Paviljongen för män – Stora Mans vid Långbro sjukhus.

Stora Mans

Manspaviljongen, Stora Mans, var den del av Långbro sjukhus som först stod färdig, ritad av arkitekt Gustaf Wickman och invigd i december 1909. Byggnaden är 120 meter lång och med korridorer mot norr.

Stora Mans invigs i december 1909 och ligger då i framkant inom dåtidens sinnessjukvården, med operationssalar, mottagningsrum och apotek. Det finns salar för upp till åtta liggande patienter och enskilda rum för intagna som hade medel att betala för avskildhet. En samlingssal högst upp i byggnaden används för gudstjänster, teater, musikstunder och filmvisning.

En modernitet för att få ut mat till alla patienter är ett tåg i den rälsförsedda kulverten. Där transporteras måltiderna direkt från sjukhusets centralkök via hissar till respektive våningsplan och sal.

Hela sjukhuset värms upp med ett centralt varmluftssystem, där värmen når ut över hela sjukhuset i långa rör, för att fördelas ut genom gallerförsedda ventiler i varje rum. Det här anses vara ett säkert, hygieniskt och praktiskt tillvägagångssätt.

I byggnadens källare finns bl.a. anläggningar för långbad av oroliga patienter, ett snickeri och ett borstbinderi.

Norr om byggnaden ligger flera inhägnade rastgårdar med lusthus som skydd mot sol och regn och toaletter för patienterna.

Under slutet av 1970-talet tas beslut om att avveckla verksamhet på Stora Mans då byggnaden anses omodern och opraktisk av både personal och yrkesinspektionen.

I dag används fastigheten till skolverksamhet och i källarlokalerna finns musikstudios.