Långbro sjukhus, vårdbyggnad för oroliga patienter. ca 1930. Foto: Okänd.

Stormen

Våldsamma och oroliga patienter vårdades i byggnader som kallades för Stormen eller Oron. Här är avdelningar låsta från bägge håll, personalstyrkan är till största delen manlig och övervakningen är massiv.

Redan när Långbro sjukhus öppnade 1909 hade man svårigheter att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna var redan anpassade för stökiga intagna, men en ständigt ökande tillströmning av nya patienter som var våldsamma och mycket aggressiva skapade stora säkerhetsproblem. Man tog då beslut om att bygga två mindre paviljonger, helt och hållet anpassade för denna patientgrupp.

Sjukhusbyggnad under byggnation

Lilla Mans – oron mans, under byggnation. 1920. Fotograf: Okänd.

Vårdbyggnad 3 eller Lilla Mans, stod färdig 1921 och vårdbyggnad 4, Lilla Kvinns, tas i bruk 1925. Patienterna på dessa avdelningar fick en väldigt begränsad rörelsefrihet, de var ständigt under uppsikt och personaltätheten var väsentligt högre än på en lugn avdelning. Alla vårdare var män, även på den kvinnliga avdelningen. De skulle dröja decennier innan effektiva mediciner skulle dämpa oron och tysta skriken. Nu var enda möjligheten att kunna hantera de intagna fysisk styrka och en överlägsenhet i antal.

Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.

Vårdavdelningarnas rastgårdar låg i direkt anslutning till byggnaderna så att skötarna lätt kunde hantera och kontrollera patienterna.

Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.

Behovet av denna typ av vård minskade i snabb takt när nya läkemedel som t.ex. Hibernal introduceras. Under slutet på 60-talet avvecklades avdelningarna och byggnaderna rivs i olika omgångar i slutet på 60- och 70-talet. I dag finns inget kvar som visar vart husen en gång låg.

Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.

Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.

Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.

På kartan längst ner på sidan är platsen för byggnaderna markerade.