Loading...
Långbro sjukhus2021-04-11T16:22:21+02:00
Långbro sjukhus. Patienter och personal i dagrummet på Stora Mans. 1920-talet. Fotograf: Okänd.

Sjukhuset öppnar

Patienterna som skrivs in på det nyöppnade Långbro sjukhus i december 1909 kommer till ett av Europas modernaste sinnessjukhus, placerat på ett gigantiskt markområde en mil söder om Stockholm.

Till skillnad från de statliga vårdgivarna för psykiskt sjuka använde inte kommunerna helgonnamn när det döpte sjukhus. (Sankt Lars, Sankt Gertrud, Sankta Maria osv). Man vill inte heller använda ordet hospital som var starkt förknippat med kroniska sjukdomstillstånd och patienter utan hopp. Man är mer optimistisk till att kunna bota, med rätt behandlingsmetoder, lokaler som är utformade för att underlätta tillfrisknandet och välutbildad personal. Här ska man bedriva riktig sjukvård och få patienterna tillbaka ut i livet.

Sjukhuset har, fullt utbyggt, plats för totalt 640 patienter och efter två års drift har man en medelbeläggning av 578 patienter/år. Sjukhusets uppdrag är att fungera som upptagningsanstalt för akut sjuka men även som en så kallad asyl för kroniskt sjuka patienter med mycket långa vårdtider.

Från långbad till avveckling

Under nästan ett sekel behandlas patienter med psykiatriska diagnoser. Det är hundra år som inleds med övervakade långbad och avslutas med en genomgripande psykiatrireform som stänger alla de stora mentalsjukhusen i Sverige.

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online. Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

Läs mer om Långbro sjukhus

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

Till toppen