Loading...
Stora Mans, vårdbyggnaden för manliga patienter ca 1910. Fotograf: Okänd.
Hem/Byggnader/Stora Mans

Stora Mans

Den stora manspaviljongen dominerar sjukhusområdet, 120 meter vitputsad fasad med fönstersnickerier i rött och ett mansardtak i grönmålad plåt. Mest slående på hela byggnaden är det stora antalet fönster vars syfte var att maximera ljusinsläppet till sjuksalar och dagrum.

Stora Mans öppnades för patienter första gången i december 1909 och ansågs då vara ett gott exempel på hur långt sinnessjukvården kommit i Sverige. Här fanns operationssalar, mottagningsrum och apotek. Salar som rymde upp till åtta liggande patienter men även enskilda rum för de som hade möjlighet att betala. En samlingssal högst upp i byggnaden användes för gudstjänster, teater, musikstunder och filmvisning.

Sjukhuspersonal på bänk framför sjukhusets damm

Personal vid promandstigen runt dammen med Stora Mans i bakgrunden ca 1920. Fotograf: Okänd.

En teknisk modernitet var ett tåg som transporterade måltiderna direkt från sjukhusets kök, beläget i en egen byggnad söder om Stora Mans, genom kulvertar till hissar vid de olika avdelningarnas källarplan.

Stora Mans med fruktträd i förgrunden. ca 1920. Fotograf: Okänd.

En annan innovation var det centrala varmluftssystemet som via ett avancerat rörsystem distribuerade ut värme till sjukhusets alla rum. Ett säkert, hygieniskt och praktiskt tillvägagångssätt enligt Dagens Nyheters reportage från vintern 1910.

Borstbinderiet i källaren på Stora Mans. ca 1920. Fotograf: Okänd.

I källaren på Stora Mans fanns bl.a. behandlingsrum för långbad av oroliga patienter, ett snickeri och ett borstbinderi för att sätta patienter i arbete.

Långbro sjukhus. Vårdsal, Stora Mans. Foto: Ernest Florman 1923. Landstingsarkivet, SLL.

Norr om byggnaden låg flera inhägnade rastgårdar med lusthus som skydd mot sol och regn. Här fanns även toaletter så att patienterna skulle kunna tillbringa hela dagar utomhus utan avbrott för naturbehov.

Utsikt från övre våningarna mot rastgårdar i norr. Vinterdag ca 1920. Fotograf: Okänd.

Stora Mans vid Långbro sjukhus. 1930-talet. Foto: Stockholms Stadsmuseum

Under slutet av 1970-talet tas ett beslut om att avveckla verksamhet på Stora Mans. Yrkesinspektionen konstaterade att byggnaden, efter 60 år, var omodern och opraktisk.

I dag finns skolverksamhet och musikstudios i fastigheten.

Byggnadens placering är markerade på kartan här nedan.

Läs mer om Långbro sjukhus

Villa 39 och Sveriges farligaste kvinna

1989 färdigställs en vårdbyggnad i den nordvästra delen av sjukhusområdet, byggnaden är ritad och inredd för att hantera ”Sveriges farligaste kvinna”. Villan har tre rum för patienten och ytterligare tre rum för personal och administration. Runt byggnaden finns ett fyra meter högt specialstaket för att förhindra att patienten rymmer.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-11-17T17:29:08+01:00
Till toppen