Långbro sjukhus, skrädderiet på Stora Mans. 1927.

Jul på Långbro sjukhus

Julhelgen var viktig på Långbro, framförallt under sjukhusets första decennier. Både personal och patienter var begränsade till sjukhusområdet. Personalen bodde på sjukhuset och fick mycket sällan lämna området, inte ens under julhelgen. Patienterna var inlåsta och fick sällan besök av sina anhöriga.

Som bilderna nedan visar så bemödade man sig mycket om att skapa julstämning, både i dagrum och i personalutrymmen. Inte sällan var det här den enda platsen för julfirandet för personal och patienter.

Långbro sjukhus, julfirande ca 1920.
Långbro sjukhus, julfirande ca 1920.
Långbro sjukhus, julfirande ca 1920
Långbro sjukhus, personalmatsal, julen ca 1920
Långbro sjukhus, personal i dagrum/korridor julen ca 1920
Långbro sjukhus, julfirande med patienter och personal i dagrum ca 1920