Loading...
Långbro sjukhus2020-08-14T13:19:48+02:00
Långbro sjukhus. Patienter och personal i dagrummet på Stora Mans. 1920-talet. Fotograf: Okänd.

Sjukhuset öppnar

De första patienterna skrivs in på Långbro sjukhus i december 1909. Patienterna kommer till ett av Europas modernaste sinnessjukhus som man sedan 1902 planerat, budgeterat och byggt på ett gigantiskt markområdet en mil söder om Stockholm.

Långbro sjukhus – en ny tid

De ansvariga för Långbro vill inte, som många andra institutioner, använda det mer otidsenliga ordet hospital i namnet. Man är mer optimistisk inställd till att bota de patienter som tidigare varit klassade som kroniskt sjuka. Så med rätt behandlingsmetoder, lokaler som var utformade för att underlätta tillfrisknandet och utbildad personal, så kan man bedriva riktig sjukvård och få patienterna tillbaka ut i livet.

Sjukhuset hade, fullt utbyggt, plats för totalt 640 patienter och man hade två år senare en medelbeläggning av 577,5 patienter/år. Deras uppdrag var att fungera som upptagningsanstalt för akut sjuka men även som en så kallad asyl för kroniskt sjuka patienter med mycket långa vårdtider.

Från långbad till avveckling

Under nästan ett sekel behandlas patienter med psykiatriska diagnoser. Det är hundra år som inleds med övervakade långbad och avslutas med en genomgripande psykiatrireform som stänger alla de stora mentalsjukhusen i Sverige.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

Läs mer om Långbro sjukhus

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

Till toppen