Enskild första klass sal på Stora Kvinns. Foto: Ernest Florman 1923. Landstingsarkivet, Stockholm läns Landsting.

Stora Kvinns

Långbro sjukhus vårdavdelning för kvinnor, i folkmun döpt till Stora Kvinns, invigdes i maj 1910. Byggnaden var en kopia av vårdbyggnaden för män – Stora Mans som hade öppnat ett år tidigare.

I byggnadens bottenvåning fanns intagningsavdelning samt sjuksalar avsedda för oroliga och mer vårdkrävande patienter. Här låg även mottagningsrum, bostäder för läkare och några mindre operationssalar. Följande våningar inrymde allmänna salar för upp till åtta patienter med fönster åt sydväst. Mitten av byggnaden innehöll 16 enskilda sjukrum för betalande patienter. Högst upp fanns personalbostäderna och här bodde från början endast kvinnlig personal.

På översta våningen fanns även en stor sy- och vävsal för patienter. Byggnadens tornrum försågs 1922 med en klocka som visade tiden i alla väderstreck och som var synlig över hela sjukhusområdet.

Byggnaden hade fem hissar för att underlätta transporter och de väl tilltagna korridorerna användes som matsal och dagrum.

Natten till lördagen den 29 augusti 1931 utbröt en brand högst upp i vävsalen på Stora Kvinns. 300 patienter fick evakueras och under hela natten bekämpades branden av flera brandstationer. Trots att man lyckats begränsat elden så var förödelsen stor, delar av mittenpartiet hade rasat samman. Ingen människa skadades men flera brandmän var dock mycket tagna och beskrev med inlevelse hur nära de varit att stryka med.

Veckan efter tog man beslutet att återuppbygga mittpartiet, men med ett annat utseende än tidigare. En gissning är att man valde en enklare konstruktion för att hålla nere kostnaderna. Senare konstaterade man att branden förmodligen uppstått efter en kortslutning i en av vävsalens taklampor.

Klockan som innan branden suttit på mittpartiets tak fick dock inte återta sin plats i den nya delen. Urtavlan finns fortfarande i byggnadens källare.

Under 1990-talet användes Stora Kvinns exteriörer och interiörer vid filminspelningar för Beck, OP-7 och långfilmen 1939. 2001–2001 renoverades Stora Kvinns av JM AB och i dag innehåller fastigheten 73 bostadsrätter i olika storlekar, från 45 till 140 kvm.