Långbro sjukhus, skrädderiet på Stora Mans. 1927.

Jul på Långbro sjukhus

Julhelgen var viktig på Långbro, framförallt under sjukhusets första decennier. Både personal och patienter var begränsade till sjukhusområdet. Personalen bodde på sjukhuset och fick mycket sällan lämna området inte ens under julhelgen. Patienterna var inlåsta och  inte sällan var de utan besök av anhöriga under julen.

Långbro sjukhus, julfirande ca 1920.

Långbro sjukhus, julfirande ca 1920.

Långbro sjukhus, julfirande ca 1920

Långbro sjukhus, personalmatsal, julen ca 1920

Långbro sjukhus, personal i dagrum/korridor julen ca 1920

Långbro sjukhus, julfirande med patienter och personal i dagrum ca 1920

Långbro sjukhus, personal i dagrum julen ca 1920