Hibernal

Klorpromazin® eller Hibernal® som läkemedlet kom att heta i Sverige, var det första preparatet inom gruppen neuroleptika som framgångsrikt användes mot psykoser…