Byggnader inom Långbro sjukhusområde.

Sedan invigningen 1910 så har sjukhusområdet ständigt förändrats. Under sjukhusets första decennium så blev platsbristen snabbt akut. Detta löstes med två nya byggnader i den sydliga delen av området. Dessa avdelningar för krävande patienter revs under 1960- och 70-talen.

De originalbyggnader som idag är kvar på sjukhusområdet är klassade som kulturhistoriskt värdefulla av Stockholms stadsmuseum och får inte förändras från sitt ursprungliga utseende. Dessa byggnader är idag bostäder, skolor och restaurang.

Många av byggnaderna som man idag ser inom de gamla sjukhusområdet  tillkom efter att JM köpt området 1998. Dessa hus är byggda för att maximalt utnyttja de ytor som var godkända för exploatering.

Villa 39 och Sveriges farligaste kvinna

2022-12-23T10:57:57+01:00

1989 färdigställs en vårdbyggnad i den nordvästra delen av sjukhusområdet, byggnaden är ritad och inredd för att hantera ”Sveriges farligaste kvinna”. Villan har tre rum för patienten och ytterligare tre rum för personal och administration. Runt byggnaden finns ett fyra meter högt specialstaket för att förhindra att patienten rymmer.

Villa 39 och Sveriges farligaste kvinna2022-12-23T10:57:57+01:00

Stora Kvinns

2023-01-29T20:41:22+01:00

Långbro sjukhus vårdavdelning för kvinnor – i folkmun döpt till Stora Kvinns, invigdes i maj 1910. Byggnaden är en exakt kopia av vårdbyggnaden för män – Stora Mans. Byggnaden följer dåtidens mönster med paviljongsystem, där byggnaderna placerades på optimala avstånd från varandra.

Stora Kvinns2023-01-29T20:41:22+01:00

Stora Mans

2022-12-23T16:41:58+01:00

Invigdes i december 1909 och bestod av, för den tiden, toppmoderna vårdavdelningar, operationssalar, mottagningsrum och apotek. Det fanns salar för upp till åtta liggande patienter och enskilda rum för intagna med möjlighet att betala. En samlingssal högst upp i byggnaden användes som lokal för gudstjänster, teater och musikstunder

Stora Mans2022-12-23T16:41:58+01:00

Stormen

2023-04-16T16:52:22+02:00

Efter en kort tid konstaterades att sjukhuset hade svårt att klara av de mest vårdkrävande patienterna. En del av de stora sjukhusbyggnaderna hade avdelningar för s.k. heloroliga patienter, men den ständigt ökande tillströmning av nya patienter som skriker och är mycket aggressiva ger upphov till stora störningsproblem. Man beslutar därför att bygga två mindre paviljonger som var mer anpassade för denna patientgrupp…

Stormen2023-04-16T16:52:22+02:00
Till toppen