Olof Kinberg. Överläkare och styrelseman på Långbro sjukhus 1909–1927. Foto: Jan de Meyere (1879-1950). JdM 1261. Stockholmskällan
 

 

Överläkaren

Olof Kinberg var Långbro sjukhus första överläkare tillika sjukhusdirektör. Han var Sveriges första rättspsykiater och den svenska kriminologins fader. Som rådgivare till Kungliga Medicinalstyrelsen är han högst delaktig i planering och genomförande av det nya sinnessjukhuset utanför Stockholm.

1908, som 35 åring, tillträder Kinberg tjänsten som överläkare och sjukhusdirektör på Långbro. Ett år senare blir han docent i psykiatri vid Karolinska Institutet i Stockholm och 1920 blir han även ansvarig läkare för sinnessjukvården på Långholmens centralfängelse.

Olof Kinberg bygger upp Långbro sjukhus från grunden och efter sin övertygelse om hur modern sinnessjukvård ska bedrivas. Under 17 år styr han sjukhuset med järnhand, i stort och i smått, med en utpräglad hierarkisk ledarstil. Det är han som bestämmer över personalens permissioner, semestrar och giftermål. Han är inte omtyckt av personalen, då han har för vana att uttala sig nedsättande om alla i sin omgivning. På Långbro kommer han ihop sig med den mer omtyckta sysslomannen Sven Svensson. Situationen eskalerar och blir till sist ohållbar. 1927 bestämmer sig sjukhusets styrelse för att omplacera sysslomannen, samt att förändra Kinbergs förordnande till att omfatta endast överläkartjänsten. Direktörstjänsten blir ett separat förordnande som ska tillsättas av en ny person. Kinberg ser detta som ett misstroende och bestämmer sig för att avgå.

Ett år senare, 1928, blir han heltidsanställd överläkare och forskare på Långholmen, och 1932 blir han ansvarig för den helt nyöppnade rättspsykiatriska kliniken på fängelset. 1939 får han även lämna sin tjänst på Långholmen efter flera interna konflikter.

Kinberg är en produktiv författare till nästan 300 skrifter, som översätts till flera olika språk. Han debatterar flitigt inom frågor som t.ex. eugenik, där han var en stark förespråkare av rashygieniska teorier.

Han är även under en period vice ordförande i Rashygieniska institutet i Uppsala (SIFR), som har sitt ursprung i Svenska sällskapet för rashygien. Ett sällskap som han grundat och varit ordförande i sedan 1909. Han kommer att inrikta sin resterande yrkesverksamma tid till kriminologi, straffrätt och rättspsykiatri. Olof Kinberg avlider 86 år gammal i april 1960.

Personalen vid Långbro sjukhus. Olof Kinberg i mitten med sin maka, Julia på sin högra sida, ca 1915. Fotograf: Okänd.
Olof Kinberg med personal i laboratoriet på Långbro sjukhus, ca 1910. Fotograf: Okänd.
Långholmen med Långholmens centralfängelse 1935, i bakgrunden syns Västerbron under uppförande. Bild: Wikimedia. Fotograf: Okänd.
Olof Kinberg på sitt mottagningsrum i administrationshuset. Foto: Ernest Florman 1923. SLL.