Stora Mans, vårdbyggnaden för manliga patienter ca 1910. Fotograf: Okänd.

Stora Mans

Den stora manspaviljongen dominerar området, 120 meter vitputsad fasad med fönstersnickerier i rött och ett grönmålat mansardtak i zinkplåt. Mest slående på hela byggnaden var den mängd av fönster för ett maximalt ljusinsläpp till sjuksalarna och i dagrummen.

Stora Mans var den första avdelningen på Långbro sjukhus som började ta emot patienter i december 1909. Sjukhuset låg då i framkant av sinnessjukvården i Sverige, med operationssalar, mottagningsrum och apotek. Det finns salar för upp till åtta liggande patienter och enskilda rum för intagna som hade medel att betala för avskildhet. En samlingssal högst upp i byggnaden används för gudstjänster, teater, musikstunder och filmvisning.

Sjukhuspersonal på bänk framför sjukhusets damm

Personal vid promandstigen runt dammen med Stora Mans i bakgrunden ca 1920. Fotograf: Okänd.

En teknisk modernitet är ett tåg i den rälsförsedda kulverten. Där transporteras måltiderna direkt från sjukhusets till hissar i sjukhusets källare.

Stora Mans med fruktträd i förgrunden. ca 1920. Fotograf: Okänd.

En annan innovation är att hela sjukhuset värms upp med ett centralt varmluftssystem. Värmen distribueras ut till sjukhuset i långa rör, för att fördelas ut genom gallerförsedda ventiler i varje rum. Ett säkert, hygieniskt och praktiskt tillvägagångssätt enligt Dagens Nyheters reportage från vintern 1910.

Borstbinderiet i källaren på Stora Mans. ca 1920. Fotograf: Okänd.

I källaren på Stora Mans finns anläggningar för varma långbad av oroliga patienter. Här har man även ett snickeri och ett borstbinderi för att kunna sätta patienter i arbete under dagtid.

Långbro sjukhus. Vårdsal, Stora Mans. Foto: Ernest Florman 1923. Landstingsarkivet, SLL.

Norr om byggnaden ligger flera inhägnade rastgårdar med lusthus som skydd mot sol och regn och även toaletter för patienterna.

Utsikt från övre våningarna mot rastgårdar i norr. Vinterdag ca 1920. Fotograf: Okänd.

Stora Mans vid Långbro sjukhus. 1930-talet. Foto: Stockholms Stadsmuseum

Under slutet av 1970-talet tas beslut om att avveckla verksamhet på Stora Mans. Yrkesinspektionen klassar ut byggnaden som omodern och opraktisk.

I dag används fastigheten till skolverksamhet och i källarlokalerna finns musikstudios.