Patienter på Långbro

Här är finns några historier samlade som handlar om både kända och kända patienter som har passerat eller blivit kvar på Långbro.

Villa 39 och Sveriges farligaste kvinna

2021-04-15T11:30:46+02:00

1989 färdigställs en vårdbyggnad i den nordvästra delen av sjukhusområdet, byggnaden är ritad och inredd för att hantera ”Sveriges farligaste kvinna”. Villan har tre rum för patienten och ytterligare tre rum för personal och administration. Runt byggnaden finns ett fyra meter högt specialstaket för att förhindra att patienten rymmer.

Villa 39 och Sveriges farligaste kvinna2021-04-15T11:30:46+02:00

Jul på Långbro sjukhus

2020-08-15T23:17:10+02:00

Julhelgerna var viktig på Långbro, framförallt under sjukhusets första decennier. Både personal och patienter var begränsade till sjukhusområdet. Personalen bodde på sjukhuset och fick mycket sällan lämna området, inte ens under julhelgen. Patienterna var inlåsta och fick sällan besök av sina anhöriga.

Jul på Långbro sjukhus2020-08-15T23:17:10+02:00

Hermann Göring

2021-04-11T15:56:20+02:00

Journalanteckningar beskriver honom som besvärlig, missmodig och hysterisk. Han tröttar ut personalen med ständiga krav och tror sig vara utsatt för en konspiration där alla i hans närhet är mutade av judarna. Han uttrycker dessutom en stark oro för att tyskarna ska få reda på att han är intagen på ett sinnessjukhus i Sverige.

Hermann Göring2021-04-11T15:56:20+02:00

Stormen

2021-04-11T15:59:45+02:00

Redan när Långbro sjukhus precis har öppnat har man svårt att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna har avdelningar för s.k. heloroliga patienter, men den ständigt ökande tillströmning av nya patienter som skriker och är mycket aggressiva ger upphov till stora störningsproblem. Man beslutar därför att bygga två mindre paviljonger som är mer anpassade för denna patientgrupp…

Stormen2021-04-11T15:59:45+02:00
Till toppen