Loading...
Långbro sjukhus, dagrum på Stora Mans. 1927.
Hem/Sjukhusvardag/Jul på Långbro sjukhus

Julen på Långbro sjukhus

Julen och andra högtider var extra viktig under sjukhusets första decennier. Varken personal eller patienter fick lämna sjukhusområdet, personalen bodde på sjukhuset och många hade tjänstgöring även under helger. Patienterna var inlåsta, de flesta utan möjlighet till permission, många fick även klara sig utan besök av anhöriga. Detta gjorde att firandet på sjukhuset blev extra viktigt och personalen lade ner mycket tid på att pynta och göra fint i salar och dagrum. Matsedeln anpassades efter högtiderna och bjöd på extra godsaker både för vårdarna och patienterna.

Som bilderna nedan visar så ansträngde man sig mycket för att skapa stämning under julen, både i dagrum och i personalutrymmen. Inte sällan var det här den enda tillfället för firande för personal och patienter.

Helgfirande på Långbro
Långbro sjukhus, julen ca 1920.
Helgfirande på Långbro sjukhus
Långbro sjukhus, julfirande ca 1920.
Jul och nyår på Långbro
Långbro sjukhus, firande ca 1920
Jul och nyår på Långbro
Långbro sjukhus, personalmatsal, ca 1920
Långbro sjukhus, personal i dagrum/korridor julen ca 1920
Jul och nyår på Långbro
Långbro sjukhus, firande med patienter och personal i dagrum ca 1920

Läs mer om Långbro sjukhus

Hermann Göring

Journalanteckningar beskriver honom som besvärlig, missmodig och hysterisk. Han tröttar ut personalen med ständiga krav och tror sig vara utsatt för en konspiration där alla i hans närhet är mutade av judarna. Han uttrycker dessutom en stark oro för att tyskarna ska få reda på att han är intagen på ett sinnessjukhus i Sverige.

Stormen

Efter en kort tid konstaterades att sjukhuset hade svårt att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna hade avdelningar för s.k. heloroliga patienter, men den ständigt ökande tillströmning av nya patienter som skriker och är mycket aggressiva ger upphov till stora störningsproblem. Man beslutar därför att bygga två mindre paviljonger som var mer anpassade för denna patientgrupp…

Sjukhusdammen

Samtidigt som man bygger sjukhuset så anlägger man en 150 meter lång damm genom att dämma upp det s.k. Långbro-diket, ett vattenflöde från det högt belägna skogsområde som i dag är Fruängen. Diket, som idag är nedgrävt i kulvertar, gick genom hela sjukhusområdet och mynnade ut vid nuvarande Johan Skytteskolan…

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-11-17T17:09:55+01:00
Till toppen