Loading...
Ett digitalt museum om mentalvårdens historia2018-11-07T13:01:42+00:00

Behandlingsrum Långbro sjukhus 1923. Foto: SLL.

Långbro sjukhus invigs 1909 och är då ett av Europas modernaste sinnessjukhus. Här kommer man att ta emot patienter i nästan ett sekel. Hundra år som börjar med långbad och slutar med en psykiatri-reform som tömmer samtliga mentalsjukhus på sina patienter. Klicka på bilderna och läs mer om Långbro sjukhus och mentalvården i Sverige.

Överinspektören skriver om Långbro

Varje år lämnar överläkarna på de svenska sinnessjukhusen in en rapport till Kungliga Medicinalstyrelsen, som i sin tur gör inspektioner på några av sjukhusen. Statistik och kommentarer sammanfattas sedan i en årlig skrift: “Sinnessjukvården i riket”. Ansvarig och överinspektör av sinnessjukhusen är psykiatern och professorn Alfred Petrén

Stora Kvinns

Långbro sjukhus vårdavdelning för kvinnor – i folkmun döpt till Stora Kvinns, invigdes i maj 1910. Byggnaden var då en exakt kopia av vårdbyggnaden för män – Stora Mans. Byggnaden följde dåtidens mönster med paviljongsystem för sjukhus där byggnaderna placerades med givna avstånd från varandra…

Stora Mans

Stora Mans invigdes i december 1909 och var en för tiden toppmodern vårdavdelning med operationssalar, mottagningsrum och apotek. Det fanns stora salar för upp till åtta liggande patienter och enskilda salar för intagna som hade medel att betala för ett eget rum. En samlingssal högst upp i byggnaden användes som lokal för gudstjänster, teater och musikstunder…

Dammen

Samtidigt som man bygger sjukhuset så anlägger man en 150 meter lång damm genom att dämma upp det s.k. Långbro-diket, ett vattenflöde från det högt belägna skogsområde som i dag är Fruängen. Diket, som idag är nedgrävt i kulvertar, gick genom hela sjukhusområdet och mynnade ut vid nuvarande Johan Skytteskolan…

Hermann Göring

När första världskrigets är över fortsätter Göring att flyga, nu som pilot på nystartade Svensk Lufttrafik i Stockholm. Det är nu, under en privatflygning på vintern 1920 till Rockelsta slott i Södermanland, han träffar Carin von Kantzow, som är på besök hos sin syster på slottet.…

Stormen

Redan när Långbro sjukhus precis har öppnat har man svårt att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna har avdelningar för s.k. heloroliga patienter, men den ständigt ökande tillströmning av nya patienter som skriker och är mycket aggressiva ger upphov till stora störningsproblem. Man beslutar därför att bygga två mindre paviljonger som är mer anpassade för denna patientgrupp…

Olof Kinberg, överläkare vid Långbro sjukhus.

Olof Kinberg var Långbro sjukhus första överläkare och direktör, men han kommer att gå till historien som Sveriges första rättspsykiater och den “svenska kriminologins fader”. Som rådgivare till Kungliga Medicinalstyrelsen är han högst delaktig i planeringen och genomförandet av det nya stora sinnessjukhuset utanför Stockholm…