Loading...
Långbro sjukhus. Syssloman Albin Mild med personal 1910-tal. Fotograf: Okänd.
Hem/Mentalsjukvård, Personal/Syssloman på Långbro sjukhus

Syssloman på Långbro sjukhus

Förutom läkare, sköterskor och annan vårdpersonal så fanns det många andra yrkesgrupper på Långbro. Chef över dessa var Sysslomannen. På bilden här ovan syns Albin Mild i mitten, en mycket omtyckt chef och syssloman. Runt honom finns all övrig personal representerad, från lykttändare till tvätteriföreståndarinnor.

Bildporträtt av syssloman Mild

Syssloman Mild på Långbro sjukhus. Fotograf: Okänd.

Sysslomannen var den personen, efter överläkaren, med mest ansvar och flest personal under sig. I stort sett all personal utanför de vårdande yrkeskategorierna ingick i sysslomannens ansvar. Där fanns reparatörer, eldare, vaktmästare, portvakt, nattvakt, kusk, dräng, köksföreståndare, överkokerska, kokerskor, kallskänkor, köksbiträden, tvättföreståndare, strykerskor, manglerskor, maskintvätterskor, tvättbiträden, städerskor, trädgårdsmästare, snickaren, skräddaren, målare, skomakaren samt arbetsföreståndare.

Många av dessa yrken ser vi representerade på bilden ovan — med syssloman Mild (1908–1920) i mitten.

Hur mycket tjänade en syssloman?

Som syssloman tjänade man i början av 1900-talet ca 3360 kr/år. Till detta kom naturaförmåner till ett värde av 840 kr/år. En summa som får anses som en ansenlig årslön i jämförelse med t.ex ett köksbiträde som tjänade 270 kr/året. Men ändå en betydligt lägre lön än överläkarens årslön på 7500 kr.

Syssloman2017-12-12T20:10:30+01:00

Syssloman som yrke omnämns redan på 1300-talet. Det var han som höll ordning och styrde på Helgeandshus och på hospital. Han hade inflytande och makt över personal, vakter och hospitalsdrängar som lydde under honom. Under den här perioden var det kyrkan som var ytterst ansvarig för vårdinrättningarna och de tillsatte sysslomannen för att sköta den dagliga driften. På 1600-talet var det borgmästaren, biskopen och församlingsprästen som utsåg en syssloman. Denne skulle vara “god, rättrådig, trogen och förståndig” och nu flyttas även det yttersta ansvaret över på sysslomannen, som bodde på hospitalet och oftast var mer som en husbonde för både anställda och de intagna. Om han var gift, så föll ansvaret för driften av hospitalets kök och hushåll på hans fru. Varje år så synade städernas råd sysslomannen, så att han gjorde vad som förelåg honom. Under 1600-talet tillsatte man även en förman som ansvarig för kontrollen av sysslomannen.

Personalbild Långbro sjukhus
Långbro sjukhus. Syssloman Albin Mild med personal 1910-tal. Fotograf: Okänd.

Läs mer om Långbro sjukhus

Hermann Göring

Journalanteckningar beskriver honom som besvärlig, missmodig och hysterisk. Han tröttar ut personalen med ständiga krav och tror sig vara utsatt för en konspiration där alla i hans närhet är mutade av judarna. Han uttrycker dessutom en stark oro för att tyskarna ska få reda på att han är intagen på ett sinnessjukhus i Sverige.

Stora Kvinns

Långbro sjukhus vårdavdelning för kvinnor – i folkmun döpt till Stora Kvinns, invigdes i maj 1910. Byggnaden är en exakt kopia av vårdbyggnaden för män – Stora Mans. Byggnaden följer dåtidens mönster med paviljongsystem, där byggnaderna placerades på optimala avstånd från varandra.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-11-17T17:50:15+01:00
Till toppen