Loading...

Kvinnopaviljongen på Långbro sjukhus 1923, ritad av Gustaf Wickman.

Gustaf Wickman, arkitekten bakom Långbro sjukhus.

Från sekelskiftet 1900 och fram till 1916 ansvarade Gustaf Wickman för nybyggnation och renovering av ett 20-tal sjukhus runt om i Sverige.

Gustaf Wickman var en av Sveriges mest produktiva arkitekter och började sin bana hos Isæus & Sandahl, där han bl.a. bidrog till utformningen av flera byggnader i Stockholm t.ex. Sturebadet och Berns salonger.

År 1893 ritade Wickman den svenska utställningsbyggnaden vid världsutställningen World’s Columbian Exposition i Chicago, en stor kupoltäckt träbyggnad som med inspiration från det gamla rådhuset i Linköping ”… gjorde ett banbrytande nationellt inslag i den dåtida kosmopolitiska utställningsarkitekturen”.

Wickman bodde under 1893 i Chicago och ledde uppförandet av den originella byggnaden och passade på att studerade amerikansk byggnadsverksamhet. Till Stockholmsutställningen 1897 bidrog han bland annat med Stockholms stads paviljong och Skånska gruvan som än i dag finns kvar, i Skansen regi, på Djurgården utanför Stockholm.

Wickman var 1800- och 1900-talets stora ”bankarkitekt”, med totalt 15 stora nybyggnader, bland annat Skånes Enskilda Bank i hörnet av Drottninggatan och Fredsgatan i Stockholm med en högst originell hörnfasad, samt därefter flera andra bankbyggnader: Smålands enskilda bank i Jönköping, Sundsvalls enskilda bank i Stockholm, Skånes enskilda bank i Helsingborg, Norrköpings enskilda bank, Sydsvenska kreditaktiebolagets byggnader i Kristianstad, Malmö och Stockholm, andra i Karlskrona, Oskarshamn, Uddevalla, Sundsvall och Örebro.

Under åren 1900–1916 var Wickman delaktigt i planeringen av 11 ombyggnationer och 14 nya sjukhus för över tretusen sjukplatser. Prislappen för byggnationen av dessa sjukhus låg på 18 miljoner kronor, vilket i dagens värde blir ca 1 miljard kronor. Det får anses som en ganska modest summa för 25 projekt, om man tar som jämförelse nya Karolinska i Solna med en prislapp på drygt 50 miljarder. Wickmans första sjukhus var lasarettet i Karlstad (idag rivet). Därefter följde Gällivare, Piteå, Sabbatsberg, Maria sjukhus, Stockholms Allmänna BB, Epedemisjukhuset, Söderby och Sandträsk, Långbro, Strängnäs, Gävle och Borgerskapets gubbhus.

Gustaf Wickman2017-12-12T11:16:08+02:00

f. 1858. Arkitekt.

Utbildad vid Chalmerska slöjdskolan i Göteborg samt vid Konstakademien.

Isæus & Sandahls arkitektkontor

1904 ledamot av Konstakademien

1906 hedersledamot av RIBA (The Royal Institute of British Architects)

1913 Medicinalstyrelsens arkitekt

Gustaf Wickman (tv) med hunden Daisy och en kollega.

2019-05-06T20:59:28+02:00