Loading...
Hermann Göring 1931. Fotograf: Okänd.
Hem/Patienter/Hermann Göring

Herman Göring – morfinisten på Långbro

Nazisten Hermann Göring var vid upprepade tillfällen intagen på Långbro sjukhus. Här får du veta anledningen till varför han tillbringar perioder på ett svenskt mentalsjukhus.

Hermann Wilhelm Göring föddes 1893 i den bayerska staden Rosenheim. Hans far var militär, Hermann går i sin fars fotspår och som sextonåring lämnade han kadettskolan Berlin Lichterfelde som kursetta och tog värvning i den preussiska armén. Några år senare blev han en av Tysklands första stridspiloter och befälhavare över den ökända Richthofeneskadern, Röda baronens flygskvadron.

Vykort med Hermann Göring i stridsplan. Första världskriget.

Sverige

Efter första världskrigets slut fortsatte Göring att flyga, nu som pilot på nystartade Svensk Lufttrafik AB i frihamnen utanför Stockholm. Och det är här som han får uppdraget att flyga Eric von Rosen till Rockelsta slott vid sjön Båvern i Södermanland. På Rockelsta träffade han Carin som besökte sin syster Mary von Rosen. De fann varandra direkt och mötet resulterade i att Carin några år senare skilde sig från sin man Nils von Kantzow. Det nya paret gifter sig i Stockholm 1923.

Tyskland

I november 1923 flyttade Carin och Hermann till Tyskland, samma år deltar Göring i det som kom att kallas ölhallskuppen i München. Kuppen skulle tvinga bort den sittande regeringen och uppviglarna skulle överta makten. Det hela misslyckades och Göring tvingades, trots skottskador efter kuppförsöket, fly till Italien. För sina skador behandlades han med höga doser morfin, något som blev en inträdesbiljett till ett eskalerande missbruk.

Carin Göring. Fotograf: Okänd.

Paret flyttade tillbaka till Stockholm 1924, där hans missbruk fortsatte. Finansierat genom pantsättning av Carins smycken och delar av deras hem på Odengatan.

Intagen

Efter att han hotat Carin med våld såg hon till att han skrevs in för avgiftning på ett privat nervsjukhem i Aspudden utanför Stockholm.

Aspuddens sjukhem. Fotograf: Okänd.

På sjukhemmet inleder man avgiftningen med att sakta sänka hans morfindos, för att till sist göra honom helt fri från sitt beroende, var det iallafall tänkt. Men istället såg Göring en möjlighet att fortsätta sitt missbruk, nu med full tillgång till sjukhemmets morfinförråd. Han vägrade att gå med på att sänka sina doser och krävde istället mer morfin, fick han inte som han ville blev han rasande. Vid ett flertal tillfällen bröt han upp medicinskåp och blev våldsam mot personalen som försökte hindra honom.

Sjukhemmets chefen Anna Törnquist insåg snart att Göring inte kunde vara kvar. Hon skrev i en daganteckning:

Söndagen den 30 augusti blev Kapten Görings krav på större Eukodal-dos mycket starkt, han fordrade absolut få den kvantitet, som han själv bestämde. Vid 17-tiden på em uppbröt han medicinskåpet och tog själv två sprutor 2 % Eukodallösning. Sex sköterskor kunde intet förmå, och han uppträdde mycket hotfullt. Kapten Görings hustru, som var närvarande, anhöll på det bestämdaste, att han skulle få vad han begärde. Hon fruktade, att Kaptenen i sitt raseri t o m skulle kunna döda någon. Efter tillåtelse av överläkare Eneström fick han dels 0,10 Luminal x 4 dels 0,75 (enheten oläslig) x 2 morfin.

Måndagen den 31 augusti… Efter upprepade injektioner förblev patienten i bädden, ständigt begärande mera. Då polis och brandmän vid 6-tiden infann sig vägrar han medfölja. Efter långt parlamenterande måste patienten tagas med våld. Visserligen försökte han göra motstånd, men fann det snart lönlöst.

Katarina sjukhus

Sjukhemschefen kallade alltså på polis, som med assistans av flera brandmän och ambulanspersonal, eskorterade den nu fastspända och högljutt protesterande Hermann Göring till Katarina sinnessjukhus. Här placerades han på en låst avdelning för våldsamma patienter.

Katarina sjukhus. Foto: Stockholms Stadsmuseum.

På Katarina sjukhus får mentalvårdaren Ruben Zetterlund ansvaret för den nya patienten och i en intervju på 1970-talet beskrev han sina upplevelser av mötet: ”Efter ankomsten till sjukhuset kräver Hermann Göring en advokat, han gör häftigt motstånd, samtidigt som han upprepade gånger vrålar: ”Jag är inte vansinnig!”

Journalanteckningar beskrev Göring som ”besvärlig, missmodig, hysterisk”, och tröttar ut personalen med ständiga krav. Han tror sig vara utsatt för en konspiration där alla i hans närhet är mutade av judarna, han uttryckte en stark oro för att tyskarna ska få reda på att han var intagen på ett sinnessjukhus i Sverige.

Stora Mans vid Långbro sjukhus. 1930-talet. Foto: Stockholms Stadsmuseum

Långbro sjukhus

Från Katarina sjukhus förflyttades Göring i september 1925 till Långbro sjukhus, han skriver själv på sin ansökan om att bli intagen. Han lovade att följa sjukhusets ordningsföreskrifter och placerades på Stora Mans 7, för första klassens patienter. Här vårdades välbärgade patienter i en miljö som beskrevs som en gammaldags herrklubb; skinnfåtöljer, tjocka mattor och en doft av cigarr.”

Ruben Zetterlund 1930-talet. Fotograf: Sven Petterson.

Epilog

När Göring återvänt till Tyskland och nazisterna tagit makten bestämde sig hans tidigare vårdare, Ruben Zetterlund, att i hemlighet överlämna journaler från Görings tid på Katarina sjukhus till svenska Clarté-förbundet, en socialistisk organisation som motarbetar nazisterna på alla fronter. Förbundet kopierade journalerna som sedan publicerades i tidningar över hela världen.

Eukodal® (Oxikodon)2020-08-25T15:55:50+02:00

Eukodal. Diacetyldihydromorphine

Eukodal är en halvsyntetiskt opioid 1,5 ggr starkare än vanligt morfin och syntetiseras från tebain, en opioid alkaloid som finns i den persiska vallmo och en av de många alkaloider som finns i opiumvallmo. Det är generellt indikerat för lindring av måttlig till svår smärta. Eukodal utvecklades 1917 i Tyskland som en av flera halvsyntetiska opiater i ett försök att förbättra de befintliga opioider. Eukodal är starkt beroendeframkallande.

Läs mer om Långbro sjukhus

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-10-23T13:52:32+02:00
Till toppen