Loading...
Reportage ur Aftonbladet 23 juli 1990, Foto: Peter Kjellerås.
Hem/Byggnader, Mentalsjukvård, Patienter/Villa 39 och Sveriges farligaste kvinna

Hus 39

Under slutet av 1980-talet uppförs i en vårdbyggnad bakom en bergknalle i den nordvästra delen av sjukhusområdet. Huset är specialinrett och omgärdat av ett fyra meter högt staket, knappt synligt från Vantörsvägen. Här vårdas under ett antal år Sveriges farligaste kvinna.

Patienten som flyttar in i Villa 39 har tillbringat större delen av sitt liv i den psykiatriska vården. Läkarna har inte kunnat enas om någon diagnos, utan man nöjer sig med att konstaterar att hon ”är oberäknelig, aggressiv och psykotisk”. Efter ett reportage i slutet på 70-talet blir hon riksbekant när bilder från Långbro visar henne fastkedjad i en säng. För att undvika mer uppmärksamhet flyttar man patienten till S:t Sigfrids sjukhus i Växjö. Sex år senare flyttas hon, trots att föräldrarna protesterar, tillbaka till Långbro sjukhus. Grannar till sjukhushet uppmärksammar att hon nu i koppel får promenera med skötare runt sjukhusets närområde. Folk blir upprörda och menar att det är ”ett spektakel och ett ovärdigt liv”.

Diagnos

Under början av nittiotalet får så patienten äntligen en diagnos, man anpassar vården efter hennes behov och det ger resultat. 1997 upphävs tvångsvården och några år senare flyttar hon ut till ett eget boende på en gård utanför Stockholm.

Hus 39 var den sista vårdavdelningen att stänga, övriga verksamheter avvecklades i mitten på nittiotalet. JM köper i början på tjugohundratalet området av Landstingsägda Locum, huset hade då vandaliserats och stått oanvänt i flera år. 2001 rivs hela anläggningen och på platsen är idag en parkering för en närliggande bostadsrättsförening.

Läs mer / Källhänvisning:

Aftonbladet
Specialnest
Fria Freja
Dagens Nyheter

Hus 39

Läs mer om Långbro sjukhus

Sjukhusdammen

Samtidigt som man bygger sjukhuset så anlägger man en 150 meter lång damm genom att dämma upp det s.k. Långbro-diket, ett vattenflöde från det högt belägna skogsområde som i dag är Fruängen. Diket, som idag är nedgrävt i kulvertar, gick genom hela sjukhusområdet och mynnade ut vid nuvarande Johan Skytteskolan…

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-11-05T22:38:17+01:00
Till toppen