Loading...
Långbro sjukhus, rastgård med paviljong för manliga patienter vid sjukhusområdets norra del. ca 1920. Foto: SLL.
Hem/Byggnader, Mentalsjukvård/Promenadgårdar

Promenadgårdar

Gårdar omgärdade med höga staket och med väl upptrampade stigar, där människor utan egentligt mål sakta rör sig. Alla med samma typ av löst sittande kläder. Oavsett väderlek fick patienterna tillbringa mycket tid på de anlagda promenadgårdarna i anslutning till avdelningarna.

Handritad karta över Långbro sjukhus 1910-talet.
Handritad karta över sjukhusområdet 1910. Promenadgårdarna är grönmarkerade.

Promenadgårdarna var byggda för heldagsplacering av patienter, man hade paviljonger för skydd mot regn och starkt solsken. Det fanns även toaletter så att man inte behövde avbryta vistelsen i onödan. Att patienterna var i grupper gjorde övervakningen lättare, färre vårdare behövdes för att kunna hålla ett vakande öga. När de nya medicinerna började användas på 50-talet så gick det lättare att hantera patienterna, gårdarna hade inte längre någon funktionen utan revs efter hand. I dag finns endast åttakantiga lusthusen kvar som en påminnelse om gårdarnas historia.

Långbro sjukhus rastgård för kvinnor ca 1920.

Rastgård Långbro sjukhus

Långbro sjukhus rastgård för manliga patienter. ca 1910.

Bild på rastgård för kvinnliga patienter ca 1910.

Rastgård för kvinnliga patienter ca 1910.

Rastgård vid ”Lilla mans” ca 1920.

Läs mer om Långbro sjukhus

Villa 39 och Sveriges farligaste kvinna

1989 färdigställs en vårdbyggnad i den nordvästra delen av sjukhusområdet, byggnaden är ritad och inredd för att hantera ”Sveriges farligaste kvinna”. Villan har tre rum för patienten och ytterligare tre rum för personal och administration. Runt byggnaden finns ett fyra meter högt specialstaket för att förhindra att patienten rymmer.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-09-12T15:58:56+02:00
Till toppen