Loading...
Långbro sjukhus, rastgård med paviljong för manliga patienter vid sjukhusområdets norra del. ca 1920. Foto: SLL.
Hem/Byggnader, Mentalsjukvård/Promenadgårdar

Promenadgårdar

Gårdar omgärdade med höga staket och med väl upptrampade stigar, där människor utan egentligt mål sakta rörde sig. Alla har samma typ av löst och illa sittande kläder. Oavsett väderlek fick patienterna tillbringa mycket tid på de anlagda promenadgårdarna i anslutning till avdelningarna.

Handritad karta över Långbro sjukhus 1910-talet.
Handritad karta över sjukhusområdet 1910. Promenadgårdarna är grönmarkerade.

Promenadgårdarna var byggda för heldagsplacering av patienterna. Man hade uppfört paviljonger som skydd mot regn och starkt solsken. Det fanns toaletter så att man inte behövde avbryta vistelsen på gårdarna i onödan. Att det var många patienterna samtidigt på gårdarna gjorde övervakningen lättare. Färre vårdare behövdes för att kunna hålla ett vakande öga.

När de nya medicinerna började användas på 50-talet så gick det lättare att hantera patienterna. Promenadgårdarna hade inte längre någon funktionen utan revs efter hand. I dag finns endast två åttakantiga lusthus kvar som en påminnelse om gårdarnas historia.

Långbro sjukhus rastgård för kvinnor ca 1920.

Rastgård Långbro sjukhus

Långbro sjukhus rastgård för manliga patienter. ca 1910.

Bild på rastgård för kvinnliga patienter ca 1910.

Rastgård för kvinnliga patienter ca 1910.

Rastgård vid ”Lilla mans” ca 1920.

Mer om Långbro sjukhus

Stora Kvinns

Långbro sjukhus vårdavdelning för kvinnor – i folkmun döpt till Stora Kvinns, invigdes i maj 1910. Byggnaden är en exakt kopia av vårdbyggnaden för män – Stora Mans. Byggnaden följer dåtidens mönster med paviljongsystem, där byggnaderna placerades på optimala avstånd från varandra.

Olof Kinberg, överläkare vid Långbro sjukhus.

Olof Kinberg var Långbro sjukhus första överläkare och direktör, men han kommer att gå till historien som Sveriges första rättspsykiater och den “svenska kriminologins fader”. Som rådgivare till Kungliga Medicinalstyrelsen är han högst delaktig i planeringen och genomförandet av det nya stora sinnessjukhuset utanför Stockholm…

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2022-01-20T21:11:46+01:00
Till toppen