Långbro sjukhus. Byggnad för oroliga patienter. 1930-talet.

“Stormen”

Byggnaderna för våldsamma och oroliga patienterna på Långbro sjukhus kallas för Stormen eller Oron. Här vårdas patienterna på låsta avdelningar med inhägnade rastgårdar och under ständig övervakning.

Redan när Långbro sjukhus precis har öppnat har man svårt att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna har avdelningar för s.k. heloroliga patienter, men den ständigt ökande tillströmning av nya patienter som skriker och är mycket aggressiva ger upphov till stora störningsproblem. Man beslutar därför att bygga två mindre paviljonger som är mer anpassade för denna patientgrupp.

Vårdbyggnad 3, Lilla Mans eller Oron Mans, invigs 1921 och vårdbyggnad 4, Lilla Kvinns, en motsvarande paviljong för kvinnor, tas i bruk 1925. Som patient på dessa avdelningar har man väldigt begränsad rörelsefrihet, man är ständigt under uppsikt och personaltätheten är väsentligt högre än på en lugn avdelning.

Rastgårdarna ligger i direkt anslutning till byggnaderna, så att skötarna lätt kan hantera och kontrollera patienterna. Vårdarna består av män, även på de kvinnliga avdelningarna.

Behovet av denna typ av vård minskar i snabb takt när nya effektiva läkemedel som t.ex. Hibernal introduceras, och under slutet på 60-talet avvecklar man avdelningarna.

De två byggnaderna rivs i olika omgångar, 1968 och -76. I dag finns inget kvar som påminner om “Stormen”, här finns istället barnfamiljer och bostadsrätter.

På kartan längst ner på sidan är platsen för byggnaderna markerade.

Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.