Loading...
Enskild första klass sal på Stora Kvinns. Foto: Ernest Florman 1923. Landstingsarkivet, Stockholm läns Landsting.
Hem/Byggnader/Stora Kvinns

Stora Kvinns

När sjukhuset stod helt klart i början av 1910 var det en modern vårdresurs som togs i bruk. Sjukhusområdet dominerades av de två identiska byggnaderna: Stora kvinnoavdelningen i södra delen av området och stora mansavdelningen, 250 meter norr ut.

Kvinnoavdelningen på Långbro sjukhus – Stora Kvinns – byggdes för att övervaka många patienter på ett säkert sätt. På bottenvåning fanns intagningsavdelning samt sjuksalar för vårdkrävande patienterna. I byggnadens flyglar fanns enklare operationssalar och en mindre bostad för tjänstgörande läkare. Första och andra våningarna inrymde allmänna sjuksalar för lugnare patienter.Ljusa salar med stora fönster i sydväst och med plats för upp till 8 personer i varje sal. 16 enkelrum stod redo för de patienter som själva kunde betala för enskildhet.

Stora Kvinns från norr. ca 1910. Vykort – fotograf: Okänd.

Vävsal och personalbostäder

Högst upp i byggnaden fanns en stor vävsal för aktivering av patienterna. Här uppe fanns även bostäder för den kvinnliga personalen. Byggnadens tornrum försågs 1922 med en klocka väl synlig över hela sjukhusområdet.

Generöst breda korridorer tjänstgjorde som dagrum och matsalar. Stora Kvinns ca 1910. Fotograf: Okänd.

Byggnaden hade totalt fem hissar för att underlätta transporter, på varje våning fanns breda och ljusa korridorer som användes både som dagrum och som matsal för patienterna.

Lördagen 29 augusti 1931 beskriver DN den stora branden på Långbro sjukhus kvinnoavdelning.

Branden

Natten till lördagen 29 augusti 1931 utbröt en brand högst upp i vävsalen på Stora Kvinns. 300 patienter fick evakueras och under hela natten bekämpades elden av flera brandstationer. Man lyckades begränsa elden men förödelsen var stor. Delar av mittenpartiet var svårt skadat och hade kollapsat. Som tur var blev ingen människa skadad, men flera brandmän var mycket tagna och beskrev i tidningsreportage hur nära de varit att förolyckas.

Ritning med den del av sjukhusets kvinnoavdelning som ritades om efter branden 1931. Stockholms Regionarkiv.

Veckan efter tog man beslutet att återuppbygga mittpartiet, men med ett annat utseende än tidigare. En gissning är att man valde en enklare konstruktion för att hålla nere kostnaderna. Senare konstaterade en utredningen att branden uppstått efter en kortslutning i en av vävsalens taklampor.

Stora Kvinns från väst. I förgrunden syns rastgårdar. Bilden från ca 1920. Fotograf: Okänd.

Klockan som innan branden suttit på mittpartiet fick dock inte återta sin plats i den nya delen. De stora urtavlorna med sina visare finns fortfarande kvar i byggnadens källare.

Under 1990-talet användes Stora Kvinns exteriör och interiör vid filminspelningar för bl.a. Beck, OP-7 och långfilmen 1939. 2001–2002 renoverades byggnaden av JM AB och i dag finns här 73 bostadsrätter i olika storlekar, från 45 till 140 kvm.

Långbro sjukhus. Vävsalen på Stora Kvinns. Fotograf: Ernest Florman, 1923. Regionarkivet Stockholm.

Dela texten

Läs mer om Långbro sjukhus

Stora Kvinns

Långbro sjukhus vårdavdelning för kvinnor – i folkmun döpt till Stora Kvinns, invigdes i maj 1910. Byggnaden är en exakt kopia av vårdbyggnaden för män – Stora Mans. Byggnaden följer dåtidens mönster med paviljongsystem, där byggnaderna placerades på optimala avstånd från varandra.

Sjukhusdammen

Samtidigt som man bygger sjukhuset så anlägger man en 150 meter lång damm genom att dämma upp det s.k. Långbro-diket, ett vattenflöde från det högt belägna skogsområde som i dag är Fruängen. Diket, som idag är nedgrävt i kulvertar, gick genom hela sjukhusområdet och mynnade ut vid nuvarande Johan Skytteskolan…

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-09-12T16:05:12+02:00
Till toppen