Långbro sjukhus. Byggnad för oroliga patienter. 1930-talet.

“Stormen”

Byggnaderna för våldsamma och oroliga patienterna på Långbro sjukhus kallas för Stormen eller Oron. Här vårdas patienterna på låsta avdelningar med inhägnade rastgårdar och under ständig övervakning.

Redan när Långbro sjukhus öppnade hade man svårt att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna var anpassade för s.k. heloroliga patienter, men den ständigt ökande tillströmning av nya patienter som skriker och är mycket aggressiva skapar stora störningsproblem. Man beslutar därför att bygga två mindre paviljonger som är helt och hållet anpassade för denna patientgrupp.

Vårdbyggnad 3, Lilla Mans eller Oron Mans, invigs 1921 och vårdbyggnad 4, Lilla Kvinns, en motsvarande paviljong för kvinnor, tas i bruk 1925. Som patient på dessa avdelningar hade man en väldigt begränsad rörelsefrihet, man var ständigt under uppsikt och personaltätheten var väsentligt högre än på en lugn avdelning.

Rastgårdarna låg i direkt anslutning till byggnaderna så att skötarna lätt kan hantera och kontrollera patienterna. Vårdarna består enbart av män, även på de kvinnliga avdelningarna.

Behovet av denna typ av vård minskar i snabb takt när nya läkemedel som t.ex. Hibernal introduceras. Under slutet på 60-talet avvecklas avdelningarna för heloroliga patienter helt och hållet.

De två byggnaderna rivs i olika omgångar i slutet på 60- och 70-talet. I dag finns inget rester kvar som avslöjar var Stormen har legat.

På kartan längst ner på sidan är platsen för byggnaderna markerade.

Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.