Loading...
Överläkarvillan vid Långbro sjukhus. ca 1930. Fotograf: Okänd.
Hem/Byggnader/Överläkarvillan

Överläkarvillan

Bostaden för överläkaren krävde sitt utrymme och sin plats. Minst nio rum och avskildhet från övriga byggnader vid sjukhuset.

Överläkarens bostad var en symbol för hans position. Högst upp i hierarkin, upphöjd och avskild. Överläkarvillan på Långbro bestod av 10 rum, inredda som dåtidens högreståndshem — matsal, salong, herrum, kök, serveringsrum, jungfrukammare, sov- och gästrum.

Exteriören beskriver Fredric Bedoire i sin bok: Gustaf Wickman som sjukhusarkitekt på följande sätt:

Fasaderna utgörs av enkla osmyckade putsytor. Villan förefaller vara tänkta att betraktas på avstånd så att de hela, tunga, ganska schwungfulla volymerna skall kunna uppfattas…” Med de vita fasaderna och de dominerande takfallen ansluter byggnaderna till en barockaktig jugendvariant som var mycket vanlig i Tyskland.

När tidens ideal ändrades och hierarkierna försvann så övergavs villan som bostad till förmån för andra verksamheter. Villan rymmer sedan början av 2000-talet Långbro Värdshus.

Långbro sjukhus, överläkarvillan från söder. Foto: Ernest Florman 1923. SLL.
Långbro sjukhus, överläkarvillan. 1920-tal.
Schematisk ritning, överläkarvilla. Fredric Bedoire.

Byggnadens placering är markerade på kartan här nedan.

Källa: Gustaf Wickman som sjukhusarkitekt. Fredric Bedoire, 1974.

Olof Kinberg, överläkare vid Långbro sjukhus.

Olof Kinberg var Långbro sjukhus första överläkare och direktör, men han kommer att gå till historien som Sveriges första rättspsykiater och den “svenska kriminologins fader”. Som rådgivare till Kungliga Medicinalstyrelsen är han högst delaktig i planeringen och genomförandet av det nya stora sinnessjukhuset utanför Stockholm…

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2022-12-23T16:43:41+01:00
Till toppen