Loading...
Kvinnopaviljongen på Långbro sjukhus 1923, ritad av Gustaf Wickman.
Hem/Byggnader/Gustaf Wickman

Gustaf Wickman – arkitekten

Från sekelskiftet 1900 och fram till 1916 ansvarade Gustaf Wickman för nybyggnation och renovering av ett tjugotal sjukhus runt om i Sverige.

Gustaf Wickman var en av sin tids mest produktiva arkitekter och han började sin bana hos Isæus & Sandahl, där han deltog i utformningen av flera byggnader i Stockholm t.ex. Sturebadet och Berns salonger.

Utställningar

År 1893 ritade han den svenska utställningsbyggnaden vid världsutställningen World’s Columbian Exposition i Chicago, en stor kupoltäckt träbyggnad som med inspiration från det gamla rådhuset i Linköping ”… gjorde ett banbrytande nationellt inslag i den dåtida kosmopolitiska utställningsarkitekturen”.

Till Stockholmsutställningen 1897 bidrog han bland annat med Stockholms stads paviljong och Skånska gruvan på Djurgården.

Wickman var 1800- och 1900-talets stora ”bankarkitekt”, med totalt 15 stora nybyggnader, bland annat Skånes Enskilda Bank i hörnet av Drottninggatan och Fredsgatan i Stockholm, med en högst originell hörnfasad. Flera andra bankbyggnader som Smålands enskilda bank i Jönköping, Sundsvalls enskilda bank i Stockholm, Skånes enskilda bank i Helsingborg, Norrköpings enskilda bank, Sydsvenska kreditaktiebolagets byggnader i Kristianstad, Malmö och Stockholm, andra i Karlskrona, Oskarshamn, Uddevalla, Sundsvall och Örebro.

Sjukhusarkitekten

Under åren 1900–1916 var Wickman delaktigt i planeringen av 11 ombyggnationer och 14 nya sjukhus för över 3000 sjukplatser. Prislappen låg på 18 miljoner kronor, vilket i dagens värde blir ca 1 miljard kronor. Det får anses som en ganska modest summa för 25 projekt, om man tar som jämförelse nya Karolinska i Solna.

Wickmans första sjukhus var lasarettet i Karlstad (idag rivet). Därefter följde Gällivare, Piteå, Sabbatsberg, Maria sjukhus, Stockholms Allmänna BB, Epidemisjukhuset, Söderby och Sandträsk, Långbro, Strängnäs, Gävle och Borgerskapets gubbhus.

Gustaf Wickman (t.v.) med hunden Daisy och en kollega. Fotograf: Okänd.
Gustaf Wickman2017-12-12T11:16:08+01:00

f. 1858. Arkitekt.

Utbildad vid Chalmerska slöjdskolan i Göteborg samt vid Konstakademien.

Isæus & Sandahls arkitektkontor

1904 ledamot av Konstakademien

1906 hedersledamot av RIBA (The Royal Institute of British Architects)

1913 Medicinalstyrelsens arkitekt

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online. Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

Fler inlägg

2021-04-05T14:22:43+02:00
Till toppen