Stora Mans, vårdbyggnaden för manliga patienter ca 1910. Fotograf: Okänd.

Stora Mans

Den stora manspaviljongen dominerar sjukhusområdet. 120 meter vitputsad fasad med fönstersnickerier i rött och ett grönmålat mansardtak i zinkplåt. Mest slående på hela byggnaden är mängden av fönster, allt för att maximera ljusinsläppet till sjuksalar och dagrum.

Stora Mans öppnades för patienter i december 1909, man låg då i framkant av sinnessjukvården i Sverige. Operationssalar, mottagningsrum och apotek inom sjukhusområdet. Salar för upp till åtta liggande patienter och enskilda rum för de som hade medel att betala för avskildhet. En samlingssal högst upp i byggnaden användes för gudstjänster, teater, musikstunder och filmvisning.

Sjukhuspersonal på bänk framför sjukhusets damm

Personal vid promandstigen runt dammen med Stora Mans i bakgrunden ca 1920. Fotograf: Okänd.

En teknisk modernitet var ett tåg som transporterade måltiderna direkt från sjukhusets kök, genom kulvertar till hissar vid avdelningarnas källarplan.

Stora Mans med fruktträd i förgrunden. ca 1920. Fotograf: Okänd.

En annan innovation var det centrala varmluftssystemet som via ett avancerat rörsystem distribuerade ut värme till sjukhusets alla rum. Ett säkert, hygieniskt och praktiskt tillvägagångssätt enligt Dagens Nyheters reportage från vintern 1910.

Borstbinderiet i källaren på Stora Mans. ca 1920. Fotograf: Okänd.

I källaren på Stora Mans finns anläggningar för långbad av oroliga patienter. Här fanns även ett snickeri och ett borstbinderi för att kunna sätta patienter i arbete under dagtid.

Långbro sjukhus. Vårdsal, Stora Mans. Foto: Ernest Florman 1923. Landstingsarkivet, SLL.

Norr om byggnaden låg flera inhägnade rastgårdar med lusthus som skydd mot sol och regn, här fanns även toaletter för att patienterna skulle kunna tillbringa längre tider utomhus.

Utsikt från övre våningarna mot rastgårdar i norr. Vinterdag ca 1920. Fotograf: Okänd.

Stora Mans vid Långbro sjukhus. 1930-talet. Foto: Stockholms Stadsmuseum

Under slutet av 1970-talet tar man ett beslut om att avveckla verksamhet på Stora Mans då yrkesinspektionen klassar ut byggnaden som omodern och opraktisk.

I dag finns skolverksamhet och musikstudios i fastigheten.