1902–1935

1782–1890 var detta ett så kallat Bysättningshäkte för personer som inte kunde betala sina skulder, men från början av 1900-talet och fram till 1935 ombyggt till ett provisoriskt sinnessjukhus för att avlasta Långbro sjukhus. Här fanns även en avdelning för desinficering. Fastigheten ligger i dag på Hornsgatan 82 (tidigare 74).

Åsö sjukhus i bakgrunden med två kvinnor på bänk framför - träd

Åsö sjukhus, ca 1950. Digitala Stadsmuseet.

Provisoriska sinnessjukhuset, Södermannagatan, 1905–1909, 1917–1932

Det här provisoriska sjukhuset inrättades passande nog i kvarteret Oron vid fd. Åsö sjukhus, Södermannagatan 13 på Södermalm 1905–1909. 1917–1918 öppnades det åter då platserna vid Långbro inte räckte till. Ännu en period, 1920–1932, användes byggnaden som sinnessjukhus, då med plats för ca 50 kvinnor.

Historisk bild från Södermalm i Stockholm. Sinnessjukhus.

Bild: Stockholms Stadsmuseum, fotograf: Okänd.

Provisoriska sinnessjukhuset II, Bondegatan, 1905–1932

Beläget på Bondegatan 34 – nuvarande 56, fungerade som avlastning från det då överbelagda Långbro sjukhus.

Krattade gångar framför Sankt Görans sjukhus i Stockholm vid sekelskiftet.

Sankt Görans sjukhus Foto: Okänd, 1896. Stockholms stadsarkiv.

Sankt Görans sjukhus — filial, 1923–1933

Fungerade som en provisorisk vårdenhet för patienter från Långbro sjukhus.

Karlsbergskanalen med Sankt Eriks sjukhus i bakgrunden

Sankt Eriks sjukhus Foto: Johan Stjernström 1928. Stockholms stadsarkiv

Sankt Eriks sjukhus — mentalkliniken, 1926–1970

En avdelning för sinnessjuka, senare benämnd Mentalkliniken.

Flygfotografi av Beckomberga sjukhus vid invigningen 1932

Beckomberga sjukhus från syd. Foto: O Bladh 1932. Stockholms stadsarkiv

Beckomberga sjukhus, 1932–1995

Placerat i västra Stockholm, öppnade för patienter i oktober 1932. Sjukhuset bestod av ett tjugotal byggnader och var på 1950-talet ett av Europas största mentalsjukhus. Som mest vårdades över 2000 patienter här.

Mer om Långbro sjukhus

Stora Kvinns

Långbro sjukhus vårdavdelning för kvinnor – i folkmun döpt till Stora Kvinns, invigdes i maj 1910. Byggnaden är en exakt kopia av vårdbyggnaden för män – Stora Mans. Byggnaden följer dåtidens mönster med paviljongsystem, där byggnaderna placerades på optimala avstånd från varandra.

Olof Kinberg, överläkare vid Långbro sjukhus.

Olof Kinberg var Långbro sjukhus första överläkare och direktör, men han kommer att gå till historien som Sveriges första rättspsykiater och den “svenska kriminologins fader”. Som rådgivare till Kungliga Medicinalstyrelsen är han högst delaktig i planeringen och genomförandet av det nya stora sinnessjukhuset utanför Stockholm…

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-11-16T12:39:13+01:00
Till toppen