Integritetspolicy

Vår integritetspolicy avser innehållet på langbrosjukhus.se.

Hur hanterar Långbro sjukhusmuseum personuppgifter?
Vi värnar om din personliga integritet. Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen/GDPR.

Vi vill att du ska känna dig trygg i vår behandling och är därför öppna med hur dina personuppgifter behandlas av oss. I vår integritetspolicy kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, i vilket syfte, hur vi behandlar dem och hur länge de lagras. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du går till väga för att göra dem gällande. Du kan alltid kontakta oss med dina frågor.

Vem ansvarar för hur vi behandlar dina personuppgifter?
Långbro sjukhusmuseum är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?
Genom att du kommer i kontakt med oss och använder vår hemsida kan du komma att lämna viss information i form av personuppgifter till oss. Personuppgifter behandlas i anslutning till våra hemsida.

För dig som kontaktar Långbro sjukhusmuseum med frågor, förfrågningar eller har synpunkter rörande vår verksamhet behandlar vi följande uppgifter om dig:
Namn, kontaktuppgifter och andra uppgifter som är relevanta för den aktuella situationen.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:
Administrera kontakten med dig. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina uppgifter är att kunna besvara dina frågor, tillmötesgå dina förfrågningar och kunna förbättra vår verksamhet utifrån dina synpunkter.

Så länge sparas dina uppgifter:
Dina personuppgifter bevaras till dess att vi besvarat dina frågor och/eller registrerat dina synpunkter, vilket i normalfallet är en period på 18 månader därefter. I vissa fall kan dina uppgifter komma att bevaras längre i enlighet med lag, för att försvara ett rättsligt anspråk, för att du lämnat ditt samtycke eller med stöd av en intresseavvägning eller ett allmänt intresse.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att behandlas av Långbro sjukhusmuseum. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi ser till att det alltid finns personuppgiftsbiträdesavtal i situationer då en tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av oss.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi gör löpande tekniska åtgärder för att upprätthålla en säker hantering och lagring av dina personuppgifter.

Vilka regler gäller för hur länge mina personuppgifter sparas?
Information om hur länge vi sparar uppgifter om dig specifikt i olika situationer finns ovan. Vi behandlar dock aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. Vi kan dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid för att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

I de fall när behandling av personuppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden samtycke, har du rätt att när som helst återkalla hela eller en del av det lämnade samtycket med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering eller som annars sker med stöd av ett allmänt intresse eller en intresseavvägning.

Kakor (cookies)
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys och sökordsoptimering
Vi använder oss av Google som partner för att analysera besök på vår hemsida och för att sökordsoptimera innehållet.

Kontakta oss
Vi hoppas att denna policy besvarar dina frågor kring vår behandling av dina personuppgifter. Om du har ytterligare funderingar, vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter, är du varmt välkommen att göra detta genom att skicka e-post till kontakt@langbrosjukhus.se

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online. Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.