Loading...
Långbro sjukhus, skrädderiet på Stora Mans. 1927.
Hem/Parken, Patienter, Personal/En arbetplats

En arbetsplats

Sedan slutet av 1800-talet var sysselsättning den främsta terapin för de intagna på landets sinnessjukhus. Fysiskt arbete fyllde dagarna med ordning och rutiner. Hårda dagsverk bland äppelträd, på åkrar och i växthus gjorde kroppen trött och dämpade oron.

Under 1900-talets första hälft var vårdtiderna för patienterna så långa, ibland hela deras liv, att de fanns möjlighet att utbilda sig t.ex. till skräddare. Men när mediciner och vården utvecklades så blev patienternas tid på sjukhuset kortare och då försvann även möjligheten att lära sig ett hantverk.

Sjukhuset hade ett skrädderi med lokaler högst upp på Stora Mans. Här fanns en anställd skräddare som, med assistans av patienter, sydde både uniformer åt personalen och vardagskläder åt de intagna.

Långbros stora trädgårdsodlingar hade som mest sex växthus och en anställd trädgårdsmästare. Odlingarna gav ett överskott som man sålde vidare till andra sjukhus i Stockholmsområdet. Man odlade främst potatis, rödbetor och vitkål, men här fanns även stora odlingar med äpplen och rabarber för kräm, saft och sylt.

Ett tryckeri med tryckpress och sättningsutrustning där man producerade trycksaker, både för eget behov och på uppdrag från andra sjukhus.

Ett borstbinderi i källaren på Stora Mans försåg sjukhuset med borstar för alla ändamål.

När landstingen tog över ansvaret för mentalsjukhusen så infördes nya regler där man inte fick använda patienterna för arbete i någon form. Med den inriktningen så försvann möjligheten att driva produktion i sjukhuset regi.

Långbro sjukhus, tryckeri i källaren på Stora Kvinns. ca 1920.
Långbro sjukhus, borstbinderi i källaren på Stora Mans. ca 1920.
Trädgården och odlingar på Långbro sjukhus. Stora Mans i bakgrunden och nuvarande ”Långbro:s Bakficka” i förgrunden, ca 1920

Fler inlägg

Stormen

Redan när Långbro sjukhus precis har öppnat har man svårt att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna har avdelningar för s.k. heloroliga patienter, men den ständigt ökande tillströmning av nya patienter som skriker och är mycket aggressiva ger upphov till stora störningsproblem. Man beslutar därför att bygga två mindre paviljonger som är mer anpassade för denna patientgrupp…

Olof Kinberg, överläkare vid Långbro sjukhus.

Olof Kinberg var Långbro sjukhus första överläkare och direktör, men han kommer att gå till historien som Sveriges första rättspsykiater och den “svenska kriminologins fader”. Som rådgivare till Kungliga Medicinalstyrelsen är han högst delaktig i planeringen och genomförandet av det nya stora sinnessjukhuset utanför Stockholm…

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online. Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-04-11T15:58:17+02:00
Till toppen