Loading...
Långbro sjukhus, vårdbyggnad för oroliga patienter. ca 1930. Foto: Okänd.

Stormen

Våldsamma och oroliga patienter vårdades på specialanpassade avdelningar som kallades för Stormen eller Oron. Här var alla dörrar låsta från bägge håll, fönstren gallerförsedda och känslan av ett fängelse var inte långt borta.

Redan när Långbro sjukhus öppnade 1909 hade man svårigheter att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna var anpassade för stökiga intagna, men en ständigt ökande tillströmning av nya patienter som var våldsamma och mycket aggressiva skapade stora säkerhetsproblem. Man tog då beslut att bygga två mindre paviljonger, helt och hållet anpassade för denna patientgrupp.

Sjukhusbyggnad under byggnation

Lilla Mans – oron mans, under byggnation. 1920. Fotograf: Okänd.

Vårdbyggnad 3 eller Lilla Mans, stod färdig 1921 och vårdbyggnad 4, Lilla Kvinns, tas i bruk 1925. Patienterna på dessa avdelningar var ständigt under uppsikt och personaltätheten var väsentligt högre än på en lugn avdelning. Alla vårdare var män, även på den kvinnliga avdelningen. De skulle dröja decennier innan effektiva mediciner skulle dämpa oron och tysta skriken på dessa avdelningar. Den enda möjligheten att hantera de intagna var, låsta utrymmen, fysisk styrka och flera vårdare per patient än på någon annan avdelning.

Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.

Vårdavdelningarnas rastgårdar låg i direkt anslutning till byggnaderna så att skötarna lätt kunde hantera och kontrollera patienterna.

Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.

Behovet av denna typ av vård minskade i snabb takt när nya läkemedel som t.ex. Hibernal introduceras. Under slutet på 60-talet avvecklades avdelningarna och byggnaderna revs i olika omgångar i slutet på 60- och 70-talet. I dag finns inget kvar som visar vart husen en gång låg.

Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.

Lilla Mans. Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.

Foto: H Nordenadler. Stockholms Stadsmuseum 1968.

På kartan längst ner på sidan är platsen för byggnaderna markerade.

Byggnadernas placering är vid markeringen

Fler inlägg

Hermann Göring

Journalanteckningar beskriver honom som besvärlig, missmodig och hysterisk. Han tröttar ut personalen med ständiga krav och tror sig vara utsatt för en konspiration där alla i hans närhet är mutade av judarna. Han uttrycker dessutom en stark oro för att tyskarna ska få reda på att han är intagen på ett sinnessjukhus i Sverige.

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online.
Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online. Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

2021-07-04T22:53:39+02:00
Till toppen