Loading...
Namnet Hibernal kommer från ordet hibernering, som betyder vintersömn.

Hibernal

Klorpromazin eller Hibernal som läkemedlet kom att heta i Sverige, var det första preparatet inom gruppen neuroleptika som framgångsrikt användes mot psykoser.


Under slutet av 1951 framställer företaget Rhône-Poulenc ämnet klorpromazin i ett laboratorium. Ämnet används som en stabilisator för att förebygga neurogen chock vid kirurgiska ingrepp. Men efter en tids användning upptäcker man substansens lugnande och antipsykotiska effekt.

De två franska psykiatriker, Jean Delay och Pierre Deniker, blir dom som introducerar klorpromazin inom den psykiatriska vården. Man gör en första studie på patienter inlagda på Sainte Anne-sjukhuset utanför Paris och resultaten är slående. Man konstaterar:

…Vi kan redan efter en första injektionen märka effekter som öppnar vägen för en ny typ av psykiatri

Lansering

Läkemedelsföretaget Smith, Kline & French köper rättigheterna till preparatet 1953 och efter kliniska prövningar så lanseras läkemedlet 1954 på den nordamerikanska marknaden. 1955 registreras preparatet Hibernal i Sverige och den första svenska medicinska utvärderingen görs 1956 på 106 kvinnliga patienter vid Mariebergs sinnessjukhus. Man sammanfattar effekter av läkemedlet:

…Det har varit av stort intresse att konstatera att Hibernal® verkligen i vissa fall kan bringa ett så specifikt symptom som hörselhallucinos att försvinna… Effekten är helt olik de mycket höga doser av t.ex. barbiturater som man tidigare använt för att behandla svårt sjuka patienter.

Aldrig tidigare i psykiatrihistorien har man fått tillgång till ett preparat som ger en sådan genomgripande effekt, många drar paralleller till introduktionen av penicillinet 1941. Nu kan man från ena dagen till den andra öppna upp tidigare låsta avdelningarna. Rehabilitering och social träning blir mycket mer framgångsrik tack vare den nya behandlingen och många patienter skrivs ut från avdelningarna.

Biverkningar

Men det är inte enbart positiva effekter av Hibernal. Läkemedlet ger också en del svåra biverkningar som t.ex. kramper, stelhet, rastlöshet, trötthet, viktökning m.m. Så när man under 60-talet generöst förskriver Hibernal för alla typer av psykoser är det många, även psykiatriker, som är kritiska mot att man använder läkemedlet som ett universalpreparat och man börjar pratar om de negativa effekterna som en typ av kemisk lobotomi.

FAQ: Neuroleptika2019-07-13T18:26:51+02:00
Neuroleptika introducerades 1952 med det fransktillverkade klorpromazin (Hibernal®, inte längre i bruk i Sverige), som hör till den viktiga gruppen fentiaziner…De ursprungliga neuroleptika anses utöva sin verkan främst genom att blockera hjärnans receptorer för signalsubstansen dopamin. Effekten blir minskad styrka av psykotiska symtom som hallucinationer och vanföreställningar, något som ökar möjligheterna för rehabilitering till självständigt liv.
Hämtat från: Nationalencyklopedin, neuroleptika

Hibernal, glasburk. Foto: Lunds medicinhistoriska museum.

Hibernal-hatten användes under behandling, då läkemedlet gjorde patienterna överkänsliga mot solljus.
Foto: Lunds Medicinhistoriska museum.

Hibernal. Foto: Sankt Lars sjukhus.

”Ett läkemedel så potent att det åstadkom konstgjord vintersömn.” Ajanki T. Läkartidningen nr 3 2005 volym 102. Behandling med neuroleptika. SBU-rap port nr 133, 1997.

Läs mer om Långbro sjukhus

Sjukhusdammen

Samtidigt som man bygger sjukhuset så anlägger man en 150 meter lång damm genom att dämma upp det s.k. Långbro-diket, ett vattenflöde från det högt belägna skogsområde som i dag är Fruängen. Diket, som idag är nedgrävt i kulvertar, gick genom hela sjukhusområdet och mynnade ut vid nuvarande Johan Skytteskolan…

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-09-19T13:37:01+02:00
Till toppen