Jul på Långbro sjukhus

2020-08-15T23:17:10+02:00

Julhelgerna var viktig på Långbro, framförallt under sjukhusets första decennier. Både personal och patienter var begränsade till sjukhusområdet. Personalen bodde på sjukhuset och fick mycket sällan lämna området, inte ens under julhelgen. Patienterna var inlåsta och fick sällan besök av sina anhöriga.

Jul på Långbro sjukhus2020-08-15T23:17:10+02:00

Olof Kinberg, överläkare vid Långbro sjukhus.

2021-04-15T11:51:58+02:00

Olof Kinberg var Långbro sjukhus första överläkare och direktör, men han kommer att gå till historien som Sveriges första rättspsykiater och den “svenska kriminologins fader”. Som rådgivare till Kungliga Medicinalstyrelsen är han högst delaktig i planeringen och genomförandet av det nya stora sinnessjukhuset utanför Stockholm…

Olof Kinberg, överläkare vid Långbro sjukhus.2021-04-15T11:51:58+02:00
Till toppen