Långbro sjukhus, dagrum på Stora Mans. 1927.
Hem/Patienter, Personal/Jul på Långbro sjukhus

Julhelgen på Långbro sjukhus

Julen var extra viktig på Långbro under sjukhusets första decennier, varken personal eller patienter fick lämna sjukhusområdet. Personalen bodde på sjukhuset och många hade tjänstgöring även under helger. Men även patienterna var begränsade till sina avdelningar och många fick klara sig utan besök av anhöriga under helgerna.

 

Som bilderna nedan visar så ansträngde man sig mycket för att skapa stämning under julen, både i dagrum och i personalutrymmen. Inte sällan var det här den enda tillfället för firande för personal och patienter.

Helgfirande på Långbro
Långbro sjukhus, julen ca 1920.
Helgfirande på Långbro sjukhus
Långbro sjukhus, julfirande ca 1920.
Jul och nyår på Långbro
Långbro sjukhus, firande ca 1920
Jul och nyår på Långbro
Långbro sjukhus, personalmatsal, ca 1920
Långbro sjukhus, personal i dagrum/korridor julen ca 1920
Jul och nyår på Långbro
Långbro sjukhus, firande med patienter och personal i dagrum ca 1920