Loading...
Långbro sjukhus, rastgård med paviljong för manliga patienter vid sjukhusområdets norra del. ca 1920. Foto: SLL.
Hem/Byggnader, Mentalsjukvård/Promenadgårdar

Promenadgårdar

Gårdar omgärdade med höga staket och med väl upptrampade stigar, där människor utan egentligt mål sakta rörde sig. Alla har samma typ av löst och illa sittande kläder. Oavsett väderlek fick patienterna tillbringa mycket tid på de anlagda promenadgårdarna i anslutning till avdelningarna.

Handritad karta över Långbro sjukhus 1910-talet.
Handritad karta över sjukhusområdet 1910. Promenadgårdarna är grönmarkerade.

Promenadgårdarna var byggda för heldagsplacering av patienterna. Man hade uppfört paviljonger som skydd mot regn och starkt solsken. Det fanns toaletter så att man inte behövde avbryta vistelsen på gårdarna i onödan. Att det var många patienterna samtidigt på gårdarna gjorde övervakningen lättare. Färre vårdare behövdes för att kunna hålla ett vakande öga.

När de nya medicinerna började användas på 50-talet så gick det lättare att hantera patienterna. Promenadgårdarna hade inte längre någon funktionen utan revs efter hand. I dag finns endast två åttakantiga lusthus kvar som en påminnelse om gårdarnas historia.

Långbro sjukhus rastgård för kvinnor ca 1920.

Rastgård Långbro sjukhus

Långbro sjukhus rastgård för manliga patienter. ca 1910.

Bild på rastgård för kvinnliga patienter ca 1910.

Rastgård för kvinnliga patienter ca 1910.

Rastgård vid ”Lilla mans” ca 1920.

Läs mer om Långbro sjukhus

Stormen

Efter en kort tid konstaterades att sjukhuset hade svårt att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna hade avdelningar för s.k. heloroliga patienter, men den ständigt ökande tillströmning av nya patienter som skriker och är mycket aggressiva ger upphov till stora störningsproblem. Man beslutar därför att bygga två mindre paviljonger som var mer anpassade för denna patientgrupp…

Sjukhusdammen

Samtidigt som man bygger sjukhuset så anlägger man en 150 meter lång damm genom att dämma upp det s.k. Långbro-diket, ett vattenflöde från det högt belägna skogsområde som i dag är Fruängen. Diket, som idag är nedgrävt i kulvertar, gick genom hela sjukhusområdet och mynnade ut vid nuvarande Johan Skytteskolan…

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-11-17T17:24:52+01:00
Till toppen