Patienter2019-09-26T12:34:33+02:00

Patienter

Klicka på bilderna nedan och läs vidare.

Villa 39

1989 färdigställdes en vårdbyggnad i nordvästra delen av sjukhusområdet, byggnaden var ritad och inredd för att hantera ”Sveriges farligaste kvinna”. Villan hade tre rum för patienten och ytterligare tre rum för personal och administration. Runt byggnaden fanns ett fyra meter högt specialstaket.

Hermann Göring

Journalanteckningar beskriver honom som besvärlig, missmodig och hysterisk. Han tröttar ut personalen med ständiga krav och tror sig vara utsatt för en konspiration där alla i hans närhet är mutade av judarna. Han uttrycker dessutom en stark oro för att tyskarna ska få reda på att han är intagen på ett sinnessjukhus i Sverige.

Stormen

Redan när Långbro sjukhus precis har öppnat har man svårt att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna har avdelningar för s.k. heloroliga patienter, men den ständigt ökande tillströmning av nya patienter som skriker och är mycket aggressiva ger upphov till stora störningsproblem. Man beslutar därför att bygga två mindre paviljonger som är mer anpassade för denna patientgrupp…