Överläkarvillan vid Långbro sjukhus. ca 1930. Fotograf: Okänd.

Överläkarvillan

En bostad för överläkaren krävde sitt utrymme och sin plats – minst nio rum och avskild från övriga byggnader på sjukhuset.

Överläkarens bostad var en symbol för hans position, högst upp i hierarkin, upphöjd och avskild. Villan bestod av 10 rum och var inredd enligt dåtidens förväntningar på ett högreståndshem — matsal, salong, två herrum, kök, serveringsrum, jungfrukammare, sov- och gästrum.

Exteriören på Långbro sjukhus överläkarbostad beskrivs av Fredric Bedoire i “Gustaf Wickman som sjukhusarkitekt” på följande sätt: “Fasaderna utgörs av enkla osmyckade putsytor. Villorna förefaller vara tänkta att betraktas på avstånd så att de hela, tunga, ganska schwungfulla volymerna skall kunna uppfattas…” Med de vita fasaderna och de dominerande takfallen ansluter byggnaderna till en barockaktig jugendvariant som var mycket vanlig i Tyskland.

Långbro sjukhus, överläkarvillan från söder. Foto: Ernest Florman 1923. SLL.

Långbro sjukhus, överläkarvillan. 1920-tal.

Schematisk ritning, överläkarvilla. Fredric Bedoire.

Gustaf Wickman som sjukhusarkitekt. Fredric Bedoire.