Loading...
Överläkarvillan vid Långbro sjukhus. ca 1930. Fotograf: Okänd.
Hem/Byggnader/Överläkarvillan

Överläkarvillan

Bostaden för överläkaren krävde sitt utrymme och sin plats. Minst nio rum och avskildhet från övriga byggnader vid sjukhuset.

Överläkarens bostad var en symbol för hans position. Högst upp i hierarkin, upphöjd och avskild. Överläkarvillan på Långbro bestod av 10 rum, inredda som dåtidens högreståndshem — matsal, salong, herrum, kök, serveringsrum, jungfrukammare, sov- och gästrum.

Exteriören beskriver Fredric Bedoire i sin bok: Gustaf Wickman som sjukhusarkitekt på följande sätt:

Fasaderna utgörs av enkla osmyckade putsytor. Villan förefaller vara tänkta att betraktas på avstånd så att de hela, tunga, ganska schwungfulla volymerna skall kunna uppfattas…” Med de vita fasaderna och de dominerande takfallen ansluter byggnaderna till en barockaktig jugendvariant som var mycket vanlig i Tyskland.

När tidens ideal ändrades och hierarkierna försvann så övergavs villan som bostad till förmån för andra verksamheter. Villan rymmer sedan början av 2000-talet Långbro Värdshus.

Långbro sjukhus, överläkarvillan från söder. Foto: Ernest Florman 1923. SLL.
Långbro sjukhus, överläkarvillan. 1920-tal.
Schematisk ritning, överläkarvilla. Fredric Bedoire.

Byggnadens placering är vid markeringen

Av sekretessskäl behöver Google kartor din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.
Jag godkänner

Källa: Gustaf Wickman som sjukhusarkitekt. Fredric Bedoire, 1974.

Hermann Göring

Journalanteckningar beskriver honom som besvärlig, missmodig och hysterisk. Han tröttar ut personalen med ständiga krav och tror sig vara utsatt för en konspiration där alla i hans närhet är mutade av judarna. Han uttrycker dessutom en stark oro för att tyskarna ska få reda på att han är intagen på ett sinnessjukhus i Sverige.

Villa 39 och Sveriges farligaste kvinna

1989 färdigställs en vårdbyggnad i den nordvästra delen av sjukhusområdet, byggnaden är ritad och inredd för att hantera ”Sveriges farligaste kvinna”. Villan har tre rum för patienten och ytterligare tre rum för personal och administration. Runt byggnaden finns ett fyra meter högt specialstaket för att förhindra att patienten rymmer.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-11-17T17:21:24+01:00
Till toppen