Loading...
Långbro sjukhus. Dammen med Stora Mans i bakgrunden — ca 1920.
Hem/Parken/Sjukhusdammen

Sjukhusdammen

Dammen med promenadvägar var en uppskattad plats som gav möjlighet till avkoppling och kontemplation för både patienter och personal.

När man byggde sjukhuset så dämde man även upp det så kallade Långbrodiket som gick genom området, det skapade den 150 meter långa sjukhusdammen som finns i parken idag.

Ön

Mitt i dammen så anlade man en ö, på ön placerade man ett litet hus för de två svanarna som häckade på platsen. Två broar ledde ut till ön och för allmän trevnad och för att syresätta vattnet drog man ut en fontän mitt i dammen.

Under kalla vintrar brukade patienter och personalens barn åka skridskor och spela ishockey på den frusna och skottade dammen.

Det förekom även en del allvarliga olyckor, en del med dödlig utgång.

Alfred Karlsson, intagen den 6 juli 1910, lidande af en akut alkoholhallucinos; hade visat sig ängslig och orolig, varför det blivit tillsagdt att han … ej finge lämnas ur sikte; den 2 oktober skedde emellertid olyckshändelsen, hvarvid det tillgick så att patienten, som begärt att få gå på klosetten och där lämnats ensam af sköterskan. Vid återpasserandet genom dagrumskorridoren hoppade ut genom ett här öppet ventilationsfönster (som då ännu ej fått säkerhetskedja) samt dränkte sig i den utanför befintliga dammen.

Två kvinnliga vårdbiträden står på stenar i sjukhusdammen med svanhuset i bakgrunden
Långbro sjukhus. Vårdare vid dammen med svanhus i bakgrunden. Ca 1910.
Svanar i sjukhusdammen, is och snö.
Långbro sjukhus. Dammen vintertid. Ca 1910.
En samling personer sitter i gräset vi sjukhusdammen
Långbro sjukhus. Dammen ca 1910.
Sjukhusdammen anläggs i området.
Långbro sjukhus. Administrationsbyggnad (tv) och Stora Mans. Dammen anläggs i förgrunden. 1910.
Sjukhusdammen med svanhuset i förgrunden och Stora Kvinns i bakgrunden.
Långbro sjukhus. Dammen med svanhus. ca 1910.
Tre personer i en båt på sjukhusdammen, en person ror.
Långbro sjukhus. Dammen med roddbåt. Ca 1920.
Sjukhusdammen med en nybyggd del av sjukhuset i bakgrunden. Sjuttiotalet.
Långbro sjukhus. Dammen under 1980-talet. Foto: Stadsmuseet.
En man och en kvinna håller om varandra stående på sjukhusdammens bro.
Långbro sjukhus. Sjukhuspersonal på en av broarna till den lilla ön i dammen, ca 1910. Fotograf: Okänd.

Mer om Långbro sjukhus

Stormen

Efter en kort tid konstaterades att sjukhuset hade svårt att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna hade avdelningar för s.k. heloroliga patienter, men den ständigt ökande tillströmning av nya patienter som skriker och är mycket aggressiva ger upphov till stora störningsproblem. Man beslutar därför att bygga två mindre paviljonger som var mer anpassade för denna patientgrupp…

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-11-17T17:09:02+01:00
Till toppen