Loading...
Hermann Göring 1931. Fotograf: Okänd.
Hem/Patienter/Hermann Göring

Herman Göring – morfinisten på Långbro

Nazisten Hermann Göring var vid upprepade tillfällen intagen på Långbro sjukhus. Nu får du veta anledningen till varför han tillbringar perioder på ett svenskt mentalsjukhus.

Hermann Wilhelm Göring föddes 1893 i den bayerska staden Rosenheim. Hans far var en fd kavalleriofficer och Hermann går i sin fars fotspår. Som sextonåring lämnar han kadettskolan Berlin Lichterfelde som kurs-etta och tar värvning i den preussiska armén. Några år senare bli han en av Tysklands första stridspiloter men även befälhavare över den ökända Richthofeneskadern, alltså Röda baronens flygskvadron.

Vykort med Hermann Göring i stridsplan. Första världskriget.

Sverige

Efter första världskrigets slut fortsatte Göring att flyga, nu som pilot på nystartade Svensk Lufttrafik AB i frihamnen utanför Stockholm. Och det är här som han får uppdraget att flyga Eric von Rosen till Rockelsta slott i Södermanland. På Rockelsta träffade han Carin von Kantzow som är på besök hos sin syster. Göring och Carin fann varandra direkt, mötet resulterade i att Carin några år senare skiljer sig och de nya paret gifter sig i Stockholm 1923.

Tyskland

I november flyttade de till Tyskland, och samma år deltar Göring i den som kom att kallas ölhallskuppen i München. Kuppen skulle få bort den sittande regeringen och överta makten kuppen misslyckades och Göring tvingades fly till Italien. Han rehabiliteras med mycket höga doser morfin som blir inträdesbiljetten till ett eskalerande missbruk.

Carin Göring. Fotograf: Okänd.

Herman och Carin flyttade tillbaka till Stockholm 1924 och alla kan se att han har påverkats både fysiskt och psykiskt av Ölhallshändelsen. Men väl i Stockholm fortsatte han sitt missbruk och finansierar det genom att pantsätta Carins smycken och delar av deras hem.

Intagen

Efter att han hotat Carin med våld ser hon till att han skrivs in för avgiftning på ett privat nervsjukhem i Aspudden utanför Stockholm.

Aspuddens sjukhem. Fotograf: Okänd.

På sjukhemmet ska man sakta sänka hans morfindos för att till sist göra honom helt fri från sitt beroende, är det iallafall tänkt. Men istället såg Göring en möjlighet att fortsätta sitt missbruk, nu med full tillgång till sjukhemmets morfinförråd. Han vägrar att gå med på att sänka sina doser och kräver istället mer morfin, får han inte som han vill blir han rasande. Vid flera tillfällen bröt han upp medicinskåp och blir våldsam mot personalen som försökte hindra honom.

Sjukhemmets chefen Anna Törnquist inser att Göring inte kan vara kvar. Hon skriver i en daganteckning:

Söndagen den 30 augusti blev Kapten Görings krav på större Eukodal-dos mycket starkt, han fordrade absolut få den kvantitet, som han själv bestämde. Vid 17-tiden på e m uppbröt han medicinskåpet och tog själv två sprutor 2 % Eukodallösning. Sex sköterskor kunde intet förmå, och han uppträdde mycket hotfullt. Kapten Görings hustru, som var närvarande, anhöll på det bestämdaste, att han skulle få vad han begärde. Hon fruktade, att Kaptenen i sitt raseri t o m skulle kunna döda någon. Efter tillåtelse av överläkare Eneström fick han dels 0,10 Luminal x 4 dels 0,75 (enheten oläslig) x 2 morfin.

Måndagen den 31 augusti… Efter upprepade injektioner förblev patienten i bädden, ständigt begärande mera. Då polis och brandmän vid 6-tiden infann sig vägrar han medfölja. Efter långt parlamenterande måste patienten tagas med våld. Visserligen försökte han göra motstånd, men fann det snart lönlöst.

Katarina sjukhus

Sjukhemschefen kallade på polis, som med assistans av flera brandmän och ambulanspersonal, eskorterade den nu fastspända och högljutt protesterande Hermann Göring till Katarina sinnessjukhus. Här placerades han på en låst avdelning för våldsamma patienter.

Katarina sjukhus. Foto: Stockholms Stadsmuseum.

På Katarina sjukhus fick vårdaren Ruben Zetterlund ansvaret för den nya patienten och i en intervju på 1970-talet beskrev han sina upplevelser av mötet med Göring. ”Efter ankomsten till sjukhuset kräver Hermann Göring en advokat, han gör häftigt motstånd, samtidigt som han upprepade gånger vrålar: ”Jag är inte vansinnig!”

Journalanteckningar beskriver honom som besvärlig, missmodig, hysterisk, han tröttar ut personalen med ständiga krav. Han tror sig vara utsatt för en konspiration där alla i hans närhet är mutade av judarna, han uttrycker en stark oro för att tyskarna ska få reda på att han är intagen på ett sinnessjukhus i Sverige.

Stora Mans vid Långbro sjukhus. 1930-talet. Foto: Stockholms Stadsmuseum

Långbro sjukhus

Från Katarina sjukhus förflyttades Göring i september 1925 till Långbro sjukhus, han skriver själv på sin ansökan om att bli intagen. Han förbinder sig att följa sjukhusets ordningsföreskrifter och placeras på Stora Mans sju, för första klassens patienter. Här vårdas välbärgade patienter i en miljö som beskrivs som en gammaldags herrklubb; skinnfåtöljer, tjocka mattor och en doft av cigarr.”

Ruben Zetterlund 1930-talet. Fotograf: Sven Petterson.

Epilog

När Göring återvänt till Tyskland och nazisterna tagit makten bestämde sig hans tidigare vårdare, Ruben Zetterlund, att i hemlighet överlämna journaler från Görings tid på Katarina sjukhus till svenska Clarté-förbundet, en socialistisk organisation som motarbetar nazisterna på alla fronter. Därefter låter förbundet kopiera journalerna och publicerade dem i tidningar över hela världen.

Eukodal® (Oxikodon)2020-08-25T15:55:50+02:00

Eukodal. Diacetyldihydromorphine

Eukodal är en halvsyntetiskt opioid 1,5 ggr starkare än vanligt morfin och syntetiseras från tebain, en opioid alkaloid som finns i den persiska vallmo och en av de många alkaloider som finns i opiumvallmo. Det är generellt indikerat för lindring av måttlig till svår smärta. Eukodal utvecklades 1917 i Tyskland som en av flera halvsyntetiska opiater i ett försök att förbättra de befintliga opioider. Eukodal är starkt beroendeframkallande.

Läs mer om Långbro sjukhus

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-09-12T16:01:40+02:00
Till toppen