Loading...
Hermann Göring 1931. Fotograf: Okänd.
Hem/Patienter/Hermann Göring

Morfinisten på Långbro

Hermann Göring är vid upprepade tillfällen intagen på Långbro sjukhus. Men vad är orsaken till att han får tillbringa perioder på ett svenskt mentalsjukhus?

Hermann Göring växer upp i den bayerska staden Rosenheim där hans pappa är kavalleriofficer. Som sextonåring år går han ut kadettskolan Berlin Lichterfelde som kursetta. Därefter tar han värvning i den preussiska armén för att några år senare bli en av Tysklands första stridspiloter. Under första världskriget avancerar han till befälhavare över den ökända Richthofeneskadern. Alltså Röda baronens flygskvadron.

Vykort med Hermann Göring i stridsplan. Första världskriget.

Efter första världskrigets slut fortsätter Göring att flyga, nu som pilot på nystartade Svensk Lufttrafik AB i frihamnen utanför Stockholm. Men när han under en vinterstorm i februari 1920 flyger Eric von Rosen till Rockelsta slott i Södermanland träffar han Carin von Kantzow som är på besök hos sin syster Mary von Rosen. Göring och Carin finner varandra direkt och mötet resulterar i att Carin skiljer sig och de nya paret gifter sig i Stockholm 1923.

Tyskland

I november flyttar de till Tyskland och samma år deltar Göring i det som kom att kallas ölhallskuppen i München, för att störta den sittande regeringen och överta makten. Efter det att kuppen misslyckats tvingas han att fly till Italien, där han får genomgå en lång konvalescens med stora doser morfin.

Carin Göring. Fotograf: Okänd.

Morfinbehandlingen går snabbt över i ett okontrollerat missbruk och när paret flyttar tillbaka till Stockholm 1924 syns det att han har påverkats både fysiskt och psykiskt av händelsen. Men väl i Stockholm fortsätter han sitt missbruk och finansierar det genom att pantsätta Carins smycken och delar av deras hem.

Intagen

Efter att han har hotat Carin med våld ser hon till att han skrivs in för avgiftning på ett privat nervsjukhem i Aspudden utanför Stockholm.

Aspuddens sjukhem. Fotograf: Okänd.

På sjukhemmet ska man sakta sänka hans morfindos för att till sist göra honom helt fri från sitt beroende, så är det iallafall tänkt. Men istället ser Göring en möjlighet att fortsätta sitt missbruk, nu med full tillgång till sjukhemmets morfinförråd. Sedan vägrar han att sänka sina doser och kräver istället mer morfin och får han inte som han vill blir han rasande. Vid flera tillfällen bryter han upp medicinskåp och blir våldsam mot personalen som försöker hindra honom.

Sjukhemmets chefen Anna Törnquist inser att Göring inte kan vara kvar. Hon skriver i sin daganteckning:

Söndagen den 30 augusti blev Kapten Görings krav på större Eukodal-dos mycket starkt, han fordrade absolut få den kvantitet, som han själv bestämde. Vid 17-tiden på e m uppbröt han medicinskåpet och tog själv två sprutor 2 % Eukodallösning. Sex sköterskor kunde intet förmå, och han uppträdde mycket hotfullt. Kapten Görings hustru, som var närvarande, anhöll på det bestämdaste, att han skulle få vad han begärde. Hon fruktade, att Kaptenen i sitt raseri t o m skulle kunna döda någon. Efter tillåtelse av överläkare Eneström fick han dels 0,10 Luminal x 4 dels 0,75 (enheten oläslig) x 2 morfin.
Måndagen den 31 augusti… Efter upprepade injektioner förblev patienten i bädden, ständigt begärande mera. Då polis och brandmän vid 6-tiden infann sig vägrar han medfölja. Efter långt parlamenterande måste patienten tagas med våld. Visserligen försökte han göra motstånd, men fann det snart lönlöst.

Katarina sjukhus

Sjukhemschefen kallar på polis, som med assistans av flera brandmän och ambulanspersonal, eskorterar den högljutt protesterande Hermann Göring, som nu var fastspänd på en säng, till Katarina sinnessjukhus. Här placeras han på en låst avdelning för våldsamma patienter.

Katarina sjukhus. Foto: Stockholms Stadsmuseum.

På Katarina sjukhus får vårdaren Ruben Zetterlund ansvaret för den nya patienten och i en intervju på 1970-talet beskriver han sina upplevelser av mötet med Göring. Efter ankomsten till sjukhuset kräver Hermann Göring en advokat, han gör häftigt motstånd, samtidigt som han upprepade gånger vrålar: ”Jag är inte vansinnig!”

Journalanteckningar beskriver honom som besvärlig, missmodig, hysterisk och han tröttar ut personalen med ständiga krav. Dessutom tror han sig vara utsatt för en konspiration där alla i hans närhet är mutade av judarna och han uttrycker en stark oro för att tyskarna ska få reda på att han är intagen på ett sinnessjukhus i Sverige.

Stora Mans vid Långbro sjukhus. 1930-talet. Foto: Stockholms Stadsmuseum

Långbro sjukhus

Från Katarina sjukhus förflyttas Göring i september 1925 till Långbro sjukhus och han skriver själv på sin ansökan om att bli intagen. I ansökan förbinder han sig att följa sjukhusets ordningsföreskrifter. Göring placeras på Stora Mans avdelning sju för första klassens patienter, här vårdas bara välbärgade patienter i en miljö som beskrivs som ”en gammaldags herrklubb; skinnfåtöljer, tjocka mattor och en doft av cigarr.”

Ruben Zetterlund 1930-talet. Fotograf: Sven Petterson.

När Göring återvänt till Tyskland och nazisterna tagit makten bestämmer sig hans tidigare vårdare, Ruben Zetterlund för, att i hemlighet överlämna journaler från Görings tid på Katarina sjukhus till svenska Clarté-förbundet, en socialistisk organisation som motarbetar nazisterna på alla fronter. Därefter låter förbundet kopiera journalerna och publicerar dem i tidningar över hela världen.

Eukodal® (Oxikodon)2020-08-25T15:55:50+02:00

Eukodal. Diacetyldihydromorphine

Eukodal är en halvsyntetiskt opioid 1,5 ggr starkare än vanligt morfin och syntetiseras från tebain, en opioid alkaloid som finns i den persiska vallmo och en av de många alkaloider som finns i opiumvallmo. Det är generellt indikerat för lindring av måttlig till svår smärta. Eukodal utvecklades 1917 i Tyskland som en av flera halvsyntetiska opiater i ett försök att förbättra de befintliga opioider. Eukodal är starkt beroendeframkallande.

Fler inlägg

Olof Kinberg, överläkare vid Långbro sjukhus.

Olof Kinberg var Långbro sjukhus första överläkare och direktör, men han kommer att gå till historien som Sveriges första rättspsykiater och den “svenska kriminologins fader”. Som rådgivare till Kungliga Medicinalstyrelsen är han högst delaktig i planeringen och genomförandet av det nya stora sinnessjukhuset utanför Stockholm…

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online. Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-04-11T15:56:20+02:00
Till toppen