Loading...
Olof Kinberg, överläkare och styrelseman på Långbro sjukhus 1909–1927. Foto: Jan de Meyere (1879-1950). JdM 1261. Stockholmskällan
 

 

Hem/Mentalsjukvård, Personal/Olof Kinberg, överläkare vid Långbro sjukhus.

Museet finns inte fysiskt – verksamheten finns endast på denna webbplats.

Museet finns inte fysiskt – verksamheten finns endast på denna webbplats.

Överläkaren

Olof Kinberg inleder sin långa karriär på Långbro sjukhus 1908, som sjukhusets första överläkare och sjukhusdirektör. Han var Sveriges första rättspsykiater och fick med tiden epitetet den svenska kriminologins fader. Som rådgivare till Kungliga Medicinalstyrelsen var han även delaktig i planeringen och uppförandet av sjukhuset.

35 år gammal tillträder Olof Kinberg tjänsten som överläkare och sjukhusdirektör på Långbro. Ett år senare blir han docent i psykiatri vid Karolinska Institutet i Stockholm och 1920 blir han även ansvarig läkare för sinnessjukvården på Långholmens centralfängelse.

Kinberg driver Långbro sjukhus med en övertygelsen om att hans kunskap om modern sinnessjukvård är en nyckel till framgång. Under 17 år styr han sjukhuset med järnhand, i stort och i smått, med ”en utpräglad hierarkisk ledarstil”. Han bestämmer över personalens permissioner, ledighet och giftermål. Han var illa omtyckt av sin personal och han uttalade sig gärna nedsättande om sin omgivning. Han kommer ihop sig med sjukhusets syssloman Sven Svensson, som till skillnad från honom själv, var en hyllad och omtänksam chef. Situationen eskalerar och blir, efter offentliga påhopp i media, till sist ohållbar. 1927 beslutar sjukhuset styrelse att ändra Kinbergs förordnande till att endast omfatta en överläkartjänst. Direktörstjänsten blir ett separat förordnande, vilket Kinberg ser som ett misstroende och han bestämmer sig för att avgå.

Ett år senare, 1928, blir han heltidsanställd överläkare och forskare på Långholmen, 1932 blir han ansvarig för den helt nyöppnade rättspsykiatriska kliniken på fängelset. 1939 får han, efter flera interna konflikter, även lämna sin tjänst på Långholmen.

Kinberg var en produktiv författare till nästan 300 skrifter, som översatts till flera olika språk. Han debatterar flitigt inom frågor som t.ex. eugenik (rashygien), där han var en stark förespråkare av rashygieniska teorier.

Han är även under en period vice ordförande i Rashygieniska institutet i Uppsala (SIFR), som har sitt ursprung i Svenska sällskapet för rashygien. Ett sällskap som han själv grundat och varit ordförande i sedan 1909. Han kommer att inrikta sin resterande yrkesverksamma tid till kriminologi, straffrätt och rättspsykiatri. Olof Kinberg avlider 86 år gammal i april 1960.

Personalen vid Långbro sjukhus. Olof Kinberg i mitten med sin maka, Julia på sin högra sida, ca 1915. Fotograf: Okänd.
Olof Kinberg med personal i laboratoriet på Långbro sjukhus, ca 1910. Fotograf: Okänd.
Långholmen med Långholmens centralfängelse 1935, i bakgrunden syns Västerbron under uppförande. Bild: Wikimedia. Fotograf: Okänd.
Olof Kinberg på sitt mottagningsrum i administrationshuset. Foto: Ernest Florman 1923. SLL.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

Fler inlägg

2021-01-06T20:52:00+01:00
Till toppen