Loading...

Paviljongen för män – Stora Mans vid Långbro sjukhus.

Stora Mans

Manspaviljongen, eller Stora Mans, var den del av Långbro sjukhus som först stod färdig, ritad av arkitekt Gustaf Wickman och invigd i december 1909. Byggnaden är 120 meter lång och med korridorer mot norr.

Stora Mans invigdes i december 1909 och var en för tiden toppmodern vårdavdelning med operationssalar, mottagningsrum och apotek. Det fanns stora salar för upp till åtta liggande patienter och enskilda salar för intagna som hade medel att betala för ett eget rum. En samlingssal högst upp i byggnaden användes som lokal för gudstjänster, teater och musikstunder. 1926 började man även att visa film i salen.

För att få ut mat till alla patienter använde man sig av tåg i den rälsförsedda kulverten. Där transporterades måltiderna direkt från sjukhusets centralkök via hissar till respektive våningsplan och sal.

Hela sjukhuset värmdes upp med ett centralt varmluftssystem, där värmen transporterades ut över hela sjukhuset i långa rör, för att fördelas ut genom gallerförsedda ventiler i varje rum. Det här ansågs vara ett säkert, hygieniskt och praktiskt tillvägagångssätt.
Källaren på byggnaden innehöll vid invigningen anläggningar för långbad av oroliga patienter, snickeri och borstbinderi.

Norr om byggnaden låg flera inhägnade rastgårdar med lusthus som skydd mot sol och regn. Här fanns även toaletter för patienterna.

Under slutet av 1970-talet togs beslut om att avveckla verksamhet på Stora Mans. Byggnaden ansågs omodern och opraktisk av både personal och yrkesinspektionen.

I dag används fastigheten till skolverksamhet och i källarlokalerna finns musikstudior.

2017-12-14T16:45:12+00:00