Loading...
Långbro sjukhus kulvertar sträckte sig kilometervis och knöt ihop områdets alla byggnader.
Hem/Byggnader, Patienter/Kulvertmannen

Kulvertmannen

Det låter som en filmtitel men var i själva verket ett öknamn som kvällstidningarna gav en fd. patient på Långbro sjukhus.

Expressen 28 mars 1979

Under några år i slutet på sjuttiotalet levde kulvertmannen sitt liv under jorden på sjukhuset. Han sov på gamla sjukhusmadrasser och åt matrester från avdelningarnas vagnar som skickats ner i mathissarna. Blev det mat över stoppade han den i plastpåsar och gömde i skrymslen i kulverten.

Sjukhusets ledning valde att låta mannen leva i den 2,5 km långa kulverten, de ville inte jaga honom och han var inte tillräckligt sjuk för att vara en fara för sig själv eller andra. Han hade flera diagnoser som fobier och ångest, med en lång historia inom psykiatrin, där han under två decennier cirkulerat mellan olika sjukhus, utan någon förbättring av hans tillstånd. Många personer vittnade dock om att han var ”intelligent, trevlig och sympatisk”.

Av oklar anledning hade han en egen uppsättning nycklar till kulvertarna och kunde komma och gå som han själv önskade. Under långa tider var han helt försvunnen och ingen visste var han höll hus. Patientföreningen berättar att han nattetid hjälpte till vid deras telefonjour, där gav han råd till de personer som ringde in.

Senare ordnade sjukhuset ett eget rum på en öppen avdelning, där han kunde komma och gå som han ville. Någon uppföljning av vad som hände kulvertmannen publicerades aldrig i tidningarna, så hans vidare öde är okänt.

Kulvert långbro sjukhus

Kulvertsystemet på Långbro sjukhus

Mer om Långbro sjukhus

Sjukhusdammen

Samtidigt som man bygger sjukhuset så anlägger man en 150 meter lång damm genom att dämma upp det s.k. Långbro-diket, ett vattenflöde från det högt belägna skogsområde som i dag är Fruängen. Diket, som idag är nedgrävt i kulvertar, gick genom hela sjukhusområdet och mynnade ut vid nuvarande Johan Skytteskolan…

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-09-12T16:02:58+02:00
Till toppen