Enskild första klass sal på Stora Kvinns. Foto: Ernest Florman 1923. Landstingsarkivet, Stockholm läns Landsting.

Stora Kvinns

Långbro sjukhus vårdavdelning för kvinnor, i folkmun döpt till Stora Kvinns, invigdes i maj 1910. Byggnaden var en exakt kopia av Stora Mans, vårdbyggnaden för män som hade öppnat året innan.

Hela byggnaden var låst, både för in- och utpassage. På bottenvåning fanns en intagningsavdelning för nya patienter samt sjuksalar för de mer vårdkrävande patienterna. I byggnadens flyglar fanns några enklare operationssalar. En liten del av sjukhusets bottenvåning var av praktiska skäl ordnad som bostad för läkare. Sjukhusområdet var stort så man ville undvika att nattetid behöva ta sig från ena ändan till den andra. Första och andra våningen inrymde allmänna sjuksalar med plats för upp till 8 patienter. Salarna hade mycket ljusinsläpp med stora fönster i sydväst. Det fanns även 16 enkelrum för betalande patienter. Högst upp fanns personalbostäder och här i Stora Kvinns var det endast kvinnor som bodde.

På översta våningen fanns en stor sy- och vävsal för patienter. Byggnadens tornrum försågs 1922 med en klocka som visade tiden i alla väderstreck och som var synlig över hela sjukhusområdet.

Generöst breda korridorer tjänstgjorde som dagrum och matsalar.

Byggnaden hade fem hissar för att underlätta transporter och på varje våning fanns de breda korridorer. Stora nog för att användas som både dag- och matrum för patienterna.

Lördagen 29 augusti 1931 beskriver DN den stora branden på Långbro sjukhus kvinnoavdelning.

Natten till lördagen den 29 augusti 1931 utbröt en brand högst upp i vävsalen på Stora Kvinns. 300 patienter fick evakueras och under hela natten bekämpades branden av flera brandstationer. Trots att man lyckats begränsat elden så var förödelsen stor, delar av mittenpartiet hade rasat samman. Ingen människa skadades men flera brandmän var dock mycket tagna och beskrev med inlevelse hur nära de varit att stryka med.

Ritning med den del av sjukhusets kvinnoavdelning som ritades om efter branden 1931.

Veckan efter tog man beslutet att återuppbygga mittpartiet, men med ett annat utseende än tidigare. En gissning är att man valde en enklare konstruktion för att hålla nere kostnaderna. Senare konstaterades att branden uppstått efter en kortslutning i en av vävsalens taklampor.

Klockan som innan branden suttit på mittpartiets tak fick dock inte återta sin plats i den nya delen. Urtavlan finns fortfarande i byggnadens källare.

Under 1990-talet användes Stora Kvinns exteriör och interiör vid filminspelningar för bl.a. Beck, OP-7 och långfilmen 1939. 2001–2002 renoverades byggnaden av JM AB och i dag innehåller fastigheten 73 bostadsrätter i olika storlekar, från 45 till 140 kvm.

Långbro sjukhus. Vävsalen på Stora Kvinns. Foto: Ernest Florman 1923. Landstingsarkivet, Stockholm läns Landsting.