Loading...
Namnet Hibernal kommer från ordet hibernering, som betyder vintersömn.

Hibernal

Klorpromazin eller Hibernal som läkemedlet kom att heta i Sverige, var det första preparatet inom gruppen neuroleptika som framgångsrikt användes mot psykoser.

Under slutet av 1951 framställer företaget Rhône-Poulenc ämnet klorpromazin i ett laboratorium. Ämnet används som en stabilisator för att förebygga neurogen chock vid kirurgiska ingrepp, men efter en tids användning upptäcker man preparatets lugnande och antipsykotiska effekt.

De två franska psykiatriker, Jean Delay och Pierre Deniker, blir dem som introducerar klorpromazin inom psykiatrin. Man gör en första studie på patienter inlagda på Sainte Anne-sjukhuset utanför Paris och resultaten är slående. Man konstaterar …Vi kan redan efter en första injektionen märka effekter som öppnar vägen för en ny typ av psykiatri

Lansering av Hibernal

Läkemedelsföretaget Smith, Kline & French köper rättigheterna 1953 och efter prövningar så lanseras preparatet 1954 på den nordamerikanska marknaden. 1955 registreras preparatet Hibernal® i Sverige och den första svenska medicinska utvärderingen görs 1956 på 106 kvinnliga patienter vid Mariebergs sinnessjukhus. Och här sammanfattar man några effekter av läkemedlet:

…Det har varit av stort intresse att konstatera att Hibernal® verkligen i vissa fall kan bringa ett så specifikt symptom som hörselhallucinos att försvinna… Effekten är helt olik de mycket höga doser av t.ex. barbiturater som man tidigare använt för att behandla svårt sjuka patienter.

Aldrig tidigare i psykiatrihistorien har man fått tillgång till ett preparat som ger en sådan genomgripande effekt, som många liknar vid introduktionen av penicillinet 1941. Nu kan man från ena dagen till den andra öppna upp låsta avdelningarna. Rehabilitering och social träning blir mycket mer framgångsrik tack vare den nya behandlingen och många patienter skrivs ut från avdelningarna.

Biverkningar

Men med Hibernal kommer också många svåra biverkningar som t.ex. kramper, stelhet, rastlöshet, trötthet, viktökning, listan kan göras mycket lång.

Under 60-talet är man generös med förskrivning av Hibernal för alla typer av psykoser. Och många, även psykiatriker, är kritiska mot att man använder läkemedlet som ett universalpreparat och man börjar pratar om de negativa effekterna som en typ av kemisk lobotomi.

FAQ: Neuroleptika2019-07-13T18:26:51+02:00
Neuroleptika introducerades 1952 med det fransktillverkade klorpromazin (Hibernal®, inte längre i bruk i Sverige), som hör till den viktiga gruppen fentiaziner…De ursprungliga neuroleptika anses utöva sin verkan främst genom att blockera hjärnans receptorer för signalsubstansen dopamin. Effekten blir minskad styrka av psykotiska symtom som hallucinationer och vanföreställningar, något som ökar möjligheterna för rehabilitering till självständigt liv.
Hämtat från: Nationalencyklopedin, neuroleptika
Hibernal® 50 mg dragéer i glasburk utan innehåll. Foto: Lunds medicinhistoriska museum.
Patienter får använda en Hibernal-hatt under behandlingen, då läkemedlet gör patienterna överkänsliga mot solljus.
Foto: Lunds Medicinhistoriska museum.

”Ett läkemedel så potent att det åstadkom konstgjord vintersömn.” Ajanki T. Läkartidningen nr 3 2005 volym 102.

Behandling med neuroleptika. SBU-rap port nr 133, 1997.

Fler inlägg

Stormen

Redan när Långbro sjukhus precis har öppnat har man svårt att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna har avdelningar för s.k. heloroliga patienter, men den ständigt ökande tillströmning av nya patienter som skriker och är mycket aggressiva ger upphov till stora störningsproblem. Man beslutar därför att bygga två mindre paviljonger som är mer anpassade för denna patientgrupp…

Stora Kvinns

Långbro sjukhus vårdavdelning för kvinnor – i folkmun döpt till Stora Kvinns, invigdes i maj 1910. Byggnaden är en exakt kopia av vårdbyggnaden för män – Stora Mans. Byggnaden följer dåtidens mönster med paviljongsystem, där byggnaderna placerades på optimala avstånd från varandra.

2020-08-24T09:41:53+02:00
Till toppen