Loading...
Överläkare Olof Kinberg på sitt mottagningsrum. Foto: Ernest Florman 1923. SLL. Landstingsarkivet.
Hem/Personal/Läkare på Långbro sjukhus

Läkare på Långbro sjukhus

Sveriges första heltidsanställde läkare med ansvar för vård av sinnessjuka var Georg Engström, verksam på Vadstena hospital 1826–1850. Den första professuren i psykiatri inrättades på Karolinska institutet 1861. När Långbro sjukhus öppnade 1910 hade man en överläkare, en biträdande överläkare, underläkare samt biträdande läkare. Total sex heltidsanställda läkare med ansvar för över 600 patienter.

Långbro sjukhus första överläkare var den färgstark Olof Kinberg. Under åren har sjukhuset haft mer eller mindre namnkunniga läkare som på olika sätt har påverkat den psykiatriska vården, inte bara på det egna sjukhuset utan även i hela landet.

ÖVERLÄKARE VID LÅNGBRO SJUKHUS

1908–1927
Olof Kinberg, f. 1873. Professor och docent i psykiatri. 1906 överläkare på södra provisoriska sinnessjukhuset (Bysättningshäktet — Hornsgatan 82). Från 1908 överläkare och direktör, Långbro sjukhus. Professor 1920.
Gift med läkaren Julia Kinberg, f. Rosenbaum 1898–1915. Julia var under perioden 1910–1915 underläkare och biträdande läkare på Långbro sjukhus.
1911–1924

Gustaf Åhman
, f. 1880. med lic. bitr. läkare samt 1911–1924 bitr. överläkare på Långbro sjukhus.
1924–1947
Torsten Hubert, f. 1882. Psykiater. Överläkare vid Långbro sjukhus, där han stannade till pensioneringen.
1928–1932
Fritz Wiesel, f. 1886. Psykiater. Överläkare vid Långbro sjukhus 1928–32. Överläkare Beckomberga samt Håga sjukhus. Läkare på Venngarn och Svartsjö
1932–1949
Sven Stenberg, f. 1895. Docent i psykiatri. Överläkare och sjukhusdirektör vid Långbro sjukhus från 1932.
1949–1962
Gunnar Lundquist, f. 1907. Biträdande professor och docent i psykiatri. Överläkare vid Långbro sjukhus 1949–62. Biträdande professor i klinisk alkoholforskning och överläkare vid kliniken för alkoholsjukdomar på Karolinska sjukhuset.
1959–1975
Curt Åmark, f. 1910. Docent i psykiatri. Överläkare på Långbro sjukhus 1959–75. Han var även läkare på Venngarn, Stockholms stads familjerådgivningsbyrå samt på Pensionsstyrelsen. Åmark var även föreståndare för Sankt Lukasstiftelsen.

LÖNESTATISTIK

Lönemässigt var det en stor skillnad på vad en överläkare tjänade — jämfört med i stort sett alla andra yrken på sjukhuset:
Direktör och överläkare 8 500 kr/mån
Bitr. överläkaren 5 600 kr/mån
Biträdande läkare 3 540 kr/mån
Underläkare 2 800/mån
Syssloman 3 360 kr/mån
Predikantarvode 800 kr/mån
Vårdare 350 kr/mån
Dessutom erhöll överläkare, bitr. överläkare och syssloman bostad med ved.

Läkarkåren på Långbro sjukhuslaboratorium ca 1930. Fotograf: Okänd.
Läkare på Långbro sjukhus. Olof Kinberg, andra personen från höger, 1910-tal.
Personalfotografi, Långbro sjukhus. Olof Kinberg mitten med hustru Julia till vänster, ca 1910.

Läkare vid Långbro sjukhus, urval i bokstavsordning.

Gunnar Adell, f. 1905.
Långbro 1932–1935

Bo Almberg, f. 1904.
Konsultläkare i internmedicin vid Långbro 1944–1945

Ture Arvidsson, f. 1922.
Långbro 1954–1960

Gabriella Axdorph, f. 1925.
Långbro 1956–1957

Patrik Sehlstedt, f. 1902.
Långbro 1932–1937, 1941–1962

Gustav Beander, f. 1913.
Långbro 1959–1961

Brita Bengtsson, f. 1923.
Långbro 1950

Bengt Berggren, f. 1921.
Långbro 1966–1972

Håkan Berggren, f. 1905.
Långbro 1938, 1945

Curt I:Son Berglund, f. 1919.
Långbro 1946–1947

Gunnar Bergman, f. 1897.
Långbro 1927

Torsten Bingley, f. 1910.
Långbro 1942

Johan Cullberg, f. 1934.
Långbro 1978–1984

Johan Ehrensvärd, f. 1902.
Långbro 1930

Börje Ejrup, f. 1910.
Långbro 1957–1962

Gustaf Elander, f. 1882.
Långbro 1911–1912

Hjalmar Eneström, f. 1880.
Långbro 1912–1923

Lisa Forsmark–Nordenstam, f. 1922.
Långbro 1949–1962

Curth Franke, f. 1887.
Långbro 1918–1919, 1923–1928

Erik Goldkuhl, f. 1901. docent
Långbro 1946–1962

Gustaf Grönberger, f. 1882.
Konsultläkare i kirurgi vid Långbro 1923–1928.

Allan Grönwald, f. 1906
Långbro 1934–1945

Nils Haak, f. 1906.
Långbro 1946

Stig Hammargren, f. 1910.
Långbro 1948–1969

Brita Hanson, f. 1917.
Långbro 1954–1956

Folke Hansson, f. 1903.
Långbro 1948–1962

Harry Hartford, f. 1908.
Långbro 1947

Britta Hegethorn, f. 1932.
Långbro 1981–1984

Viktor Hellberg, f. 1893.
Långbro 1926–1932

Ivar Helldorff f. 1918.
Långbro 1961–1962

Göran Herlitz, f. 1933.
Långbro 1976–1984

Elof Holm, f. 1900.
Långbro 1932–1935

Olof Höök, f. 1918.
Långbro 1945

Sten Lagergren, f. 1900. Med. dr.
Långbro 1931

Hans-Gunnar Leche, f. 1921.
Långbro 1953, 1967

Åke Jacobson, f. 1924.
Långbro 1959–1962

Rut Johansson, f. 1914.
Långbro 1966–1980

Hans Karlsson, f. 1933.
Långbro 1972–1984

Georg Kinberg, f. 1875.
Bror till Olof Kinberg.
Långbro 1913–1916

Margit Krantz-Takman, f. 1917.
Långbro 1951–1977

Stig-Arne Larsson, f. 1917.
Långbro 1947–1953

Gösta Leander, f. 1905.
Långbro 1957–1962

Birgit Linder, f. 1912.
Långbro 1945

Ulf Lindewall, f. 1924 .
Långbro 1977–1984

Jan Ljungqvist, f. 1936 .
Långbro 1980–1984

Bertil Mars, f. 1918.
Långbro 1950

Harald Rabe, f. 1897.
Långbro 1925, 1928–1932

Åke Stenstedt, f. 1901. docent
Långbro 1959

Harald Rabe, f. 1897. Med. dr.
Långbro 1925–1928

Nils Sjöström, f. 1888.
Långbro 1920–1923.

Moses Salzman, f. 1906.
Långbro 1937

Einar Thorfinn, f. 1903.
Långbro 1929–1930

Einar Torbring, f. 1896.
Långbro 1928–1932

Jannis Tzortsakis, f. 1934.
Långbro 1982–1984

Lars Ullerstam, f. 1935.
Långbro 1971–1972

Curt Wedholm, f. 1919.
Långbro 1949–1950

Arne Wikman, f. 1914.
Långbro 1940–1943

Leslie William-Olsson, f. 1899.
Långbro 1929, 1932 samt 1933

Härje Åsander f. 1924.
Långbro 1954–1955, 1959–1962

Edgar Öjing, f. 1902.
Långbro 1940–1945

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online. Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

Fler inlägg

2021-04-11T15:50:23+02:00
Till toppen