Överinspektören skriver om Långbro

Varje år lämnar överläkarna på de svenska sinnessjukhusen in en rapport till Kungliga Medicinalstyrelsen, som i sin tur gör inspektioner på några av sjukhusen. Statistik och kommentarer sammanfattas sedan i en årlig skrift: “Sinnessjukvården i riket”. Ansvarig och överinspektör av sinnessjukhusen är psykiatern och professorn Alfred Petrén

Överinspektören skriver om Långbro2017-12-17T14:16:04+02:00

Olof Kinberg, överläkare vid Långbro sjukhus.

Olof Kinberg var Långbro sjukhus första överläkare och direktör, men han kommer att gå till historien som Sveriges första rättspsykiater och den “svenska kriminologins fader”. Som rådgivare till Kungliga Medicinalstyrelsen är han högst delaktig i planeringen och genomförandet av det nya stora sinnessjukhuset utanför Stockholm…

Olof Kinberg, överläkare vid Långbro sjukhus.2017-12-13T23:36:39+02:00