Långbro sjukhus, vårdbyggnad för oroliga patienter. ca 1930. Foto: Okänd.

Stormen

Våldsamma och oroliga patientern vårdades i byggnader som kallades för Stormen eller Oron. Här är avdelningar låsta från bägge håll, personalstyrkan är till största delen manlig och övervakningen är massiv.

Redan när Långbro sjukhus öppnade 1909 hade man svårt att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna var anpassade för s.k. heloroliga patienter, men en ständigt ökande tillströmning av nya patienter var våldsamma och mycket aggressiva skapade stora störningsproblem. Man beslutade därför att bygga två mindre paviljonger, helt och hållet anpassade för denna patientgrupp.

Sjukhusbyggnad under byggnation

Lilla Mans – oron mans, under byggnation. 1920. Fotograf: Okänd.

Vårdbyggnad 3, Lilla Mans eller Oron Mans, invigs 1921 och vårdbyggnad 4, Lilla Kvinns, en motsvarande paviljong för kvinnor, tas i bruk 1925. Som patient på dessa avdelningar hade man en väldigt begränsad rörelsefrihet, man var ständigt under uppsikt och personaltätheten var väsentligt högre än på en lugn avdelning.

Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.

Rastgårdarna låg i direkt anslutning till byggnaderna så att skötarna lätt kan hantera och kontrollera patienterna. Vårdarna består enbart av män, även på de kvinnliga avdelningarna.

Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.

Behovet av denna typ av vård minskar i snabb takt när nya läkemedel som t.ex. Hibernal introduceras. Under slutet på 60-talet avvecklas avdelningarna för heloroliga patienter helt och hållet. De två byggnaderna rivs i olika omgångar i slutet på 60- och 70-talet. I dag finns inget rester kvar som avslöjar var Stormen har legat.

Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.

Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.

Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.

På kartan längst ner på sidan är platsen för byggnaderna markerade.