Loading...
Långbro sjukhus, rastgård med paviljong för manliga patienter vid sjukhusområdets norra del. ca 1920. Foto: SLL.

Promenadgårdar

Gårdar omgärdade med höga staket och med väl upptrampade stigar där människor utan egentligt mål sakta rör sig. Alla med samma typ av löst sittande kläder. Oavsett väderlek fick patienterna tillbringa mycket tid på de anlagda gårdarna i anslutning till avdelningarna.

Handritad karta över Långbro sjukhus 1910-talet.
Handritad karta över sjukhusområdet 1910. Promenadgårdarna är grönmarkerade.

Gårdarna var byggda för heldagsplacering av patienter. Man hade paviljonger för skydd mot regn och starkt solsken. Det fanns även toaletter så att man inte behövde förflytta patienterna i onödan. Att patienterna var i grupper gjorde övervakningen lättare. Färre vårdare behövdes för att kunna hålla ett vakande öga. När de nya medicinerna började användas på 50-talet så gick det lättare att hantera patienterna och de flesta gårdar kunde rivas, då de inte längre behövdes för övervakning.

Långbro sjukhus rastgård för kvinnor ca 1920.

Rastgård Långbro sjukhus

Långbro sjukhus rastgård för manliga patienter. ca 1910.

Bild på rastgård för kvinnliga patienter ca 1910.

Rastgård för kvinnliga patienter ca 1910.

Rastgård vid ”Lilla mans” ca 1920.

Fler inlägg

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online. Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-04-11T16:00:52+02:00
Till toppen