Enskild 1:klass sal på Stora Kvinns. Foto: Ernest Florman 1923. Landstingsarkivet, Stockholm läns Landsting.

Stora Kvinns

Långbro sjukhus vårdavdelning för kvinnor – i folkmun döpt till Stora Kvinns, invigdes i maj 1910. Byggnaden var då en exakt kopia av vårdbyggnaden för män – Stora Mans. Byggnaden följde dåtidens mönster med paviljongsystem för sjukhus där byggnaderna placerades med givna avstånd från varandra.

Stora Kvinns invigdes 5 maj 1910 efter en viss försening på grund av storstrejken 1909. Byggnaden är precis som Stora Mans, ritad av Gustaf Wickman.

I bottenplan fanns intagningsavdelning och sjuksalar, avsedda främst för oroliga och mer vårdkrävande patienter. Det fanns även mottagningsrum, bostäder för läkare och mindre operationssalar. Följande våningar inrymde allmänna salar för upp till åtta patienter med fönster åt sydväst. Mitten av byggnaden innehöll 16 enskilda 1:a klassens sjukrum för betalande patienter och på vinden fanns bostäder för personal.

Högst upp fanns även en stor vävsal och i tornrummet installerade man 1922 en klocka som var synlig över hela sjukhusområdet.

Byggnaden hade fem hissar för att underlätta logistik och alla korridorer, som var väl tilltagna och med stora fönster, användes som dagrum.

Natten till lördagen den 29 augusti 1931 utbröt en brand högst upp i en av arbetssalarna på Stora Kvinns. 300 patienter fick evakueras och under hela natten bekämpade tre brandstation branden. Trots att man lyckats begränsat elden så var förödelsen stor, delar av mittenpartiet, vid vävsalen, hade rasat samman. Trots omfattningen så skadades ingen människa, flera brandmän var dock mycket tagna och beskrev med inlevelse hur nära de varit att stryka med.

Veckan efter tog man beslutet att återuppbygga mittpartiet  – men med ett annat utseende än tidigare. En gissning är att man valde en enklare konstruktion för att hålla nere kostnaderna. Man kunde senare konstatera att branden förmodligen uppstått efter en kortslutning i taklamporna.

Klockan som innan branden suttit på mittpartiets tak fick dock inte återta sin plats i den nya delen. Urtavlan finns fortfarande i byggnadens källare.

Under senare år har Stora Kvinns använts vid filminspelningar. Beck, OP-7 och långfilmen 1939 har både interiörer och ibland exteriörer från byggnaden.

2001–2001 renoverades Stora Kvinns av JM AB och i dag innehåller fastigheten 73 bostadsrätter i olika storlekar, från 45 till 140 kvm.