Loading...
Långbro sjukhus2021-09-12T15:56:38+02:00
Långbro sjukhus. Patienter och personal i dagrummet på Stora Mans. 1920-talet. Fotograf: Okänd.

Långbro sjukhus

Patienterna som skrivs in på det nyöppnade Långbro sjukhus i december 1909 kommer till ett av Europas modernaste sinnessjukhus. Anläggningen är uppförd på ett gigantiskt markområde en mil söder om Stockholm.

Sjukhusets huvudman är Stockholms stad och till skillnad från de statliga vårdgivarna som traditionellt använt sig av helgonnamn när det namnger sina mentalsjukhus (Sankt Lars, Sankt Gertrud, Sankta Maria osv), så väljer man att döpa sjukhuset efter platsen – Långbro. Man vill inte heller använda ordet hospital som var starkt förknippat med kroniska sjukdomstillstånd och patienter utan hopp. På Långbro sjukhus är man mer optimistisk till att kunna bota, med rätt behandlingsmetoder, rätt utformade lokaler och välutbildad personal. Här ska bedrivas riktig sjukvård för att få patienterna tillbaka ut i livet.

Fullt utbyggt har sjukhuset plats för 640 patienter och två år efter öppnandet har man en medelbeläggning av 578 patienter/år. Sjukhusets uppdrag är i första hand som upptagningsanstalt för akut sjuka, men även som en så kallad asyl för kroniskt sjuka patienter med mycket långa vårdtider.

Från långbad till avveckling

Under nästan ett sekel behandlas patienter med psykiatriska diagnoser. Hundra år som inleds med övervakade långbad och avslutas med en psykiatrireform som stänger alla dom stora mentalsjukhus i landet.

Läs mer om Långbro sjukhus

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

Till toppen