f. 1858. Arkitekt.

Utbildad vid Chalmerska slöjdskolan i Göteborg samt vid Konstakademien.

Isæus & Sandahls arkitektkontor

1904 ledamot av Konstakademien

1906 hedersledamot av RIBA (The Royal Institute of British Architects)

1913 Medicinalstyrelsens arkitekt