Loading...
Långbro sjukhus2021-06-07T16:39:17+02:00
Långbro sjukhus. Patienter och personal i dagrummet på Stora Mans. 1920-talet. Fotograf: Okänd.

Långbro sjukhus öppnar

Patienterna som skrivs in på det nyöppnade Långbro sjukhus i december 1909 kommer till ett av Europas modernaste sinnessjukhus, placerat på ett gigantiskt markområde en mil söder om Stockholm.

Sjukhuset drivs av Stockholms stad och till skillnad från de statliga vårdgivarna som traditionellt använt sig av helgonnamn när det namnger sina mentalsjukhus. (Sankt Lars, Sankt Gertrud, Sankta Maria osv), så väljer man att döpa sjukhuset efter närmaste gård – Långbro. Man vill inte heller använda ordet hospital som var starkt förknippat med kroniska sjukdomstillstånd och patienter utan hopp. Man är mer optimistisk till att kunna bota, med rätt behandlingsmetoder, lokaler som är utformade för att underlätta tillfrisknandet och välutbildad personal. Här ska man bedriva riktig sjukvård och få patienterna tillbaka ut i livet.

Fullt utbyggt har sjukhuset plats för 640 patienter, efter två år har man en medelbeläggning av 578 patienter/år. Sjukhusets uppdrag är som upptagningsanstalt för akut sjuka men även som en så kallad asyl för kroniskt sjuka patienter med mycket långa vårdtider.

Från långbad till avveckling

Under nästan ett sekel behandlas patienter med psykiatriska diagnoser, hundra år som inleds med övervakade långbad och avslutas med psykiatrireformen som resulterar i att man stänger alla de stora mentalsjukhus i landet.

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online. Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.

Läs mer om Långbro sjukhus

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

Till toppen