Loading...
Hermann Göring 1931. Fotograf: Okänd.

Nazisten

Att Hermann Göring behandlats på Långbro sjukhus är en illa bevarad hemlighet, men få känner till omständigheterna och bakgrunden.

Hermann föds 1893 i den bayerska staden Rosenheim. Han kommer tidigt in på kadettskola och blir några år senare en av Tysklands främsta stridspiloter. Under första världskrigets slutskede har han avancerat till befälhavare över den ökända Röda baronens flygskvadron — Richthofeneskadern.

Efter första världskrigets slut fortsätter Göring att flyga, men nu som pilot på nystartade Svensk Lufttrafik AB i frihamnen utanför Stockholm. Under en vinterstorm i februari 1920 anlitas han av Eric von Rosen för en flygning till Rockelsta slott i Södermanland. Det dåliga vädret tillåter inte att han återvänder samma dag utan han tackar ja till von Rosens erbjudande om övernattning. På Rockelsta träffar han Carin von Kantzow som är där och besöker sin syster Mary, Göring och Carin finner varandra direkt.

Efter en snabb skilsmässa från hennes man gifter de sig i Stockholm 1923 och flyttar kort därefter till Tyskland.

Vykort med Herman Göring i stridsplan. Första världskriget.

I november samma år deltar Göring i det som kommer att kallas ölhallskuppen i München. Man skulle störta den sittande regeringen och överta makten i Tyskland. Kuppen misslyckas, Göring skottskadas och tvingas fly till Italien. Under sin långa konvalescens efter skadan behandlas han med morfin mot sin svåra smärta.

Carin Göring. Fotograf: Okänd.

Behandlingen med det starkt beroendeframkallande preparatet går snabbt över i ett okontrollerat missbruk. När paret flyttar tillbaka till Stockholm 1924 har han gått upp i vikt och Carins släktingar förfäras av hans kroppsliga förfall. Han finansiera missbruket med att pantsätta smycken och delar av deras gemensamma hem på Odengatan.

När han sen hotar Carin med dödligt våld ser hon till att han skrivs in för avgiftning på ett privat sjukhem för nervsjuka i Aspudden utanför Stockholm.

Aspuddens sjukhem. Fotograf: Okänd.

På sjukhemmet ska man sakta sänka morfindosen för att till sist göra Göring helt fri från beroendet, så är det iallafall tänkt.

Han ser istället en möjlighet att fortsätta sitt missbruk — nu med full tillgång till sjukhemmets morfinförråd. Han vägrar att sänka dosen och kräver istället mer morfin, och får han inte som han vill så blir han rasande. Vid flera tillfällen bryter han upp medicinskåp och blir våldsam mot personalen som försöker ta ifrån honom de morfin som han har gömt undan på sitt rum.

Sjukhemmets chefen Anna Törnquist tar beslutet att det inte går att ha kvar Göring i behandling. Hon skriver i daganteckningar:

Söndagen den 30 augusti blev Kapten Görings krav på större Eukodal-dos mycket starkt, han fordrade absolut få den kvantitet, som han själv bestämde. Vid 17-tiden på e m uppbröt han medicinskåpet och tog själv två sprutor 2 % Eukodallösning. Sex sköterskor kunde intet förmå, och han uppträdde mycket hotfullt. Kapten Görings hustru, som var närvarande, anhöll på det bestämdaste, att han skulle få vad han begärde. Hon fruktade, att Kaptenen i sitt raseri t o m skulle kunna döda någon. Efter tillåtelse av överläkare Eneström fick han dels 0,10 Luminal x 4 dels 0,75 (enheten oläslig) x 2 morfin.

Måndagen den 31 augusti… Efter upprepade injektioner förblev patienten i bädden, ständigt begärande mera. Då polis och brandmän vid 6-tiden infann sig vägrar han medfölja. Efter långt parlamenterande måste patienten tagas med våld. Visserligen försökte han göra motstånd, men fann det snart lönlöst.

Hon ber polisen om hjälp, och med assistans av flera brandmän och ambulanspersonal eskorteras den våldsamt protesterande Göring till Katarina sjukhus — ett sinnessjukhus med låsta avdelningar. Han placeras på avdelning fyra för heloroliga patienter, även kallad Stormen.

Katarina sjukhus. Foto: Stockholms Stadsmuseum.

Katarina sjukhus får vårdaren Ruben Zetterlund ansvaret för den nya patienten och i en intervju på 70-talet beskriver han sina upplevelser av mötet med Göring. Direkt vid ankomsten till sjukhuset kräver Göring en advokat, han gör häftigt motstånd, samtidigt som han upprepade gånger vrålar: ”Jag är inte vansinnig!”

Journalanteckningar beskriver honom som besvärlig, missmodig och hysterisk. Han tröttar ut personalen med ständiga krav och tror sig vara utsatt för en konspiration där alla i hans närhet är mutade av judarna. Han uttrycker dessutom en stark oro för att tyskarna ska få reda på att han är intagen på ett sinnessjukhus i Sverige.

Stora Mans vid Långbro sjukhus. 1930-talet. Foto: Stockholms Stadsmuseum

Från Katarina sjukhus förflyttas Göring i september 1925 till Långbro sjukhus, där blir han kvar i cirka en månad. Han skriver själv på en anhållan om att bli intagen och förbinder sig att följa sjukhusets ordningsföreskrifter. Han placeras på avdelningen VII för första klassens patienter, Stora Mans. Här vårdas välbärgade patienter i en miljö som beskrivs som ”en gammaldags herrklubb; skinnfåtöljer, tjocka mattor och en doft av cigarr.”

Ruben Zetterlund 1930-talet. Fotograf: Sven Petterson.

När Göring återvänt till Tyskland och nazisterna tagit makten bestämmer sig hans tidigare vårdare, Ruben Zetterlund för, att i hemlighet överlämna journaler från Görings tid på Katarina sjukhus till svenska Clarté-förbundet, en socialistisk organisation som motarbetar nazisterna på alla fronter. På förbundet kopierar man journalerna och publicerar dem i tidningar över hela världen.

Eukodal® (Oxikodon)2017-12-12T12:27:58+01:00

Eukodal. Diacetyldihydromorphine

Eukodal är en halvsyntetiskt opioid 1,5 ggr starkare än vanligt morfin och syntetiseras från tebain, en opioid alkaloid som finns i den persiska vallmo och en av de många alkaloider som finns i opiumvallmo. Det är generellt indikerat för lindring av måttlig till svår smärta. Eukodal utvecklades 1917 i Tyskland som en av flera halvsyntetiska opiater i ett försök att förbättra de befintliga opioider. Eukodal är starkt beroendeframkallande.

2019-10-06T12:20:03+02:00