Loading...
Långbro sjukhus2020-09-07T10:03:43+02:00
Långbro sjukhus. Patienter och personal i dagrummet på Stora Mans. 1920-talet. Fotograf: Okänd.

Sjukhuset öppnar

Patienterna som skrivs in på Långbro sjukhus i december 1909 kommer till ett av Europas modernaste sinnessjukhus, placerat på ett gigantiskt markområde en mil söder om Stockholm.

Långbro sjukhus – en ny tid

De ansvariga för Långbro vill inte, som många andra institutioner, använda det otidsenliga ordet hospital i namnet. Man är mer optimistisk till att kunna bota de patienter som tidigare varit klassade som kroniskt sjuka. Med rätt behandlingsmetoder, lokaler som är utformade för att underlätta tillfrisknandet och utbildad personal, så ska man här bedriva riktig sjukvård och få patienterna tillbaka ut i livet.

Sjukhuset har, fullt utbyggt, plats för totalt 640 patienter och efter två års drift har man en medelbeläggning av 578 patienter/år. Sjukhusets uppdrag är att fungera som upptagningsanstalt för akut sjuka men även som en så kallad asyl för kroniskt sjuka patienter med mycket långa vårdtider.

Från långbad till avveckling

Under nästan ett sekel behandlas patienter med psykiatriska diagnoser. Det är hundra år som inleds med övervakade långbad och avslutas med en genomgripande psykiatrireform som stänger alla de stora mentalsjukhusen i Sverige.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

Läs mer om Långbro sjukhus

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

Till toppen