Olof Kinberg. Överläkare och styrelseman på Långbro sjukhus 1909–1927. Foto: Jan de Meyere (1879-1950). JdM 1261. Stockholmskällan

Olof Kinberg, överläkare och styrelseman.

Olof Kinberg var Långbro sjukhus första överläkare och direktör, men han kommer att gå till historien som Sveriges första rättspsykiater och den “svenska kriminologins fader”. Som rådgivare till Kungliga Medicinalstyrelsen är han högst delaktig i planeringen och genomförandet av det nya stora sinnessjukhuset utanför Stockholm.

Kinberg tillträder tjänsten som överläkare och direktör på Långbro vid 35 års ålder 1908. Ett år senare blir han docent i psykiatri vid Karolinska Institutet i Stockholm och 1920 blir han även ansvarig läkare för sinnessjukvården på Långholmens centralfängelse.

Olof Kinberg bygger upp Långbro sjukhus från grunden och efter sin övertygelse om hur modern sinnessjukvård ska bedrivas. Under 17 år styr han sjukhuset med järnhand, i stort och i smått och med en utpräglad hierarkisk ledarstil. Det är han som bestämmer över underpersonalens permissioner, semestrar och giftermål. Han är illa sedd av personalen då han har för vana att uttala sig om alla i nedsättande ordalag. Han kommer ihop sig med den mer omtyckta sysslomannen Sven Svensson. Situationen blir till sist ohållbar och 1927 bestämmer sig sjukhusets styrelse för att omplacera sysslomannen, samt att förändra Kinbergs förordnande till att omfatta endast överläkartjänsten, direktörstjänsten ska tillsättas av en ny person. Kinberg ser detta som ett misstroende och bestämmer sig för att avgå.

Ett år senare, 1928, blir han heltidsanställd överläkare och forskare på Långholmen, och 1932 blir han ansvarig för den helt nyöppnade rättspsykiatriska kliniken på fängelset. 1939 får han även lämna tjänsten på Långholmen efter flera interna konflikter.

Kinberg är en produktiv författare till nästan 300 skrifter, som översätts till flera olika språk. Han debatterar flitigt i frågor som ligger honom nära. I tidens anda är han en övertygad anhängare av eugenik och en stark förespråkare av rashygieniska teorier.

Han är även under en period vice ordförande i Rashygieniska institutet i Uppsala (SIFR), som har sitt ursprung i Svenska sällskapet för rashygien. Ett sällskap som han grundat och varit ordförande i sedan 1909. Han kommer att inrikta sin resterande yrkesverksamma tid till kriminologi, straffrätt och rättspsykiatri. Olof Kinberg avlider 86 år gammal i april 1960.

Personalen vid Långbro sjukhus. Olof Kinberg i mitten med sin maka, Julia på sin högra sida, ca 1915. Fotograf: Okänd.

Olof Kinberg med personal i laboratoriet på Långbro sjukhus, ca 1910. Fotograf: Okänd.

Långholmen med Långholmens centralfängelse 1935, i bakgrunden syns Västerbron under uppförande. Bild: Wikimedia. Fotograf: Okänd.

Olof Kinberg på sitt mottagningsrum i administrationshuset. Foto: Ernest Florman 1923. SLL.