Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online.
Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online. Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.