Syssloman som yrke omnämns redan på 1300-talet. Det var han som höll ordning och styrde på Helgeandshus och på hospital. Han hade inflytande och makt över personal, vakter och hospitalsdrängar som lydde under honom. Under den här perioden var det kyrkan som var ytterst ansvarig för vårdinrättningarna och de tillsatte sysslomannen för att sköta den dagliga driften. På 1600-talet var det borgmästaren, biskopen och församlingsprästen som utsåg en syssloman. Denne skulle vara “god, rättrådig, trogen och förståndig” och nu flyttas även det yttersta ansvaret över på sysslomannen, som bodde på hospitalet och oftast var mer som en husbonde för både anställda och de intagna. Om han var gift, så föll ansvaret för driften av hospitalets kök och hushåll på hans fru. Varje år så synade städernas råd sysslomannen, så att han gjorde vad som förelåg honom. Under 1600-talet tillsatte man även en förman som ansvarig för kontrollen av sysslomannen.