Överinspektören skriver om Långbro

Varje år lämnar överläkarna på de svenska sinnessjukhusen in en rapport till Kungliga Medicinalstyrelsen, som i sin tur gör inspektioner på några av sjukhusen. Statistik och kommentarer sammanfattas sedan i en årlig skrift: “Sinnessjukvården i riket”. Ansvarig och överinspektör av sinnessjukhusen är psykiatern och professorn Alfred Petrén

Överinspektören skriver om Långbro2017-12-17T14:16:04+02:00

Hermann Göring

När första världskrigets är över fortsätter Göring att flyga, nu som pilot på nystartade Svensk Lufttrafik i Stockholm. Det är nu, under en privatflygning på vintern 1920 till Rockelsta slott i Södermanland, han träffar Carin von Kantzow, som är på besök hos sin syster på slottet.…

Hermann Göring2019-04-18T11:35:05+02:00

Stormen

Redan när Långbro sjukhus precis har öppnat har man svårt att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna har avdelningar för s.k. heloroliga patienter, men den ständigt ökande tillströmning av nya patienter som skriker och är mycket aggressiva ger upphov till stora störningsproblem. Man beslutar därför att bygga två mindre paviljonger som är mer anpassade för denna patientgrupp…

Stormen2017-12-13T23:31:33+02:00