Loading...
Långbro sjukhus. Dammen med Stora Mans i bakgrunden — ca 1920.
Hem/Parken/Sjukhusdammen

Sjukhusdammen

Dammen var en uppskattad plats som gav möjlighet till avkoppling och kontemplation för både patienter och personal på sjukhuset.

När man bygger sjukhuset så dämmer man även upp det så kallade Långbrodiket som går genom området. Vilket skapar den 150 meter långa sjukhusdammen som finns i parken idag.

Ön i dammen

Mitt i dammen så anlägger man en ö och där bygger man ett litet hus för de två svanarna som häckar på platsen. Därefter placerar man även två broar ut till ön. Sedan installerar man en fontän för syresättning av vattnet och för allmän trevnad.

Om vintern

Under kalla vintrar brukar patienter och personalens barn åka skridskor och spela ishockey på den skottade och frusna dammen.

Det förekom även en del allvarliga olyckor, en del med dödlig utgång.

Alfred Karlsson, intagen den 6 juli 1910, lidande af en akut alkoholhallucinos; hade visat sig ängslig och orolig, varför det blivit tillsagdt att han … ej finge lämnas ur sikte; den 2 oktober skedde emellertid olyckshändelsen, hvarvid det tillgick så att patienten, som begärt att få gå på klosetten och där lämnats ensam af sköterskan. Vid återpasserandet genom dagrumskorridoren hoppade ut genom ett här öppet ventilationsfönster (som då ännu ej fått säkerhetskedja) samt dränkte sig i den utanför befintliga dammen.

Långbro sjukhus. Vårdare vid dammen med svanhus i bakgrunden. Ca 1910.
Långbro sjukhus. Dammen vintertid. Ca 1910.
Långbro sjukhus. Dammen ca 1910.
Långbro sjukhus. Administrationsbyggnad (tv) och Stora Mans. Dammen är under byggnad i förgrunden. 1910.
Långbro sjukhus. Dammen med svanhus. ca 1910.
Långbro sjukhus. Dammen med roddbåt. Ca 1920.
Långbro sjukhus. Dammen under 1980-talet. Foto: Stadsmuseet.
Långbro sjukhus. Sjukhuspersonal på en av broarna till den lilla ön i dammen, ca 1910. Fotograf: Okänd.

Fler inlägg

Stora Mans

Invigdes i december 1909 och bestod av, för den tiden, toppmoderna vårdavdelningar, operationssalar, mottagningsrum och apotek. Det fanns salar för upp till åtta liggande patienter och enskilda rum för intagna med möjlighet att betala. En samlingssal högst upp i byggnaden användes som lokal för gudstjänster, teater och musikstunder

2020-08-14T21:14:41+02:00
Till toppen