Loading...
Överläkarvillan vid Långbro sjukhus. ca 1930. Fotograf: Okänd.
Hem/Byggnader/Överläkarvillan

Överläkarvillan

En bostad för överläkaren krävde sitt utrymme och sin plats – minst nio rum och en avskildhet från övriga byggnader vid sjukhuset.

Överläkarens bostad var en symbol för hans position. Högst upp i hierarkin, upphöjd och avskild. Överläkarvillan på Långbro bestod av 10 rum, inredda enligt dåtidens högreståndshem — matsal, salong, herrum, kök, serveringsrum, jungfrukammare, sov- och gästrum.

Exteriören beskriver Fredric Bedoire i sin bok: Gustaf Wickman som sjukhusarkitekt på följande sätt:

Fasaderna utgörs av enkla osmyckade putsytor. Villan förefaller vara tänkta att betraktas på avstånd så att de hela, tunga, ganska schwungfulla volymerna skall kunna uppfattas…” Med de vita fasaderna och de dominerande takfallen ansluter byggnaderna till en barockaktig jugendvariant som var mycket vanlig i Tyskland.

När tidens ideal ändrades och hierarkierna slätades ut så övergavs villan som bostad till förmån för andra verksamheter. Villan rymmer sedan början av 2000-talet Långbro Värdshus.

Långbro sjukhus, överläkarvillan från söder. Foto: Ernest Florman 1923. SLL.
Långbro sjukhus, överläkarvillan. 1920-tal.
Schematisk ritning, överläkarvilla. Fredric Bedoire.

Byggnadens placering är vid markeringen

Fler inlägg

Stormen

Redan när Långbro sjukhus precis har öppnat har man svårt att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna har avdelningar för s.k. heloroliga patienter, men den ständigt ökande tillströmning av nya patienter som skriker och är mycket aggressiva ger upphov till stora störningsproblem. Man beslutar därför att bygga två mindre paviljonger som är mer anpassade för denna patientgrupp…

Stora Kvinns

Långbro sjukhus vårdavdelning för kvinnor – i folkmun döpt till Stora Kvinns, invigdes i maj 1910. Byggnaden är en exakt kopia av vårdbyggnaden för män – Stora Mans. Byggnaden följer dåtidens mönster med paviljongsystem, där byggnaderna placerades på optimala avstånd från varandra.

Hermann Göring

Journalanteckningar beskriver honom som besvärlig, missmodig och hysterisk. Han tröttar ut personalen med ständiga krav och tror sig vara utsatt för en konspiration där alla i hans närhet är mutade av judarna. Han uttrycker dessutom en stark oro för att tyskarna ska få reda på att han är intagen på ett sinnessjukhus i Sverige.

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online. Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online.
Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

Källa: Gustaf Wickman som sjukhusarkitekt. Fredric Bedoire, 1974.

2021-04-11T16:00:13+02:00
Till toppen